Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

زندگی ایرانیایران چیست؟ آیا مرزهای سیاسی میتواند نشانگر خوبی برای ایران ما باشد؟! اگر این سخن را بپذیریم، بر مرزهای کدام دوره ی تاریخی باید چشم بدوزیم؟ایرانی کیست؟ آیا به داشتن شناسنامه یا گذرنامه یا سندی دیگر میتوان برای شناسایی ایرانی بسنده کرد؟ آنچه از این دو پرسش بر می آید این است که باید ویژگی هایی را در میان ایرانیان جست تا بتوان به یاری آن ایرانی را شناخت و گستره ای که آن ویژگیها در آن دیده می شود را ایران نامید. اما آن ویژگیها چیست؟

 

پول ایرانآشفتگی در تراز (واحد) پولی کشور داستانی دراز دارد . کشوری که پیشرو در ساخت سکه و پول و چَک و بنگاه (بانک) بوده است ، اکنون از دو واحد پولی بهره می برد که نه ایرانی اند ( تومان = مغولی و ریال هم که آشکار نیست از اسپانیا آمده یا پرتغال یا عربستان ) و نه کاربرد و نام درستی دارند ! براستی برای ما ایرانیان ننگ نیست که با داشتن آن پیشینه و پیشروی در ضرب سکه و پول و بازارگانی، امروز پول ملی ما چنین آشفته باشد ؟

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f5/pooshak-sasani%205.jpgبزرگترین ستم بر شاهنامه و داستان (تاریخ) ایران ، از سوی اردشیر بابکان رفت ، بدانگاه که نام زنجیره ی شاهنشهان سرفراز اشکانی و زمان دراز فرمانروایی آنانرا که با داد و آیین و فرهنگ ایرانی همراه بود از شاهنامه فروافکند ، و شاهنشاهی بشیوه ی پادشاهی تیره ها را که از آنمیان یک شاهنشاه برای کشور بر میگزیدند ، بگونه ای نادرخور و ناشایست نشان داد ، و از پادشاهی خودکامه (در کارنامه ی اردشیر بابکان) با نام اِوخوتاییه ( یک پادشاهی ) ، بگونه ی یک کار بآیین و ایزدی یاد کرد .

 

خسروپرویز ساسانیخسرو پرویز پس از چیرگی بر بهرام پور گشنسپ ( چوبین ) و ترور وی ، برای انتقام گیری از مردمان شهر ری که همشهریان و یاران بهرام در خیزش او بر ضد پادشاهی خسرو بودند ، دست به کارهای شگفتی می زند که هم شگفت انگیز است و هم هوشمندانه . ناگفته نماند که خسروپرویز با آنکه پادشاهی ناکارآمد و ستمگر بشمار می رود ، پادشاهی هوشمند است که البته بیشتر از هوش خود در راه بد بهره می گیرد .

 
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title