گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

خروس بی محل بودن

به کسی گفته می شود که گفتار و کردارش نابجا باشد

دیدگاه کاربران
پیشنهاد ویژه


Your SEO optimized title