گاهشمار
 
دوشنبه
1393
مهر
28
 
کاربردی
تبلیغات
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
Click on the slide!

ماه مهر و جشن مهرگان

مهر یاد آور آیین مهربانی و پیمان ودوستی

Click on the slide!

نگارگری های زیبای ایرانی

بکوشش برادران آقامیری

Click on the slide!

آگاهی های کیهانی ایرانیان

مستندی دانشی از کیهان شناسی شگفت انگیز ایرانیان در درازای تاریخ

Click on the slide!

فیلم مستند دماوند

نمایشگر شکوهمندی دماوند در درازای تاریخ

Click on the slide!

فیلم شکوه تخت جمشید

مستندی ارزشمند و پژوهشی

Click on the slide!

فیلم مستند آریوبرزن

نمایش دلاوری های سردار آریوبرزن

Click on the slide!

فیلم رستم و اسفندیار

پخش ویژه از رسانه ی مهرمیهن

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

با هموندی (عضویت) در خبرنامه تازه ترین نوشته های تارنما برای شما فرستاده میشود


شاه سلطان حسینبه گواهی تاریخ، در دوازدهمین سال سلطنت شاه سلطان حسین، در شب بیسـت و یکم مـاه رمضـان سـال ۱۱۱۸ هجری قمری، کاخ چهلستون به شوند افتادن مشعل بر روی یکی از پرده‌های کاخ، دستخوش آتش سوزی می شود . آتش با شتاب رو به گسترش بود که شاه را از آتش گرفتن کاخ آگاه کردند.

 

جانوران ، گیاهان ،کوه ها ، دشتها و آبها زیبایی های خدادای جهان اند که از سوی خداوند بزرگ آفریده شده اند و جهان را زیبا و آرامش بخش کرده اند. در فرهنگ اهورایی ایران زمین همه ی آفریده های جهان از حقوق یکسان برخوردار بوده و مردم (انسان) حق نداشته است که دیگر آفریده های خداوند را نابود سازد .

 

فردوسی پدر فرهنگ ایران و شاهنامه براستی مادر فرهنگ ایران زمین است . سعدی ، حافظ ، مولوی و ... همه فرزندان فردوسی اند . همه ی فرزندان فردوسی به پدر خود وفادار بوده و او را ستوده اند. سعدی شیرین سخن شیراز،آنچنان فردوسی و نامه ی جاودانه اش را ستوده است ،که اوج وفاداری و ارج گذاری او  نسبت به پدر فرهنگ ایران زمین را نشان می دهد.

 

دیوان اسلامیدر اوایل اسلام اموال و غنایم جنگی را مسلمانان به مسجد پیغمبر(ص) در مدینه می بردند و هرقسم که پیغمبر مقتضی و مناسب میدانستند تقسیم می کردند.در زمان خلافت ابوبکر نیز به  همین نحو عمل می شد و غنایم طبق مقررات قانون شرع تقسیم میگردید.اینکار به همین وضع ادامه داشت تا درسال 15هجری در زمان خلافت عمربن خطاب خلیفه دوم مسلمین که خزائن شاهان ایران به تصرف تازیان درآمد و بارهای زر و سیم و جواهر گرانبها و لباس های فاخر یکی پس از دیگری به مدینه می رسید.عمر مصلحت چنان دید که آن اموال را میان مسلمین تقسیم کند.لاکن نمی دانست چگونه بدین کار دست زند .

 

مردم آزاریآزار دیگر مردمان همواره کاری ناپسند و گناهی بزرگ بشمار می رود که شوربختانه بشر تا به امروز نتوانسته است دست از این گناه بزرگ بردارد و گام در راه درست بردارد.در فرهنگ ایرانی آزار دیگران گناهی بسیار بزرگ و نابخشودنی بشمار می رود. بی آزرمی ، بی شرمی و نامهربانی سه مایه ی آزار دیگران اند که برخی از مردمان توان فرونشاندن این مایه های اهریمنی را ندارند و با پیروی کردن از این مایه های شوم به آزار دیگران می پردازند.

 
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title