میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عباسعلی کیوان قزوینی

در سخنان نغز خود تا توانید دم از واژه‏‌هاى پارسى زنید و دیگران را هم وادارید که تا "دانش و کردار" هست "علم و عمل" نگویند و تا "پیکر زیبا و جان و اندیشه‌ی توانا و روانِ روشن" هست "بدن و روح و فکر و قادر و ضمیر منیر" ننویسند. "این بنده" را "اینجانب" نسازند و "طا" را به جاى "تا" بر سر "تهران" ننهند و "صاد و فا" را به سینه و دل "اسپهان" نگذارند و "سد و شست" را با "صاد" ننگارند.

عباسعلی کیوان قزوینی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 3214
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 5231
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 10294
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 4163
5 جشن آذرگان 6230
6 جشن دیگان 4258
7 جشن بهمنگان 4118
8 جشن آبانگان 7482
9 جشن نیلوفر 8611
10 جشن خُوردادگان 2507
11 جشن آب پاشان 3823
12 جشن فروردینگان 2561
13 جشن اردیبهشتگان 5423
14 آیین‌های سیزده‌ بدر 3893
15 آیین سیزده بدر 57195
16 جشن جهانی نوروز 3154
17 سنت های نوروزی تهران قدیم 6895
18 نوروز خوانی پیام آور شادی 6701
19 آیین درختکاری 13379
20 رسم انجام شادباش 3382
21 آیین های جشن سپندارمزگان 3872
22 جشن سده 10277
23 جشن های ایرانی در یک نگاه 7310
24 آیین شب چله 10451
25 جشن مهرگان 13280
26 جشن امردادگان 5617
27 جشن شهریورگان 3965
28 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 31701
29 جشن تیرگان 10077
 
برگ نخست آیینها و جشنها


Your SEO optimized title