میهن نما
میهن نما
گفتاورد

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید.

فردوسی بزرگ

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 شاه ایران در نگاه مصریان - برگردان سنگ نوشته ای مصری 1775
2 بخش هایی از سنگ نوشته های داریوش در شوش 2274
3 نشان دانشگاه تهران برگرفته از سنگنبشت ساسانی 7136
4 سنگ‌نبشته ی رَباطک 2044
5 نام ملتها در آرامگاه داریوش 2769
6 سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز 2897
7 سنگ نبشته ی شاه عباس در بادکوبه 2871
8 سنگ نبشته کعبه زرتشت 2521
9 سنگ نبشته شاپور ساسانی 2251
10 درباره گل نوشته های پارسه 4421
11 گور نوشته های بزرگان ایران زمین 4527
12 سنگ نبشته داریوش - بیستون 2515
13 اردشیر سوم - کاخ داریوش اول 3165
14 سنگ نبشته داریوش - نقش رستم 3685
15 سنگ نبشته ارشام 3135
16 گنج نامه ی همدان 12929
17 منشور کورش بزرگ 18886
 
برگ نخست سنگ نبشته ها
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

یک ها (بله) به سد بلا و یک نه به سد آسان

گاهی نه گفتن ما را از دردسرهای فراوانی رهایی می بخشد و گاهی یک آری گفتن ما را به دردسرهای بسیاری گرفتار می کند.

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title