گاهشمار
 
آدینه
1395
مهر
30
 
کاربردی
تبلیغات
تازه ترین دیدگاه های کاربران
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
  • ایرانیان و انجام بی مانندترین عملیات هوایی جهان

  • آیا سلمان فارسی به ایرانیان پشت کرد ؟

  • نقش کیان سردار ایرانی در خیزش مختار ثقفی

  • لهجه ها مایه ی سربلندی اند نه شرمندگی

http://www.mehremihan.ir/images/stories/PostImage/nask1.jpgدر میان واژگان ترکی/مغولی راه یافته بزبان پارسی ،  واژگان : "جاری "باجناق"آبجی"داداش"خان" آقا " خانم " کاربرد بیشتری دارند . این واژگان که ریشه ی برخی از آنها نیز بدرستی آشکار نیست ، همگی در زبان پارسی دارای برابرهایی بسیار کهن بوده اند و براستی بکارگیری و جای افتادن این واژگان در میان پارسی زبانان در برخی از شهرهای ایران زمین بویزه شهر تهران جای شگفتی بسیار دارد .

 

صدیقه پهلویدر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 57 خورشیدی رویدادهای شگفتی رخ داده است که این رویدادها هرچند در گیرودار دگرگونیهای انقلاب و رخدادهای بزرگتر گم شده است اما امررزه با گذشت بیش از 30 سال از آنزمان بررسی آنها شگفتی برانگیز و خواندنی می نماید .

 

چشم زخمباور به چشم زخم و آسیب رسانی به دیگران از راه آزورزی و چشم شوری یکی از باورهای کهن ایرانیان از دیرباز تاکنون است . این باور بیشتر از اینکه یک باور دینی و اسلامی باشد ، باور و نگرشی ایرانی است .ایرانیان بر این باور بوده اند که برخی از کسان (افراد) با شوری چشم خود ، توان آسیب رساندن به دیگران و دیگر چیزها را دارند و با نگاه های شوم خود می توانند گزندی بسیار برسانند.

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f2/alexander.jpgاسکندر مقدونی پادشاهی خردمند، همانا ستمگر بود و به سرزمین های بسیاری تاخت و ویرانی ها و کشتارهای فراوانی ببارآورد . اسکندر وارونه ی دیگر پادشاهان ، توان بدنی چندانی نداشت و آنگونه که فردوسی بزرگ فرموده است : سکندر سواری بسانِ قلم/ سلیحی سبک بادپایی دژم !  در جنگ ها و پیکارها بیشتر از آنکه از نیرو و توان بدنی خود بهره ببرد از خرد و هوش خود بهره می برده است و نمونه های آن را می توان در نبردهای گوناگون او با داریوش سوم و همچنین در نبرد با سردار دلاور ایران آریو برزن ، دید .

 

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f4/mogholan.jpgچنگیزخان مردی ستمکار و خونریز بود که به بهانه های گوناگون دست به کشتار و نابودسازی آبادشهرهای سرزمین های گوناگون می زد .ویرانی ها و کشتارهایی که او در ایران زمین ببار آورد از شمارش بیرون است.از بزرگترین ستم های این مرد گجستکِ بی فرهنگ و دین، کشتن روانشاد عطارنیشابوری و سوزاندن آثار او بود.با این همه با شگفتی بسیار در یک بن مایه ی تاریخی به گفتاوردی برمیخوریم که نشان میدهد چنگیز خان با آنهمه کشتار و خانمان سوزی که ببار آورده بود،در اندیشه ی بجا ماندن نامی بلند و قوی از خودش هم بوده است !

 
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title