گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

داریوش فرهود

تمدن جهان غرب و به ویژه کشورهای اسلامی، وامدار فرهنگ، اخلاق، ادب و هنر ایران بوده و هست. افراد سرشناسی از خاندان برمکیان و نوبختیان و دیگر ایرانیان، تمامی فرهنگ و ادب غنی ایرانی، اندرزنامه‌ها و پندنامه‌ها را از متون پهلوی به عربی و حتی یونانی ترجمه کردند. مرزهای فرهنگی ایران به مراتب فراتر از مرزهای سیاسی ایران کنونی است و آثار و پیامدهای مطلوب آن،‌ هنوز هم در هند، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه، کشورهای عربی خلیج فارس، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و حتی یونان و مصر و امروزه نیز در امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای خاور دور و اروپا دیده می‌شود.

داریوش فرهود ، پزشک دانشمند

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

کتاب خانه - گنج نبشت

:: برای یافتن کتاب بخشی از نام آن را در زیر بنویسید و کلید ENTER یا GO را بفشارید ::

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دریافت کتاب تاریخ ایران باستان - حسن پیرنیا 196
2 دریافت کتاب ایران در زمان ساسانیان 432
3 دریافت کتاب دیوان ملک الشعرای بهار 441
4 دریافت کتاب سندبادنامه 943
5 شاهنامه به زبان ساده (نثر روان) 154080
6 دریافت کتاب گاتاها (گات ها) 885
7 دریافت کتاب روضه خلد 1437
8 دریافت کتاب پریشان قاآنی 2908
9 دریافت کتاب بهارستان جامی 1179
10 دریافت کتاب آشنایی با زبان اوستایی نو 1275
11 دریافت کتاب "کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او" 1985
12 اندرزنامه ی اوشنر دانا 867
13 دریافت کتاب فرهنگ پارسی به پهلوی 3614
14 دریافت کتاب تاریخ گردیزی (زین الاخبار) 3649
15 دریافت کتاب قحطی بزرگ ایران 1405
16 دریافت کتاب تاریخ پیامبران و شاهان - حمزه اصفهانی 3128
17 دریافت کتاب "فردوسی" 1773
18 دریافت کتاب میراث ایران 2127
19 دریافت فرهنگ معین (واژه نامه ی پارسی) 41019
20 دریافت کتاب تاریخ هرودوت 3326
21 دریافت کتاب مجمل التواریخ 3555
22 دریافت کتاب تاریخ ثعالبی 2843
23 کتاب گلستان سعدی به زبان انگلیسی 15059
24 دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی 37686
25 دریافت کتاب فرهنگ واژه های شاهنامه 10564
26 دریافت کتاب فتوت نامه سلطانی 8598
27 دریافت کتاب تاریخ گزیده ی حمدالله مستوفی 9786
28 دریافت کتاب چهارمقاله ی عروضی 12663
29 دریافت کتاب اسرارالتوحید 3223
30 دریافت کتاب شاهنامه ی بایسنقری 15376
31 کتاب ماه نخشب (داستان پهلوانان ایران) 7016
32 دریافت لغت فرس اسدی طوسی (چکیده) 4349
33 دریافت کتاب ابن سینا 2226
34 گرشاسپ نامه اسدی توسی 6594
35 دریافت کتاب کشکول از شیخ بهایی 4152
36 دریافت کتاب امیرارسلان نامدار 1729
37 گزیده ی دیوان مسعود سعد سلمان 1866
38 دیوان رضی الدین آرتیمانی 2322
39 دریافت منطق الطیر عطار نیشابوری 1730
40 گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه 3196
41 دریافت دیوان اشعار فروغی بسطامی 4888
42 دریافت کتاب با فردوسی 1841
43 دریافت کتاب تاریخ طبرستان 13240
44 کتاب ملانصرالدین همراه با نگاره های زیبا 5827
45 دریافت دیوان فخرالدین عراقی 6327
46 دریافت کتاب نادرشاه افشار 8208
47 دریافت کتاب تاریخ ابن خلدون 3970
48 دریافت کتاب تاریخ ویل دورانت 2103
49 دریافت کتاب تاریخ ادبیات ایران 3137
50 دریافت کتاب رباعیات وحشی بافقی 1762
51 دریافت کتاب عشاقنامه ی عبید زاکانی 1971
52 دریافت کتاب هفت اورنگ جامی 3103
53 دریافت دیوان هاتف اصفهانی 2442
54 دریافت کتاب دو بیتی های باباطاهر 2307
55 دریافت کتاب اسرارنامه ی عطار 7912
56 دریافت دیوان صائب تبریزی 2146
57 دریافت کتاب رباعیات خاقانی 1791
58 دریافت کتاب تاریخ مشروطه در ایران 17834
59 دریافت کتاب تاریخ جهانگشای جوینی 12488
60 دریافت کتاب آشنایی با دفاع مقدس 7346
61 دریافت کتاب ارتش خشایارشاه 1779
62 ایران باستان در آیینه ی مورخان ارمنی 2302
63 دریافت کتاب نوروز نامه 6174
64 دریافت کتاب سفرنامه ی ناصرخسرو 7127
65 دریافت کتاب تاریخ سیستان 8275
66 دریافت کتاب ایران نشستگاه نخستین آریاییان 1786
67 دریافت کتاب قزلباشان در ایران 2727
68 دریافت کتاب آموزش خط پهلوی 14434
69 دریافت کتاب لیلی و مجنون 4739
70 دریافت کتاب مثنوی گلشن راز 2476
71 دریافت کتاب رباعیات خیام 3332
72 دریافت کتاب مجموعه ی اشعار سهراب سپهری 1867
73 دریافت کتاب دیوان رودکی 3532
74 دریافت کتاب هفت پیکر نظامی 3137
75 دریافت کتاب فرهنگ پارسی عمید 2187
76 دریافت کتاب فرهنگ لغت پارسی به کردی 2951
77 دریافت کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری 2464
78 دریافت کتاب کلیله و دمنه 1983
79 دریافت کتاب منم کورش شهریار روشنایی ها 4601
80 دریافت کارنامه ی اردشیر بابکان 8343
81 دریافت کتاب اناهیتا 3477
82 دریافت کتاب درفش کاویانی 2401
83 دریافت بوستان و گلستان سعدی 16379
84 دریافت کتاب دیوان حافظ 2163
85 دریافت کتاب از زبان داریوش 10464
86 دریافت کتاب مینوی خرد 9696
87 دریافت کتاب مُروج الذهب و معادن الجوهر 9611
88 دریافت کتاب تاریخ بیهقی (مسعودی) 15244
89 دریافت کتاب تاریخ بخارا 2923
90 دریافت کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) 6075
91 دریافت کتاب ارداویرافنامه 21142
92 دریافت دیوان پروین اعتصامی 2947
93 دریافت کتاب مثنوی معنوی 43204
94 دریافت کتاب تذکرهُ الاولیاء عطار 1996
95 دریافت کتاب پندنامه ی بزرگمهر 6546
96 دریافت کتاب مرزبان نامه 12901
97 دریافت کتاب یادگار زریران 8870
98 دریافت کتاب خسرو و شیرین نظامی 6480
99 دریافت کتاب دلاور زند 8854
100 دریافت کتاب بلبل نامه ی عطار 2926
 
<< آغاز < پیشین 1 2 پسین > پایان >>
برگه 1 از 2
برگ نخست گنج نبشت
داستانزد ایرانی

خدا جای حق نشسته است

خداوند دادگر (عادل) است . ستمکار کیفر کارهای زشت خود را می بیند و نیکوکار پاداش کارهای نیک خود را دریافت خواهد کرد.


پیشنهاد
دیدگاه کاربران


کتابخانه