گفتگو و پرسش و پاسخ
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

بنای کار مهرمیهن بر : همکاری . هم اندیشی و همه پرسی با دیگر هم میهنان و همراهان می باشد و برای پیشرفت و گسترش بخش های گوناگون مهرمیهن، نیاز به همکاری با شما ارجمندان را همواره حس می کنیم.

راه های همکاری با مهرمیهن :

1 – گرد آوری و فرستادن جستارهای سودمند در زمینه ی تاریخ و فرهنگ – هنر و ادبیات ایران زمین از کتاب ها ، پایگاه های اینترنتی و مجله ها و نشریه ها  .

2 – معرفی کتاب ها و نوشتارهای سودمند به مهرمیهن در زمینه ی کاری تارنما .

3 -  آگاه سازی ما از : ازکارافتادگی پیوندها (لینکها و آدرسها) و یا فرتورهای تارنما و بخش های گوناگون

4 -  همکاری با ما در بخش پیشنهاد و گله

5 – قرار دادن پیوند و آگهی مهرمیهن در تارنما یا تارنگارخودتان .

...

  • بازدید: 15971
 


همکاری با مهرمیهن