گاهشمار
 
سه شنبه
1396
مهر
4
 
کاربردی
تبلیغات
تازه ترین دیدگاه های کاربران
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
  • دماوند در آیینه ی ادب و هنر ایران

  • دانش مداری در ایران باستان

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f6/taghe-kasra.jpgدر بن نوشت های تاریخ اسلام گزارشی شگفت پیرامون پیشگویی یزدگردساسانی از آمدن امام زمان (عج) آمده است که در این جستار نخست گزارش را همسان با آنچه در بن مایه های تاریخی آمده است مو به مو می آوریم ، پس از آن دیدگاه های پژوهشگران اسلامی را بررسی می کنیم و در پایان درون مایه ی گزارش را می سنجیم و داوری را به خوانندگان گرامی وا می گذاریم.

 

http://www.mehremihan.ir/images/POSTPIC/saedi.jpgدیوان شیخ بزرگوار افصح المتکلمین سعدی شیرازی دریائی است پر از جواهر گرانبها، غواص این بحر را از هر قسم گوهر نصیبی تواند بود، چون سیاست و حکمت و اخلاق و عبادت و تاریخ و حکایت و نکات روانشناسی و شاهکارهای ادبی و امثال سائره و وصف مناظر و غیره. طبعاً اندیشه کردم که کدام گوهر درخشان تر است که بتوان آن را در محضر ارباب بصیرت عرضه کرد و کدام صفت در سخن او بارزتر است که آن را بتوان معرف شاعر قرار داد. دیدم صفت عاشقی یا عاشق پیشگی برجسته ترین صفات اوست.

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/F1/parsi-negaresh2.jpgپاسخ من به کسي که از من مي پرسد چرا زبان فارسي را دوست داري ٬ چه مي تواند باشد؟ نخست مي بايد بگويم دوست داشتن لفظ مناسبي براي بيان اين دلبستگي نيست و گنجايش کافي ندارد و به جاي آن بهتر است از عشق ورزيدن استفاده کنم. اما چرا به زبان فارسي عشق مي ورزم؟

 

پیوستگی ایران و افغانستانبرای ما ایرانیان جای کنجکاوی است که بدانیم افغانهای باشنده در ایران درباره ی ما و کشورمان چگونه می اندیشند و جایگاه خود را در پهنه ی سرزمین ایران چگونه می بینند. در زیر گفتگوی من(مهدی زیدآبادی نژاد ) با ملاشاه محمد مرد 29 ساله ی افغانی نشسته (ساکن) در ایران درباره ی ایران و ایرانیان را می خوانید.این گفتگو بی هیچ کم و کاست و افزایشی آورده شده است .

 

نقل مي‌كنند كه ظل‌السّلطان از فرزندان ناصرالدين شاه قاجار از عقده‌هاي رواني بسيار رنج مي‌برد. او نه تنها نمي‌توانست جلال و شكوه حاكمان زمان خويش را كه در شهرهاي ديگر ايران حكومت مي‌كردند تحمّل كند، بلكه از ديدن قصرها و آثار تاريخي مربوط به معماري گذشتة ايران نيز رنج مي‌برد و به بهانه‌هاي گوناگون آنها را خراب مي‌كرد. «هنري رنه‌د. الماني» كه در سال 1880 از ايران بازديد كرده است، مي‌نويسد:

 
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title