گاهشمار
 
شنبه
1398
مهر
27
 
کاربردی
تازه ترین دیدگاه های کاربران
پیشنهاد ویژه
  • جشن مهرگان

  • پهرست و نموداری از فیلمها و سریالهای ایران دوستانه

  • جایگاه انگلیس و عربستان در جدایی بحرین از ایران

  • حیاط خانه ها ، حیات خانواده ها

  • آیین های ازدواج و عروسی در شیراز

  • کارهای امیرکبیر برای پیشگیری از باژگیری و تبهکاری در کشور

این کتاب را زادسپرم پسر گشن جم نوشته که در قرن سوم هجری می زیسته است؛ زیرا نامه سومی که برادرش منوچهر به وی نوشته مورخ ۲۵۰ یزدگردی (برابر با ۸۸۱ م) است. وی از خاندانی روحانی بوده و از پدرش گشن جم شاپوران ( = پسر شاپور) با لقب پیشوای بهدينان باد شده است.

 

جایگاه های مقدس ژاپنمیتوان گفت که عصر یاماتو در تاریخ تحولاتی که ژاپن آنها را تجربه و آزمایش میکرد، دارای ابعادی ایرانیزه بود که مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق نقاط مختلف قاره آسیا به مرزهای مختلف مجمع الجزایر ژاپن می رسید.

 

ربع رشیدی - سازه ی کهن ایرانیربع رشیدی در سده 8 هجری بزرگترین مجموعه وقفی،علمی،آموزشی و دینی بود.این شهر با کوشش دانشمند و مورخ و نویسنده ی برجسته این دوره،خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در شرق تبریز ساخته شد و با جذب عالمان و طبیبان و هنرمندان و صوفیان و عارفان و صنعتگران از نقاط مختلف ایران و جهان،به زودی مرکزیت علمی و دینی و فرهنگی یافت.

 

توران شهریاری - سراینده ی زرتشتیایران زمین از دیرباز تاکنون ، کانون همزیستی و همبستگی تیره های گوناگون ایرانی با هر دین و مذهب بوده است . از این روی شگفت نیست که توران شهریاری بانوی فرهیخته زرتشتی و سراینده ی چیره دست کرمانی ، چامه ای زیبا و نغز در ستایش حضرت امام رضا (ع) بسراید .

 

پیش از آنکه وسایل جدید تفریح و سرگرمی در ایران راه یابد و سینما و تئاتر و کافه قنادی و کافه رستوران به تقلید مردم اروپا در پایتخت و دیگر شهرها به وجود آید مردم محل های دیگری برای گذرانیدن وقت و سرگرمی داشتند.

 

درست است که زبان هر کشور و مردمی ‌از آن همه‌ی افراد آن ملت و قوم است و کسی نمی‌تواند خود را متولی زبان مردم بخواند. اما درست به نظر نمی‌رسد که تحصیل‌کرده‌ها و روشنفکران هنجارهای نادرست مردم عامی‌ و ناآشنا با ساختار و دستور زبان را الگوی خود قرار بدهند، که متاسفانه اغلب دیده می‌شود که چنین است.

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f3/naghali-zoorkhaneh.jpgدر سده های گذشته شاهنامه خوانان و نقالان در گسترش شاهنامه دانی جایگاه ویژه ای داشته اند.بگونه ای که سخن آنان برای کسانی که از دانش بایسته برای خواندن و نوشتن نیز برخوردار نبوده اند، آشنا و شیرین بوده است و این خود یک ویژگی نیکو برای نقالی و شاهنامه خوانی بشمار می رود.

 

در گیر و دار جنگ هماون (نبرد ایران با توران به کینخواهی خون سیاوخش) ، سپاه ایران پس از نبردی سخت شکست می خورد، سپس به دشمن پشت کرده و در دامنه ی کوه هماون جای می گزیند. بزرگان و پهلوانان ایران بویژه گودرزیان داغدار فرزندان دلاور خود بودند که پیکر بی جانشان بر خاک افتاده بود .

 


Your SEO optimized title