گاهشمار
 
یکشنبه
1396
مهر
30
 
کاربردی
تبلیغات
تازه ترین دیدگاه های کاربران
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
  • زیبایی های زندگی روستایی

  • دماوند در آیینه ی ادب و هنر ایران

  • شکست تجاوز نظامی آمریکا در طبس

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f8/danesh-iranbastan.jpgگذشته چراغ راه آینده است ملتی که گذشته ی خود را نشناسد محکوم به فناست.اکثرمورخان جهان براین باورند که قسمت اعظم پیشرفت های علوم و تمدن بشری مدیون تمدن ایرانی است و ایران سهم قابل توجهی دراین پیشرفت داشته است.امروزه دربیشتر آثاری که به نام فرهنگنامه,دانشنامه و ...درباره تاریخ دانش و هنر بشری در دنیا نوشته میشود-با نگرشی مغرضانه- سهمی ناچیز برای تمدن ایران و ایرانیان قائل اند و درپی آنند که پیشرفتهای عظیم بشری را نتیجه هوشمندی و تلاش مجدانه غریبان القا کنند که از یونان و روم شروع شده است.

 

فریدون جنیدی، مدیر عامل بنیاد نیشابور، در دیدار جمعی از اعضای پویش مردمی حمایت از تشکیل اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی (اکوتا) گفت: تشکیل اتحادیه کشورهای وارث فرهنگ و تمدن ایرانی، طرح مفیدی است؛ ولی قبل از آن، خود ما در درون کشورمان باید دور هم جمع شویم و در ابتدا باید گروهها و افرادی که با این مسأله موافقند؛ مثلا دکتر داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران که در این راستا تألیفات و فعالیت هایی داشته است، با یکدیگر همگام شده و منسجم برای این کار تلاش کنند.

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f6/taghe-kasra.jpgدر بن نوشت های تاریخ اسلام گزارشی شگفت پیرامون پیشگویی یزدگردساسانی از آمدن امام زمان (عج) آمده است که در این جستار نخست گزارش را همسان با آنچه در بن مایه های تاریخی آمده است مو به مو می آوریم ، پس از آن دیدگاه های پژوهشگران اسلامی را بررسی می کنیم و در پایان درون مایه ی گزارش را می سنجیم و داوری را به خوانندگان گرامی وا می گذاریم.

 

http://www.mehremihan.ir/images/POSTPIC/saedi.jpgدیوان شیخ بزرگوار افصح المتکلمین سعدی شیرازی دریائی است پر از جواهر گرانبها، غواص این بحر را از هر قسم گوهر نصیبی تواند بود، چون سیاست و حکمت و اخلاق و عبادت و تاریخ و حکایت و نکات روانشناسی و شاهکارهای ادبی و امثال سائره و وصف مناظر و غیره. طبعاً اندیشه کردم که کدام گوهر درخشان تر است که بتوان آن را در محضر ارباب بصیرت عرضه کرد و کدام صفت در سخن او بارزتر است که آن را بتوان معرف شاعر قرار داد. دیدم صفت عاشقی یا عاشق پیشگی برجسته ترین صفات اوست.

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/F1/parsi-negaresh2.jpgپاسخ من به کسي که از من مي پرسد چرا زبان فارسي را دوست داري ٬ چه مي تواند باشد؟ نخست مي بايد بگويم دوست داشتن لفظ مناسبي براي بيان اين دلبستگي نيست و گنجايش کافي ندارد و به جاي آن بهتر است از عشق ورزيدن استفاده کنم. اما چرا به زبان فارسي عشق مي ورزم؟

 
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title