گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

عبدالرفیع حقیقت

يكي از خصوصیات ممتاز دانشمندان و انديشمندان راستين ايراني، آزاد انديشي و مردم گرایي است. كه نماينده وسعت نظر بي انتها و رهایي يافتن از قيود دست و پاگير محدود مربوط به قبيله و گروه و نژاد و شهر و قوم و مملكت و مكتب و توقف نكردن آنان در مراحل مختلف زندگي فريبنده مادي مي باشد . اين خصيصه ی آموزنده و آموزنده جهاني كه راهنماي سعادت بشري و شيوه ی راستين رسيدن به مدارج عالي كمال معنوي است بدون مطالعه و تفحص و تعمق وسيع وهمه جانبه و همچنين تامل و تهذيب و كوشش و جهش فكري و عملي بي وقفه و بي غرضانه و خالي از تعصب امكان پذير نيست .

عبدالرفیع حقیقت

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی


بر هیچ کس پوشیده نیست که از میان همه ی نوشته های نیاکان ما ایرانیان که از دستبرد زمانه جان بدر برده و به دست ما رسیده اند، هیچ نوشته ای ارزش شاهنامه ی فردوسی را در شناخت تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر و بینش ها و آیین های باستانی ایران و زبان و ادب پارسی و هویت ملی ما ندارد.برای دریافت بهتر شاهنامه و درک درون مایه ی آن بهتر است سخن خود فردوسی ( نظم) را بخوانید اما اگر زمان و توان کافی برای این کار ندارید می توانید از این نسخه ی شاهنامه بهره ببرید که هم نثری ساده و روان دارد و هم بیت های برگزیده ی هر داستان در میانه ی نثر آن آورده شده است .


........

پهرست کتاب :


..........

به کوشش سهراب چمن آرا - گردآوری شده در 320 رویه

ساختار : PDF

  • بازدید: 154079
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست گنج نبشت شاهنامه به زبان ساده (نثر روان)
داستانزد ایرانی

دوستی خاله خرسه

اشاره به همنشینی و رفاقت با آدم نادان

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


شاهنامه به زبان ساده (نثر روان)