گاهشمار
 
سه شنبه
1398
بهمن
8
 
کاربردی
تازه ترین دیدگاه های کاربران
 • شیوه ی برخورد با دشمنان در گفتار سعدی
  تنها راه رهایی بخش ، امیدآفرین و آشتی پرور دبستان (مکتب ) ایرانی است ، دبستانی که بارها خاور وباختر را بهم پیوند داده و مایه گسترش دانش و هم... دنباله ...
  از: شهریار آریابد
 • امپراتوری زبان پارسی
  در پی هزاره ها رخدادهای بسیار تلخ و شوم بر ایران بزرگ گذشته است ، تاخت و ویرانگری اسکندر ، تاخت و ویرانگی عمر ، تاخت و ویرانگری چنگیز و تیمو... دنباله ...
  از: شهریار آریابد
پیشنهاد ویژه
 • نماهنگ ایران جاویدان

 • شاهنامه خوانی هفت خان رستم

 • آیین های ازدواج و عروسی در شیراز

 • پهرست و نموداری از فیلمها و سریالهای ایران دوستانه

سعدی در بوستان سروده ای دارد به نام "اندر رای و تدبیر ملک و لشکرکشی" . وی کوشیده است شیوه ای از برخورد با دشمنان نیرومند را نمایان سازد.تدبیر در کار و مدارا با دشمن بهترین کار در برخورد با دشمنان قوی از دیدگاه سعدی است البته تا زمانی که پا را فراتر نگذاشته و با زورگویی آتش جنگ را شعله ور نکرده است که در اینصورت دیگر باید با همه ی توان با او وارد کارزار شد .

 

سپهبد جان بر کف سردار قاسم سلیمانی

قاسم سلیمانی در سال ۱۳۳۷ خورشیدی در روستای قنات ملک در کرمان زاده شد. دارای مدرک تحصیلی دیپلم بود.دو فرزند (یک پسر و یک دختر) از وی بیادگار مانده است.پیش از انقلاب در "سازمان آب" کرمان مشغول به کار بود و پس از پیروزی انقلاب در 1خرداد ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست .

 

بیگمان بیشتر ما با هم میهنانی که دور از میهن و در دیگر کشورها و سرزمین ها زندگی می کنند همسخن شده ایم و یا دستکم درد و دلهای آنان را از رسانه ها شنیده ایم . نیک می دانیم که مهرِ ایرانیان همواره با آنان است . اگر در کشورهای دیگر بهشت را برای آنان بازسازی کنند ، باز هم دلشان هوای ایران دارد .

 

نیک می دانیم که بیشتر واژگانی که در گویشها و زبانهای گوناگون شهرهای ایران بکار می رود،ریشه ی یکسانی دارد اما به شَوَند نبود آموزش فراگیر و سراسری،به ریختهای گوناگون بر زبان می رود.

 

تا قبل از اصلاحات ارضی، نرخ مهاجرت از روستا به شهر در ایران پایین بوده است. مهمترین عامل مهاجرت در این دوره عامل رکودی یعنی افزایش نسبت جمعیت به سطح زیر کشت بوده است. بدین ترتیب آزاد شدن بخشی از نیروی کار کشاورزی، تحت تأثیر عامل افزایش طبیعی جمعیت قرار داشت.

 

این کتاب را زادسپرم پسر گشن جم نوشته که در قرن سوم هجری می زیسته است؛ زیرا نامه سومی که برادرش منوچهر به وی نوشته مورخ ۲۵۰ یزدگردی (برابر با ۸۸۱ م) است. وی از خاندانی روحانی بوده و از پدرش گشن جم شاپوران ( = پسر شاپور) با لقب پیشوای بهدينان باد شده است.

 

جایگاه های مقدس ژاپنمیتوان گفت که عصر یاماتو در تاریخ تحولاتی که ژاپن آنها را تجربه و آزمایش میکرد، دارای ابعادی ایرانیزه بود که مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق نقاط مختلف قاره آسیا به مرزهای مختلف مجمع الجزایر ژاپن می رسید.

 

ربع رشیدی - سازه ی کهن ایرانیربع رشیدی در سده 8 هجری بزرگترین مجموعه وقفی،علمی،آموزشی و دینی بود.این شهر با کوشش دانشمند و مورخ و نویسنده ی برجسته این دوره،خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در شرق تبریز ساخته شد و با جذب عالمان و طبیبان و هنرمندان و صوفیان و عارفان و صنعتگران از نقاط مختلف ایران و جهان،به زودی مرکزیت علمی و دینی و فرهنگی یافت.

 


Your SEO optimized title