میهن نما
میهن نما
گفتاورد

کاشفی سبزواری

اگر پرسند که چهار ادب کدام است؟ بگوي اول به دو زانو نشستن هم پير را و هم جماعت را. دويم سخن بسيار ناگفتن. سيّم بسيار در خود نگه ناکردن. چهارم آب دهن نا انداختن.

روانشاد حسین واعظ کاشفی سبزواری

پیشنهاد ویژه

:: برای یافتن کتاب بخشی از نام آن را در زیر بنویسید و کلید ENTER یا GO را بفشارید ::

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دریافت کتاب ایران در زمان ساسانیان 216
2 دریافت کتاب دیوان ملک الشعرای بهار 216
3 دریافت کتاب سندبادنامه 498
4 شاهنامه به زبان ساده (نثر روان) 134196
5 دریافت کتاب گاتاها (گات ها) 570
6 دریافت کتاب روضه خلد 873
7 دریافت کتاب پریشان قاآنی 1788
8 دریافت کتاب بهارستان جامی 542
9 دریافت کتاب آشنایی با زبان اوستایی نو 812
10 دریافت کتاب "کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او" 1315
11 اندرزنامه ی اوشنر دانا 557
12 دریافت کتاب فرهنگ پارسی به پهلوی 2646
13 دریافت کتاب تاریخ گردیزی (زین الاخبار) 2584
14 دریافت کتاب قحطی بزرگ ایران 1085
15 دریافت کتاب تاریخ پیامبران و شاهان - حمزه اصفهانی 2294
16 دریافت کتاب "فردوسی" 1467
17 دریافت کتاب میراث ایران 1700
18 دریافت فرهنگ معین (واژه نامه ی پارسی) 34383
19 دریافت کتاب تاریخ هرودوت 2995
20 دریافت کتاب مجمل التواریخ 2800
21 دریافت کتاب تاریخ ثعالبی 2189
22 کتاب گلستان سعدی به زبان انگلیسی 12794
23 دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی 32559
24 دریافت کتاب فرهنگ واژه های شاهنامه 8863
25 دریافت کتاب فتوت نامه سلطانی 7707
26 دریافت کتاب تاریخ گزیده ی حمدالله مستوفی 8454
27 دریافت کتاب چهارمقاله ی عروضی 10621
28 دریافت کتاب اسرارالتوحید 2700
29 دریافت کتاب شاهنامه ی بایسنقری 13395
30 کتاب ماه نخشب (داستان پهلوانان ایران) 6299
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 پسین > پایان >>
برگه 1 از 4
برگ نخست گنج نبشت
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

هر چیز که خار آید یک روز به کار آید

چیزی که امروز به کارمان نمی آید را نباید دور بیندازیم  ، شاید روزی به کار بیاید و آنگاه خود را برای دورانداختن آن سرزنش می کنیم

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title