میهن نما
میهن نما
گفتاورد

جهانشاه درخشانی 

خاستگاه آریاییان فلات ايران بوده و همه‌ي کوچ‌ها از این فلات به جاهای دیگر انجام گرفته است. اين مردم در پايان يخبندان كه نزدیک 12 هزار سال پیش بوده، در ايران مي‌زيسته‌اند. با نگاه به اينكه هر چه به گذشته برگرديم هوا سردتر بوده، بنابراين اين خاستگاه مي‌بايستي در جنوب ايران بوده باشد كه هوا گرم‌تر بوده است، و کم‌کم با گرم‌تر شدن هوا اين مردم به سوی شمال آمده و به مركز فلات ايران رسيده‌اند و سپس با پیدایش گرماي بسيار بالا در میانه هزاره‌ي پنجم ق.‌م، به سرزمین‌های شمالي تا شمال اروپا کوچیده‌اند. براي مردمان ایرانی خاستگاهي جز فلات ايران نمي‌توان اندیشید و در آغاز تمدن پراكندگي ایرانیان به شرق و غرب آغاز مي‌شود.

دکتر جهانشاه درخشانی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1834
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 2360
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 7381
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 2100
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 2833
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2943
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2955
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 2571
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 2297
10 درباره گل نوشته های پارسه 4552
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 4573
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 2586
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 3196
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 3792
15 سنگ نبشته ارشام 3187
16 گنج نامه ی همدان 13076
17 منشور کورش بزرگ 19024
 
برگ نخست سنگ نبشته ها
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

دیواری از ما کوتاه تر پیدا نکرده است

ما را از همه ناتوان تر یافته و به ما ستم می کند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • نبرد شاپور ذوالاکتاف با عربان
    شاهپور واجد شرایط جوانمردانه بوده است در هنگام فتح دو شهر مستحکم روم ، عده ای از زنان را اسیر نموده به نزد وی آوردند ، در بین آنها زنی زیبا دیده شد ، که زوجه کرو گاسیوس مستشار رومی بود . و از ترس این که مبادا فاتحین به وی دست درازی کنند بر خود می لرزید شاه وی راطلبید و به وی وعده داد که به زودی شوهر خود را خواهد دید و کسی به شرف وی لطمه ای وارد نخواهد ساخت . شاهپور زوجه و تمام خویشان کرو گاسیوس را به وی مسترد داشت نمایش / پاسخ
    فرستنده : ارشیا


Your SEO optimized title