گاهشمار
 
سه شنبه
1395
مهر
6
 
کاربردی
تبلیغات
تازه ترین دیدگاه های کاربران
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
  • ایرانیان و انجام بی مانندترین عملیات هوایی جهان

  • آیا سلمان فارسی به ایرانیان پشت کرد ؟

  • نقش کیان سردار ایرانی در خیزش مختار ثقفی

  • لهجه ها مایه ی سربلندی اند نه شرمندگی

چشم زخمباور به چشم زخم و آسیب رسانی به دیگران از راه آزورزی و چشم شوری یکی از باورهای کهن ایرانیان از دیرباز تاکنون است . این باور بیشتر از اینکه یک باور دینی و اسلامی باشد ، باور و نگرشی ایرانی است .ایرانیان بر این باور بوده اند که برخی از کسان (افراد) با شوری چشم خود ، توان آسیب رساندن به دیگران و دیگر چیزها را دارند و با نگاه های شوم خود می توانند گزندی بسیار برسانند.

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f2/alexander.jpgاسکندر مقدونی پادشاهی خردمند، همانا ستمگر بود و به سرزمین های بسیاری تاخت و ویرانی ها و کشتارهای فراوانی ببارآورد . اسکندر وارونه ی دیگر پادشاهان ، توان بدنی چندانی نداشت و آنگونه که فردوسی بزرگ فرموده است : سکندر سواری بسانِ قلم/ سلیحی سبک بادپایی دژم !  در جنگ ها و پیکارها بیشتر از آنکه از نیرو و توان بدنی خود بهره ببرد از خرد و هوش خود بهره می برده است و نمونه های آن را می توان در نبردهای گوناگون او با داریوش سوم و همچنین در نبرد با سردار دلاور ایران آریو برزن ، دید .

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f4/mogholan.jpgچنگیزخان مردی ستمکار و خونریز بود که به بهانه های گوناگون دست به کشتار و نابودسازی آبادشهرهای سرزمین های گوناگون می زد .ویرانی ها و کشتارهایی که او در ایران زمین ببار آورد از شمارش بیرون است.از بزرگترین ستم های این مرد گجستکِ بی فرهنگ و دین، کشتن روانشاد عطارنیشابوری و سوزاندن آثار او بود.با این همه با شگفتی بسیار در یک بن مایه ی تاریخی به گفتاوردی برمیخوریم که نشان میدهد چنگیز خان با آنهمه کشتار و خانمان سوزی که ببار آورده بود،در اندیشه ی بجا ماندن نامی بلند و قوی از خودش هم بوده است !

 

ایران و چینسابقه روابط ایران و چین بسیار طولانی است.نوشته ‏های مورخان چینی و گزارشها و سالنامه ‏های منظم و مرتب آنها که به یادگار مانده است صحت این مسأله را تصدیق و تایید می‏نماید."چین را بهشت تاریخ‏گزاران خوانده اند.صدها سال است که تاریخ‏نویسان رسمی آن کشور همه وقایع را ثبت کرده‏اند و از این بالاتر خود نیز چیزهایی بر تاریخ افزوده‏اند (1) ".پرفسور تریان دولای کوپری بر آن است که این قوم در حدود بیست و سه قرن قبل از میلاد مسیح از ناحیه‏ای واقع در جنوب دریای خزر به طرف شرق مهاجرت کرده است.

 

موبدآذرپاد مَهرَاسپندان یا آتورپات مَهرَسپندان (مارسپندان) موبدان موبد زمان شاپور ذوالاکتاف بود. وی بخشی از اوستا را گرد آورد. از او اندرزنامه ای با نام اندرز آتورپات مارسپندان به زبان پهلوی بیادگار مانده است که این اندرزنامه در هندوستان بچاپ رسیده و سپس از سوی روانشاد ملک الشعرای بهار در ایران به پارسی برگردانده شده است .بخش هایی از گفتارهای او در این جُستار آورده شده است .

 
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title