میهن نما
میهن نما
گفتاورد

شادروان احمد اقتداری

فرزندانم اصرار دارند که بیایید تا ما در سال‌های کهولت، نگهدار شما باشیم ولی من نمی‌روم. معتقدم ایرانی باید در ایران بماند و با خوب و بدش بسازد. کما اینکه مرا از لس‌آنجلس و ژاپن برای استادی خواستند اما نرفتم و ماندم . بدانید که ایران می‌ماند و نمی‌میرد. مثل ققنوس است. ممکن است چون خاکستر شود اما دوباره سر برمی‌آورد و زنده می‌شود. ایران دوره‌های سخت چون حمله اسکندر و مغول و در دوران معاصر روس و عراق، به خود زیاد دیده است.

شادروان احمد اقتداری

کاربردی
پیشنهاد ویژه

در هیچ جای تاریخ نمی یابیم که کردها به مناطقی یا سرزمینی شبیخون یا حمله ای وحشیانه انجام داده باشند همیشه در حفظ استقلال و آزادی خویش به مبارزه برخاسته اند وتن به ذلت نداده اند هیچگاه مهاجم نبوده اند بلکه همیشه در برابرهجوم دشمنان به دفاع برخاسته اند .کردها سرزمینشان مهد تمدن و آزادی و آزادگی بوده و حاضر نشده اند که آزادی دیگران را به خطر بیا ندازند.
امروزه به هر جای سرزمین ایران نگاه می کنیم حضور کردها را احساس می کنیم این حضور در مناطق مرزی به خاطردفاع از سرزمین خود در مقابل هجوم مهاجمان بیگانه محسوس تر است. حضور مداوم کردها در دورههای مختلف حکومتها ودسلسله ها در مناطق مختلف این سرزمین نشان از آن دارد که آنها هیجگاه خودرا جدای از این سرزمین ندانسته اند پراکنگی این قوم در سراسر ایران مربوط به تاریخ جدید نیست .

کوچ کردها منحصر به دوره شاه عباس و غیره نیست بلکه در هر زمان نیاز بود با دل و جان برای پاسداری از سرز مین خویش به حرکت در می آمدند همانگونه که به هرجای این سرزمین نظر بیاندازیم وجود کردها از دیر باز مشهود ومحسوس وپیوستگی ویگانگی خاصی بین کردها و دیگر اقوام ایرانی وجود داشته است. .
هدف من معرفی طوایف کرد در مناطق مختلف وتا حدودی علت سکنی گزیدن آنها در این مناطق می باشد. .
همانطور که می دانیم کردها صاحبان اصلی و ساکنان اولیه ایران بوده اند .که پس از فروپاشی های چند باره قدرتهای حاکم بر ایران با لاخره با روی کار آمدن دولت عثمانی به اجبار نا خوا سته مناطق کردنشین از سرزمین مادری خود جدا شدند..

کردهای مناطق ماوراء قفقاز وآسیای مرکزی ارمنستان .گرجستان . قزاقستان . قرقیزستان وترکمنستان.
در ارمنستان حدود یک میلیون کرد وجود دارد که بخش عمده آن در ایروان .وبخش تالین و..در گرجستان درتفلیس در آذربایجان در شهر های باکو ونخجوان و بخشهایی نظیر کلباجار. لاچین .و.. زندگی می کنند .ودر ترکمنستان در شهر های عشق آباد باگیر و بایرام علی و..سکونت دارند.درآذر بایجان نیز کردهادرشهرهای باکو و بخشهایی نظیر کلبا جار، لاچین، کوباتلی، زنگی لرو نخجوان زندگی می کنند.

درقزاقستان کردها در چیم کند، جمبول واطراف آلماآتا سکونت دارند.
در قرقیزستان بیشتر در شهر اوچه ترکیه در بسیاری دیگر از کردها که به به خاطر آیین ایزدی که مورد آزار عثمانیها قرار می گرفتند به روسیه مها جرت کردند که در آنجا سکونت کردند.

ترکیه بیش از هفده استان ترکیه کرد نشین می باشند. جدای از این مناطق درجنوب آنکارا در بخش هایمانا و شهر استانبول و ازمیر گروههای زیادی کرد زندگی می کنندکه در کل در ترکیه کردها جمعیتی بیش از تزکها را دارند.

در سوریه نیز یک سوم این کشور را کردها تشکیل می دهند که در شمال سوریه زندگی می کنند..
وکردهای عراق که تمام استانها ی شمالی این کشوراز جمله درصد قابل توجهی از جمعیت بغدادرا کردها تشکیل می دهند.


کردهای فلات ایران

در داخل فلات قاره ای ایران در دوره های تاریخی مختلف حضور گسترده ی این ملت را بخوبی حس میکنیم، مثلا" اوایل ورود اسلام به ایران در خراسان کردها نیز ساکن بوده اند کردها نزدیک به 10 قرن گذشته در سیستان و بلوچستان جمعیت قابل توجهی بوده اند بنابر این با توجه به اسنادی که در دست است نگاهی به تاریخ حضور این مردمان در مناطق مختلف سرزمین ایران می اندازیم.

مولف تاریخ سیستان ،965 سال پیشنوشته است:"به غلت کثرت جمعیت کردان در سیستان ، یعقوب لیث صفاری امیری بهنام عبد الرحمن خرجی جهت تنظیم امور آنان منصوب کرد این کردان فارس بودند که یغقوب را غلیه تجاوز های خلیفه عباسی یاری کردند."

ابن خلکان در "وفیات العیان"می نویسد:"طوایف کثیری از کردان در قرن دوم هجری درخراسان سکونت داشتند و "ابومسلم خراسانی" از زمره آنان واز میان کردان قیام کرد.."


استخری جغرا فیدان بزرگ در 1080 سال پیش نوشت:"خانواده های کرد در فارس چندان زیادند که به شمار نمی آیند"

ابن حوقل در 1047 سال پیش مینویسد:"کردان فارس در سرزمین فارس بیش از صد طایفه اند ومن سی وان طایفه ذکرکردم..خسرویه،شاهکانیه،ا ستامهریه،آذر کانیه،بنداد مهریه،رامانیه، شاهویه،....همه نامهای باستانی ایران ،همه نامهای برخاسته از هویت فرهنگی ایران"

در تاریخ سیستان بخشی است بنام "قیام ابومسلم کرد خراسان"

در خراسان طایفه ای حکومت می کردند که بدانان آل کرت میگفتند که همان گویش پهلوی کرد است ودر ایران کنونی ما این خاندان را به خطا آل کرت میپنداریم

وی (سید محمد باقر نجفی) در این مقاله عقیده دارد که تمام ملت ایران کرد هستند وسرزمین ایران متعلق به ملت کرد میباشد ،و کردها از دیگر اقوام ایرانی که باآنها همنژاد ،همخون و هم زبان می باشد ،جدای نیستند.

استاد مرحوم رشَید یاسمی در مورد حضور کردها در خراسان در اوایل ورود اسلام به ایران میگوید:" بنابر روایت ابن خلکان ابومسلم خراسانی از کردان بوده پس موافق این روایت یکی از بزرگترین نهضتهای ایرانی که در تاریخ ضبط کرده بدست کرد انجام گرفته است.

در مورد مردم کرد در مناطقی چون خوزستان در همان زمان حمله تازیان به ایران آمده است: با وجود تسلط ظاهری عرب باز اکراد دست از طغیان بر نمی داشتند درسال 25 هجری مکرر طوایف کرد در فارس و خوزستان انقلاب کردند .

پس از این واقعیت را درمیابیم که کردها سرزمین محدودی به نام زاگرس نداشته اند و هر گاه اراده کرده اند و یا از آنها خواسته شده با کمال میل پذیرفته اند که برای صیانت از سرزمین ایران و مقابله با دشمنان به نقاط مختلف این سرزمین بزرگ رفته و در آنجا ساکن شوند گواه این گفته ها را تاریخ شاهد است.

  • بازدید: 3470
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست تیره های ایرانی دلیل پراکندگی کردها
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود

برای انجام کارهای بزرگ باید آهسته و پیوسته کوشید و پشتکار داشت و از کندی و شتاب پرهیز کرد

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title