میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ناصر حجازی

وقتی من در یک نما از تلویزیون کویت دیدم که عراقیها در یکی از مناطق ایران پرچم خودشان را برافراشته اند و تلویزیون های بیگانه مانند کویت این صحنه ها را با آب و تاب تعریف و تفسیر می کردند خون درون رگهایم بجوش آمد . آنجا بود که حس کردم خاک وطن مانند گوشت تن است و دادن این خاک همانقدر دردناک است که یکی از اعضای بدن را از دست بدهیم .

روانشاد ناصر حجازی ، ورزشکار ایرانی

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

سنگ نبشته ها و کتیبه های باستانی ایران

سنگ نبشته(کتیبه)های تاریخی ایران و درون مایه ی آنها

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1940
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 2516
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 8034
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 2192
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 2971
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 3039
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 3109
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 2647
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 2388
10 درباره گل نوشته های پارسه 4948
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 4676
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 2704
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 3290
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 3990
15 سنگ نبشته ارشام 3259
16 گنج نامه ی همدان 13532
17 منشور کورش بزرگ 19338
 
برگ نخست سنگ نبشته ها
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

رشته هایمان پنبه شد

کار و کوششمان سودی نداشت

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title