میهن نما
میهن نما
گفتاورد

آنگاه که بی جنگ و پیکار به بابل درآمدم , همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند .من برده داری را برانداختم . فرمان دادم هر کس در پرستش خدای خود آزاد باشد .شهرهای ویران را آباد کردم.

کورش بزرگ

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 تفاوت هویت اقوم ایرانی با اقوام دیگر کشورها 853
2 ژنتیک لرها و سنجش آن با پارسها، آذربایجانیها و کردها 10471
3 دلیل پراکندگی کردها 3475
4 لولوبی‌ها 3914
5 عشایر و کوچ نشینان ایران 81301
6 تیره های نامدار ایرانی 5988
7 سرزمین و قوم ایلام 3028
8 خوزی ها 5581
9 سکاها 7494
10 هیتی ها 6742
11 سرمت ها 4070
12 کیمری ها 3395
13 تیره و نژاد لرها 142287
14 تیره های بختیاری 5623
15 عرب های خوزستان 30460
16 اقوام میتانی 7170
17 هوری‌ها 3162
18 تاریخ و فرهنگ اقوام کهن آریایی گیل , دیلم , تالش 11537
19 همه ی مردمان فلات ايران از يك ريشه‎اند 3993
20 بلوچ و بلوچستان 4677
21 ریشه و تبار مردمان آذربایجان 18021
 
برگ نخست تیره های ایرانی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

دایه ی مهربانتر از مادر

اشاره به کسی که بیش از اندازه دلسوزی می کند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title