گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

لوريس چکناواريان

من هيچ گاه خودم را از اقليت‌ها نمي‌دانم، هر کس تعريف ايران را بداند بايد قبول کند که هيچ کس اقليت نيست. نسل ما از کوروش بزرگ است و ايران هم اسم يک ملت نيست اسم يک سرزمين است. در تاريخ گاهي جنگ مي‌شود و سرحدات مرزها تغيير مي‌کند اما قرار نيست هويت ما از بين برود، ايران هميشه کشور من بوده است.

لوريس چکناواريان

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

کتاب خانه - گنج نبشت

:: برای یافتن کتاب بخشی از نام آن را در زیر بنویسید و کلید ENTER یا GO را بفشارید ::

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دریافت کتاب تاریخ ایران باستان - حسن پیرنیا 203
2 دریافت کتاب ایران در زمان ساسانیان 433
3 دریافت کتاب دیوان ملک الشعرای بهار 449
4 دریافت کتاب سندبادنامه 946
5 شاهنامه به زبان ساده (نثر روان) 154355
6 دریافت کتاب گاتاها (گات ها) 891
7 دریافت کتاب روضه خلد 1456
8 دریافت کتاب پریشان قاآنی 2938
9 دریافت کتاب بهارستان جامی 1187
10 دریافت کتاب آشنایی با زبان اوستایی نو 1278
11 دریافت کتاب "کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او" 1993
12 اندرزنامه ی اوشنر دانا 872
13 دریافت کتاب فرهنگ پارسی به پهلوی 3626
14 دریافت کتاب تاریخ گردیزی (زین الاخبار) 3662
15 دریافت کتاب قحطی بزرگ ایران 1407
16 دریافت کتاب تاریخ پیامبران و شاهان - حمزه اصفهانی 3137
17 دریافت کتاب "فردوسی" 1778
18 دریافت کتاب میراث ایران 2135
19 دریافت فرهنگ معین (واژه نامه ی پارسی) 41105
20 دریافت کتاب تاریخ هرودوت 3329
21 دریافت کتاب مجمل التواریخ 3565
22 دریافت کتاب تاریخ ثعالبی 2851
23 کتاب گلستان سعدی به زبان انگلیسی 15098
24 دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی 37762
25 دریافت کتاب فرهنگ واژه های شاهنامه 10600
26 دریافت کتاب فتوت نامه سلطانی 8624
27 دریافت کتاب تاریخ گزیده ی حمدالله مستوفی 9801
28 دریافت کتاب چهارمقاله ی عروضی 12687
29 دریافت کتاب اسرارالتوحید 3230
30 دریافت کتاب شاهنامه ی بایسنقری 15406
31 کتاب ماه نخشب (داستان پهلوانان ایران) 7022
32 دریافت لغت فرس اسدی طوسی (چکیده) 4359
33 دریافت کتاب ابن سینا 2228
34 گرشاسپ نامه اسدی توسی 6602
35 دریافت کتاب کشکول از شیخ بهایی 4158
36 دریافت کتاب امیرارسلان نامدار 1733
37 گزیده ی دیوان مسعود سعد سلمان 1868
38 دیوان رضی الدین آرتیمانی 2326
39 دریافت منطق الطیر عطار نیشابوری 1732
40 گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه 3199
41 دریافت دیوان اشعار فروغی بسطامی 4892
42 دریافت کتاب با فردوسی 1844
43 دریافت کتاب تاریخ طبرستان 13259
44 کتاب ملانصرالدین همراه با نگاره های زیبا 5838
45 دریافت دیوان فخرالدین عراقی 6334
46 دریافت کتاب نادرشاه افشار 8218
47 دریافت کتاب تاریخ ابن خلدون 3972
48 دریافت کتاب تاریخ ویل دورانت 2110
49 دریافت کتاب تاریخ ادبیات ایران 3142
50 دریافت کتاب رباعیات وحشی بافقی 1766
51 دریافت کتاب عشاقنامه ی عبید زاکانی 1973
52 دریافت کتاب هفت اورنگ جامی 3111
53 دریافت دیوان هاتف اصفهانی 2450
54 دریافت کتاب دو بیتی های باباطاهر 2308
55 دریافت کتاب اسرارنامه ی عطار 7918
56 دریافت دیوان صائب تبریزی 2151
57 دریافت کتاب رباعیات خاقانی 1793
58 دریافت کتاب تاریخ مشروطه در ایران 17853
59 دریافت کتاب تاریخ جهانگشای جوینی 12498
60 دریافت کتاب آشنایی با دفاع مقدس 7362
61 دریافت کتاب ارتش خشایارشاه 1782
62 ایران باستان در آیینه ی مورخان ارمنی 2307
63 دریافت کتاب نوروز نامه 6183
64 دریافت کتاب سفرنامه ی ناصرخسرو 7137
65 دریافت کتاب تاریخ سیستان 8282
66 دریافت کتاب ایران نشستگاه نخستین آریاییان 1789
67 دریافت کتاب قزلباشان در ایران 2734
68 دریافت کتاب آموزش خط پهلوی 14444
69 دریافت کتاب لیلی و مجنون 4750
70 دریافت کتاب مثنوی گلشن راز 2480
71 دریافت کتاب رباعیات خیام 3336
72 دریافت کتاب مجموعه ی اشعار سهراب سپهری 1869
73 دریافت کتاب دیوان رودکی 3538
74 دریافت کتاب هفت پیکر نظامی 3156
75 دریافت کتاب فرهنگ پارسی عمید 2192
76 دریافت کتاب فرهنگ لغت پارسی به کردی 2955
77 دریافت کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری 2467
78 دریافت کتاب کلیله و دمنه 1987
79 دریافت کتاب منم کورش شهریار روشنایی ها 4613
80 دریافت کارنامه ی اردشیر بابکان 8351
81 دریافت کتاب اناهیتا 3480
82 دریافت کتاب درفش کاویانی 2401
83 دریافت بوستان و گلستان سعدی 16401
84 دریافت کتاب دیوان حافظ 2169
85 دریافت کتاب از زبان داریوش 10478
86 دریافت کتاب مینوی خرد 9718
87 دریافت کتاب مُروج الذهب و معادن الجوهر 9624
88 دریافت کتاب تاریخ بیهقی (مسعودی) 15263
89 دریافت کتاب تاریخ بخارا 2925
90 دریافت کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) 6080
91 دریافت کتاب ارداویرافنامه 21211
92 دریافت دیوان پروین اعتصامی 2950
93 دریافت کتاب مثنوی معنوی 43239
94 دریافت کتاب تذکرهُ الاولیاء عطار 2002
95 دریافت کتاب پندنامه ی بزرگمهر 6551
96 دریافت کتاب مرزبان نامه 12912
97 دریافت کتاب یادگار زریران 8881
98 دریافت کتاب خسرو و شیرین نظامی 6492
99 دریافت کتاب دلاور زند 8861
100 دریافت کتاب بلبل نامه ی عطار 2935
 
<< آغاز < پیشین 1 2 پسین > پایان >>
برگه 1 از 2
برگ نخست گنج نبشت
داستانزد ایرانی

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

به دست آوردن مطلوب خویش کار چندان آسانی نیست.

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


کتابخانه