گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

دولتشاه سمرقندی

اکابر و افاضل متفق اند که شاعری در مدت روزگار اسلام مثل فردوسی از کتم عدم پای به معموره وجود ننهاده و الحق داد سخنوری و فصاحت داده و شاهد عدل بر صدق این دعوی کتاب شاهنامه اوست که در این پانصد سال گذشته از شاعران و فصیحان روزگار هیچ آفریده را یارای جواب شاهنامه نبوده و این حالت از شاعران هیچکس را مسلم نیست و این عنایت خداوندگار فردوسی بود .

دولتشاه سمرقندی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

داستان(قصه)های زیبای ایرانی با زبانی ساده و شیرین

 • داستان های شاهنامه   ( 49 جستار )

  داستان های شاهنامه

  داستانهای شاهنامه فردوسی به نثر ساده و روان، همراه با بیتهای برگزیده

 • داستان های گلستان   ( 8 جستار )

  داستان های گلستان سعدی

  داستانهای گلستان سعدی به زبانی شیوا ، همراه با بیتهای برگزیده

 • داستان های مثنوی   ( 31 جستار )

  داستان های مثنوی معنوی

  داستانهای مثنوی مولانا ، با زبانی ساده و روان

 • داستان های کوتاه   ( 120 جستار )

  داستان های کوتاه ایرانی

  داستانهای کوتاه و زیبای ایرانی با زبانی ساده و شیرین

 • حکایت   ( 87 جستار )

  حکایت ها و قصه های ایرانی

  حکایت ها و قصه های شیرین ایرانی با زبانی ساده

برگ نخست داستان
داستانزد ایرانی

مُشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید

برای شناخت هر کس یا هر چیز بهتر است به خودش بنگریم تا گفته های دیگران

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


داستان های ایرانی