میهن نما
میهن نما
گفتاورد

استاد منصور رستگار فسایی

ایران سرزمینی است که به دوام و استواری در چهار راه گیتی می بالد . چنان که در برابر تمام یورش ها پایدار و نستوه ، ایستادگی کرده است . مردمان این خاک ، نسل اندر نسل ، مفهوم ایرانی بودن و ایرانی ماندن را به فرزندان خود منتقل کرده اند . ایرانیان پس از پذیرش اسلام ، پادشاهی فرهنگی را جانشین پادشاهی سیاسی کرده و هرگز از حضوری موثر و ژرف در جهان برکنار نبوده اند .

استاد منصور رستگار فسایی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1885
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 2429
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 7721
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 2145
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 2892
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2989
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 3027
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 2602
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 2335
10 درباره گل نوشته های پارسه 4787
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 4608
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 2633
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 3238
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 3877
15 سنگ نبشته ارشام 3222
16 گنج نامه ی همدان 13279
17 منشور کورش بزرگ 19157
 
برگ نخست سنگ نبشته ها


Your SEO optimized title