میهن نما
میهن نما
گفتاورد

جهانبخش صادقی نگارگر ایرانی

در یکی از سفرهایم با یک پروفسور عربستانی آشنا شدم که در لبنان و عربستان و آمریکا دفتر پشتیبانی از معلولان داشت . از من خواست تا به ‏ازای همه ی امکانات رفاهی و مالی، برای جامعه ی معلولان به نام کشور عربستان خدمت کنم اما من نپذیرفتم و گفتم که من هر کاری که می کنم برای کشورم ایران است .

شادروان جهانبخش صادقی – نگارگر ایرانی

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

بانوی لر ایران زمین


تاريخچه و نژاد:

چيزی که واضح و روشن است ،اينست که بررسيهاي زبان شناسي و فرهنگي، نشان دهنده پيوستگي قومي لرها با ديگر اقوام ايراني به ويژه شعبه پارسي است. لران قديمي ترين قبايل آريايي ايران زمين مي باشند که از روزگاران کهن در نواحي غرب وجنوب غرب و در امتداد دامنه هاي زاگرس ساکن بوده و هستند .(۱)

*(نوشتاری از بابايادگار)*بر خلاف زبان لری که کتیبه های پارسی باستان نیکان ان هستند شما هیچ کتیبه یا نوشته ترکی در ایران به ان قدمت پیدا نمی کنید. در عراق هم به گویش مانند لری می گويند پاهلی و متکلمين را کردهای پاهلی می خوانند. همچنين در شرفنامه چهار قوم کرد را : لر و کلهر و گوران و کرمانج خوانده اند. و همانطور که زبان شناسان می دانند زبان لری ما بين زبان فارسی و زبان کردی است. انچه پان تورکها و پان عربها مي خواهنند بکنند اينست که اقوام ايرانی را از هم جدا کنند که خيال باطلی است زيرا کسی ايرانی تر از لر و کرد نيست.در ضمن بايد بگويم که هم اکنون نيز لرها ، کردها را برادر خود می دانند.

آريايی ها ((ايرانی ها-مادها-پارتها-پارسها،با فارسهای امروز اشتباه نشود، زیرا زبان لری و کردی بیشتر به پارسی باستان نزدیک هستند و زبان فارسی امروز بیشتر به زبان پارتها)) با اميخته شدن با اقوام کاسي و گوتی و لولوبی و ماننا و ايلامی قوم امروز ايرانی را پديد اورده اند.*

*در اذهان عمومی لرها، آنها خود را برادر کردها می دانند زيرا چه از لحاظ نوع رقص و موسيقی و زبان و دیگر خصوصیات بين آنها شباهت های بسياری وجود دارد.

لرستان در دوره کاسی ها

کاسيان قبل از مادها وپارس ها از ارتفاعات قفقازيه و آذربايجان به جنوب غربی ايران روي آوردند ولی در ابتداي امر در نواحي درياي مازندران سکونت کردند ونام خود را به اين دريا دادند وآنرا دريای کاسپی يا کاشی ناميدند و اين دريا در اصطلاح اروپاپی بنام دريای کاسپين (Caspian) شهرت دارد.استرابون (Strabon) مورخ يونانی نقل کرده که اقوام کاسووا در ابتدای مهاجرت خود در کناره دريای کاسپين سکونت نمودند ونام خود را به اين دريا دادند.افراسياب تورانی طبق اوستا برای دست يافتن به فر کيانی در اين دريا فرورفت ونااميد برگشت و ديگر دريای وورو کاش (Vouro-kasha) می باشد.

دارمستتر در توضيح از اين واژه معتقد شده که وورو  مخفف فراخ است وهر دو پهلوی و فارسی  از يک ريشه می باشند.بنابراين اين واژه ووروکاش بمعنی دريای فراخ وبزرگ کاشی ودريای کاسپين مي باشد. واژه کاشی در کتيبه های بابلی به عبارت کاسی يا کاسپی آمده واقوام کاسی (کاشی)در زمان مهاجرت بتدريج در شهرهای کاشان وقزوين نيز سکونت نمودند ونام خود را بر اين دو شهر داده اند.(2)

اين قوم كه همزمان و به موازات عيلاميها بر بخشهايي از لرستان تسلط داشته اند ، قومی بودند که چيره دستي فوق العاده اي در ساختن مصنوعات مفرغي به دست آوردند .آنان مهمترين قبايل كوهستاني زاگرس شمرده ميشدند و پيشه دامداري داشته و با زباني كه با عيلامي قرابت داشت سخن ميگفتند .آنان سوار كاراني دلير و جنگجو بودند و بارها با همسايگان خود از جمله عيلاميها و بابليها در افتادند.آنها حتي توانستند دولت بابل را سرنگون ساخته و مدت شش قرن بر آن سرزمين حكمراني نمايند .حكومت كاسيها بر بابل در نتيجه شكست از عيلاميها به پايان رسيد .آنها پس از شكست از عيلاميها به سرزمين كوهستاني خود يعني لرستان بازگشتند .

لرستان در دوران ماد ،هخامنشی ،سلوكی ،و اشكانی

.اسكندر مقدوني در هجوم به ايران چون اين طايفه را مطيع نميديد، با قوايي عظيم آنان را محاصره و پس از چهل روز وادار به تسليم كرد .ولي پس از مرگ اسكندر دوباره آزادي خود را باز يافتند.

لرستان در زمان ساسانيان:

لرستان در دوره ساسانيان ، از لحاظ تقسيمات كشوري جزو سرزمين ((پهله )) يا ((پهلو ))محسوب مي شد. يعني سرزميني كه بعدها توسط اعراب جبال خوانده شد .
سرزمين پهله خود به نواحي كوچكتري تقسيم مي گرديد. چنانكه لرستان و منطقه غربي آن يعني پشتكوه (ايلام )را به ترتيب به ((مهرگان كدك ))و ماسبذان ناميده مي شد. اين دو نام تا قرون نخستين اسلامي همچنان به اين نواحي اطلاق مي شد و با تغيير در اعراب آنها مهر جانقذق و ماسبذان خوانده مي شدند . از شهرهاي مشهور منطقه مهرگان كدك يا لرستان عهد ساساني شهرهاي صيمره و شاپور خواست (خرم آباد )را مي توان نام برد. شهر سيمره حاكم نشين منطقه و شاپور خواست كه گفته ميشود توسط شاپور (اول) بنا نهاده شده بود از شهرهاي آباد و پر رونق دوره ساساني محسوب مي گرديد .

حمدالله مستوفی , نام لران را بمحلی موسوم به لور واقع در گردنه ي مانرود نسبت ميدهد و مي نويسد :
" وقوع اين اسم بر آن قوم, به وجهي گويند از آن است که در ولايت مانرود دهي است که آن را کرد خوانند ودر آن حدودبندي که آن را بزبان لري کول خوانند و در آن بند موضعي که آن را لر خوانند" (3)

شايد علل نسبت دادن لران به اين سرزمين مربوط به خاطره ی شهر اللور باشد که جغرافی دانان عرب درباره ی آن بحث کرده اند و امروزه نيز نام صحرای لور واقع در شمال دزفول, هنوز زنده است.

محلهای ديگری نيز يافت می شود که نام آنها همانند لور می باشد از جمله لير محلی واقع در ناحيه گندی شاپور (جندی شاپور) و ليراوی واقع در کهگلويه است. احتمالا کلمه لر همان واژه لور است, چنانکه در لری پول را پيل ميگويند.

ياقوت حموی نيز از محلي به نام لردجان (لردگان) نام برده است . به گفته استخري لردگان پايتخت بخش سردان می باشد که بين کهگلويه(کوه کيلويه) وبختياری قرار دارد. در سيمره نيز محلي بنام لورت ياليرت است.
مسعودی ضمن ذکر فهرست طوايف کرد, از قبايل لريه نيز نام برده است.
ياقوت حموي با اينکه از لران سخن مي گويد , واژه اکراد را بکار برده ومی گويد:
" اکراد قبايلی هستند که در کوههای بين خوزستان واصفهان زندگی ميکنند ومحل اين قبايل را بلاد اللور يا لرستان مينامند."(4)

در اواسط قرن ششم(6.ه.ق) لرستان به دو قسمت لر بزرگ و لرکوچک تقسيم شد .منظور از لر کوچک همان از لرستان کنونی و مقصود از لر بزرگ بختياري و کوه کيلويه است . بين اراضي لر نشين مزبور قسمتي قرار داشت که دامنه ي آن تا شيراز کشيده ميشده وآنرا شولستان ميناميدند وامروز اين خاک بنام ممسني معروف است .


لر کوچک وبزرگ از اواخر قرن ششم ببعد بزرگان وامرائي داشت که نام بعضي از آنها در ادبيات پارسي مخلد وجاويدان مانده است . امراء لر بزرگ که آنها را اتابکان لرستان ،به دنبال ضعف و تجزيه دولت سلجوقي، شجاع الدين خورشيد نيز همچون امراي بلاد ديگر فرصت را مغتنم شمرده ،لرستان را در قبضه اختيار گرفته و بر خود عنوان اتابك (که واژه اي تركی است كه از اتا به معني پدر و بيگ يعنی بزرگ است ساخته شده را نهاد.)  و بدین ترتیب او سلسله اتابكان لر كوچك را بنيان نهاد.

خاندان فضلويه که از امرای لر بزرگ بودند شهرت بيشتری داشتند، علت اين امر آن بود که خاک لر بزرگ بين شولستان وعراق عجم وعراق عرب وفارس قرار داشت و امراي آن منطقه طبعا با حکام نواحي اخير رابطه داشته گاهی در حال صلح وزمانی در وضع جنگ ونزاع بسر مي بردند.(5)
اتابكان لر كوچك با هر وسيله ای که توانستند موقعيت و اقتدار خود را تا اواسط دوره صفوي با گردن نهادن به يوغ فرمانروايان وقت ايران از جمله سلاطين خوارزمشاهی،مغولان ،تيموريان ،تركمانان ، قراقويونلو و اق قو يونلو و تا پايان پادشاهان صفوی حفظ نمايند .از اتابكان لر كوچك چند تن با درايت و سياست بودند كه از آن جمله شجاع الدين خورشيد موسس سلسله ، حسام الدين خليل (حدود 640هجري )،ملك عزالدين (804_750 ه ق ) ميتوان نام برد.

لرها همواره در وطن دوستی و پاسداری از وطن خود همانند بقيه ايرانيان ،غيرت نشان می دهند.به عنوان مثال خدمات اين سردار دلير(علی مردان خان) و نام آور لرستانی در برابر هجوم افغانها در پايان دوره صفوي و مقاومت سر سختانه او در برابر قوای عثمانی و همچنين رشادتهای فراوان وی در ركاب نادر شاه افشار جهت بر قراری صلح و ثبات و دفع متجاوزان از كشور ،بسيار در خور توجه و تحسين انگيز است.

آخرين حکومت لرها نيز به کريمخان زند میرسد .(البته به دلیل مدت حکومت کم این سلسله نمیتوان در مورد تاثیر یا نوع حکومت آنان بر کشور نظری با اطمینان داد) او از طوايف لر ساکن ملاير بود و بعد از دوره 40 ساله حکومت زنديه با به قدرت رسیدن این فردخائن و عقده ای(آغا محمد خان قاجار) و جانشينان بيکفايت و بی لياقت و وطن فروش قاجاريه اکثر نواحی ایران جدا گشت. ولی ...
آغا محمد خان ،باني سلسله قاجاريه ،به علت كينه ای كه از لر های زنديه در دل داشت نسبت به همه لرها با ديده دشمنی می نگريست واسباب ضعف اين قوم را به هر نحوی كه توانست فراهم آورد چنانكه برخی از طوايف لرستان را به قزوين كوچانيد . همچنين چون واليان لرستان را رقيبی خطر ناك ميپنداشت در تضعيف آنها كوشيد.

اشياء مفرغی لرستان:

در مدتی متجاوز از 20 سال آنچه که روستاييان در ناحيه کرمانشاه ومخصوصادر هرسين ,الشتر و
خرم آباد که در شمال لرستان است يافته بودند مجموعه هاي خصوصی و موزه هاي اروپا وآمريکا را با هزاران شي ء مفرغی وآهنی مزين ساخت . اين اشياء در قبوری پيدا شده که تاکنون هيچ يک از آنها از نظر علمی حفاری نگرديده . اين قبور گودال هاي هستند که گاهي سنگ فرش شده اندو همواره با لوحه سنگ بزرگی که به پنها گذاشته شده، پوشيده است. واين اشياء عبارتند از شمشير آهنی و خنجر مفرغي و کلنگ برنزی وسنجاق هاي برنزی و سيتولهای مفرغی (نوعی ظروف مخصوص سفالين.
'>م.)(6)
رمان گريشمن در اين کتاب توضيحاتي خوبي درباره تمدن اين اشياء اشاره کرده برای علاقه مندان به تاريخ ايران باستان.  '>و يک تارنمای زيبا برای ديدن اين مفرغ ها  Bronze Sculpture of Lurestan

شهرهای مهم اين مناطق (لر نشين) :

1-خرم آباد :

خرم آباد (که در زبان محلی به آن خورمووه گفته می شود) را که بسياری از مورخان اروپايی بر اين باورند که اين محل با خايدالوی متون آشوری مطابقت مي کند .آنچه مسلم است خرم آباد در دوره ی عيلاميان ،از شهرهای اين قوم بوده، ولي بدنبال انقراض آنان اهميت خود را از دست داده است.(7)

ژاک دومرگان، عضو هيئت علمي فرانسه در ايران معتقد بود که لرستان از ايالتهای عيلام قديم بوده وخرم آباد همان خايدالو يکی از چهار شهر معتبر عيلاميان بوده است.(8)

فردوسی براين عقيده بود که اين شهر در زمان شاهپور ذوالاکتاف ساخته شده است وتاريخ بنايش را همزمان ايجاد گندی شاپور دانسته است.
بنابراين ميتوان گفت که خرم آباد امروزی در عهد ساسانيان در محل خايدالو بنا شده است واتابکان لرستان نيز در سده ی 5 ه.ق بر لرستان دست يافتند،خرم آباد را روي خرابه های شهر ساسانی،بنا کرده اند وبانی آبادانی آن در سال 580 ه.ق اتابک شجاع الدين خورشيد بوده است(9)

۲-بروجرد:


شواهد و اشارات تاريخی حاکی است كه بروجرد از شهرهای قبل از اسلام بوده و دلايل زبانشناسی نيز واژه بروجرد را با تركيب دو جزء "برو" + "گرد" موجوديت اين شهر را به پيش از اسلام ميرساند زيرا كه گرد در زبانهای قديمی ايران به معنای شهر ميباشد. حدود العالم تاليف 372 ه. ق. بروجرد را شهری خرم و پرميوه توصيف ميکند. به نوشته ياقوت حموی در معجم البلدان (اوايل قرن 8 هجری) بروجرد با خضارات و خيرات و همچنين دارای نخلهای مرغوب و زعفران بسيار بوده است.
همين جغرافی نويس اسلامی در كتاب المشترك رازان را كوی بزرگی در بروجرد ياد ميكند. به نوشته ابن اثير شهر دارای خندق بزرگی در اطراف بوده كه اكنون ميتوان آثار و علايمی از آن را مشاهده كرد. در حملات ويرانگر مغول (616 ه. ق.) صدمه و زيان بسياری به شهر وارد شده و منابع تاريخی، خرابی شهر را در حد وسيعی گزارش كرده اند. ولی حمدالله مستوفی در سال 740 ه. ق. در نزهه القلوب از آبادی شهر ياد كرده و آن را دارای دو جامع عتيق و جديد دانسته است.

شهر در آغاز دوره قاجار وسعت گرفت. در همان زمان حاج زين العابدين شيروانی مورخ مشهور در بستان السياحه مينويسد:حسام السلطنه بروجرد دورش را حصار كشيد و راستا و بازار مسقف و دكاكين مكلف به اتمام رسانيد. به طور کلی شهر فعلی بروجرد دارای بافت قديمی بسيار زيبايی است و ساختمانهای قديمی و خانه های مسكونی آن از تزيينات جالب چون در و پنجره ارسی های بديعی برخوردار است. بازار كهنه بروجرد نيز هم اكنون همان طرح قديمی خود را حفظ كرده و داد و ستد آن رونق چشمگيری دارد. بروجرد که هنوز در لهجه محلی همان نام اصلی آن یعنی وروگرد(بروگرد) گفته می شود.

3-ايلام:

سرزمين ايلام از ديرباز مهد تمدن بوده وهمواره محل سکونت اقوامی بوده که در اطراف وحاشيه ی روز سيمره گرد آمده وتمدن منطقه ی ايلام داشته است،دره سيمره نقش بزرگی در شکوفايی تاريخ وتمدن منطقه ايلام داشته است، زيرا مهمترين راه ارتباطی بين تمدن کوهها وتمدن جلگه های جنوب غرب ايران سرزمين مي گذشته است. استان ايلام از نظر آثار تاريخی ونقاط ديدنی بسيار غنی است وتاکنون در نواحی دره شهر ،هيلان،شيروان،آرمو ،ايوان غرب و ... آثار تاريخی از عصر مفرغ،هخامنشيان،اشکانيان،ساسانيان و...کشف وبه ثبت رسيده است.(10)


4-کهگلويه وبوير احمد:


از دوناحيه کهگلويه و بوير احمد تشکيل گرديده .
برخی از مورخان براين باورند که مهرگان پسر روزبه ،پادشاه زمينگان(محل جايگاه)گيلويه بود،پس از مهرگان برادرش سلمه شاه شد.گلو يا گيلويه که از مردم خمايگاه سفلی از ولايت استخر بود،نزد سلمه آمد وبه خدمتگذاری پرداخت. چون سلمه درگذشت گيلويه آنجا را تصرف کرد وچون قدرتی بدست آورد،اين سرزمين را بنام او خواندند.(11)
مؤلف فارسنامه ی ناصری بر اين باور است که درخت کيالک(زال زالک) در کوهستانهای اين سرزمين بيشتر از ديگر نقاط پارس وجود دارد. وچون ميوه ی وحشی زال زالک را در اين منطقه گيلويه گويند،بدين مناسبت اين سرزمين را کُه گيلويه ناميده اند.(12)
اما اين نظريه درست نيست ، زيرا درخت زال زالک منحصر به اين استان نمی باشد وبطور طبيعی در سرتاسر لرستان وبختياری يافت مي شود ودر کهگيلويه سيسه ناميده مي شود.
ظاهرا کيارک در شيراز رايج است نه بين لرهای کهگيلويه.

" تل خسرو(کهگيلويه)کوهستانی است در شمال ولايت بهبهان...در روزگار پيشين آن را رم زميگان که معنی بلوک سرد است می ناميده اند ودر سده ی 3 ه.ق به نام کوه گيلويه معروف گرديد".(13)
"طايفه ی بوير احمد،ناحيه ی تل خسروی وچند محل از بلاد شاپور ناحيه ی رون (Reven) را متصرفشده ،تمامی آنها به ناحيه ی بوير احمد مشهور گشته است.(14)

۵-ياسوج:


نام بومی ياسوج ، ياسيج است که در کنار رودآبشار ،دامنه ی قلعه ی دنا واقع شده است .که زمانی مرکز نفوذ خانهای بوير احمد عليا بود . سابقه ی تل خسرو بيش از2000 سال است، ولی احداث ابنيه ی معاصر آناز سال 1309ه.ش آغاز شدوتا سال 1323 ه.ش ادامه داشت وپس از اين تاريخ متروک گشت.
از عوامل ايجاد شهر ياسوج شرايط اقليمي وخاک و جنگلهای سرسبز بلوط و دره ها وکوهها وتپه های زيبا ومنابع فراوان آب است

۶-چهار محال وبختياری :


براساس کتيبه ها وسنگ نبشته های گوناگونی که بدست آمده، منطقه ی چهر ومحال بختياری در زمان کوروش هخامنشی وجود داشته ومردم در جنگهای مختلف شرکت می کردند.

زبان :

پس از انقراض ساسانيان، آنچه پايداری وغلبه ی معنوی ايرانيان بر اعراب گشت ، فرهنگ وزبان قوم ايرانی است.
مردم لر نيز همانند ديگر ايرانيان ، گرچه کيش باستاني خود را به مرور زمان رها کرده وبه آيين اسلام درآمدند ولي زبان کهن خويش را نگاهداري نمودند . بسياري از واژههاي لري اغلب ريشه هاي باستاني دارند و به احتمالا تعداد زيادي از اين واژه ها مربوط به زبانهاي كاسي و عيلامي مي باشد . گفته مي شود زبان پارسي در زمان امپراتوريهاي هخامنشي ، اشكاني و ساساني در لرستان گسترش يافته است .
در بين زبانهاي جنوب غربي ايران ،زبان (گويش)لري بزرگترين رابطه را با زبان فارسي دارد. كه هر دوي آنها دنباله پارسي ميانه، زبان پارتيان قرن هشتم بعد از ميلاد هستند ،و همانگونه كه مي دانيم پارسي ميانه، زبان پارتيان و ساسانيان بود كه به تدريج تغيير شكل داده و به صورت زبان فارسي نزديك است كه بعضي معتقدند اين زبان در گذشته نه چندان دور از فارسي منشعب شده است .
گويش مردم لرستان بيشتر لري ولکي است. بر اساس مطالعات زبان شناسي ، زبانهاي لري و لكي جزو زبانهاي هندو _ اروپايي به شمار مي آيند. زبانهاي ايراني شامل زبانهاي ايراني شرقي ، و زبانهاي ايراني غربي مي باشد . لكي و لري جزو زبانهاي ايراني غربي محسوب مي شوند .

باختری :گويشهاي لری ، بروجردی ، ملايری ،نهاوندی ،وغيره   لری
خاوری :شامل گويش های بختياری ،دزفولی، شوشتری ،وغيره   

لکها بيشتر در نواحی نورآباد وکوهدشت والشتر ساکن اند ولرها در خرم آباد و بروجرد و اشترينان (اشتربانان)... مستقر هستند. گويش لری بختياری که تفاوتي با لری خرم آبادی دارد در اليگودرز و روستاهاي اطراف و طايفه هاي چهار لنگ بختياری رايج است.(15)
در ملاير ونهاوند وتويسرکان به لری و لکی سخن گفته می شود در ايلام هم در قسمت های شمالی آن که همرز با کرمانشاه است لکی بيشتر رايج است و در قسمت های ديگر لری سخن ميگويند وطوايف لک که در نواحي شمال استان بسر ميبرند ،طايفه مکي که بين کرمانشاه وهيلان زندگی ميکنند وبه لهجه کردی جنوبی تکلم ميکنند که شبيه لهجه کلهر است ودر قمسمت جنوبی استان کردان شوهان هستند که به لهجه کردی کرمانجی سخن ميگويند.(16)
در کهگيلويه وبوير احمد وچهار محال بختياری تا لر های ممسنی همه به گويش لری با اختلاف های اندکی سخن ميگويند البته گروههای مهاجری هم بوجود دارد که بگويش های دیگری سخن میگویند و بیشتر مردمان لری سخن می گويند.
.....................................

1-(افشار، ايرج .مقدمه ای بر شناخت ايل ها و...جلد اول ص 372)
2-(تاريخ اجتماعي ايران باستان.نوشته :دکتر موسی جوان صفحه112 و113) .
3-(مستوفی تاريخ گزيده،ص 537)
4-(مينورسکی ،ولادمير، لرستان ولرها،ص 22)
5-(تاريخ 10000 ساله ايران.جلد 3.ص 236 .)
6-(تاريخ ايران از آغاز تا اسلام –رمان گريشمن(Ghirishman.Roman.1979-1895):رئيس گروه باستان شناسی فرانسوی در ايران. ترجمه دکتر محمد معين .صفحه 130-131)
7-(ساکی،جغرافيای تاريخی وتاريخ لرستان ص94-97)
8-(دومرگان ژاگ.هيئت علمي فرانسه در ايران، جلد2.ص211)
9-(رزم آرا،تيمسار علی .جغرافيای نظامي ايران .لرستان.ص 178)
10-( افشار، ايرج .مقدمه ای بر شناخت ايل ها و...جلد اول ص 173)
11-(اقتداری ،احمد.خوزستان وکهگلويه وممسنی.جلد 1.ص 363)
12-(فارسنامه ناصری .حسينی فسايی.جلد2.ص1467) .
13-(شوشتری: مؤلف کتاب تاريخ جغرافيای خوزستان درباره ی کهگيلويه در ص 192)
14-( مؤلف فارسنامه ناصری در ص.1481 )
15-(دبيران گروههای آموزشی جغرافيای استانها .جغرافيای کامل ايران.جلد 2.ص1075)
16-(مينورسکي ولادمير لرستان ولرها .ص30)

  • بازدید: 153006
 

دیدگاه ها 

 
+4 #1 کورش 20 امرداد 1390 ساعت 21:17
از باستانی ترین ایل لر یعنی ممسنی که در کتاب تاریخ اسکندر از آن یاد شده ٰنامی نبردهاید.اتابکان لر بزرگ از طایفه رستم ممسنی بوده اند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #2 مهرزاد 21 امرداد 1390 ساعت 10:09
طایفه رستم طایفه‌ای است در شهرستان ممسنی در استان فارس که خود بخشی از شهرستان را در بر دارد و مرکز آن شهر مصیری می‌باشد. این طایفه زیرشاخه‌ای از ایل ممسنی (لر) است. زیرشاخه‌های این ایل طایفه بکش، طایفه رستم، طایفه جاوید، طایفه ماهورمیلاتی و طایفه دشمن زیاری هستند.(برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-6 #3 مهرزاد 21 امرداد 1390 ساعت 10:10
ایل ممسنی

ممسنی را شولستان نیز خوانده‌اند[نیازمند منبع] که به معنای سرزمین شول هاست. شول نام ایلی است از ایلهای فارس . این قبیله نخستین بار در لرستان سکونت داشت و در حدود سال ۳۰۰ هجری قمری نیمی از لرستان را زیر فرماندهی قرار داده بود و توسط سیف الدین ماکان روزبهانی اداره می‌شد.(برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+36 #4 بیرانوند 06 آبان 1390 ساعت 14:09
و عنوان یه لر د نوشته یات لذت بردم، خیلی خو نوشته بی ایما لرو د قدیم عاشق ایران بیمه وهمیشه غیرت خومون نشو دهیمه چه د زمان حمله اسکندر چه زمان مشروطه چه جنگ عراق وا ایران، عاشق خاک ایرانیم
درود بر شما
نوشته ای شما در مورد لرها کامل نبود ولی جالب و خواندنی بود، لرها به روایتی معتبر بازماندگان قوم ماد می باشند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+34 #5 چراغی 22 اردیبهشت 1391 ساعت 23:05
خوزستان رو اصلا فراموش کردید!!!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #6 یه وطن پرست 31 تیر 1391 ساعت 22:04
درود بر شما
به این رنگین کمان ایران میبالم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+38 #7 محمود برزگر 16 آبان 1391 ساعت 15:32
درود برشما به لر بودن خود میبالم و همه جای ایران سرای من است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #8 محمد 13 دی 1391 ساعت 11:56
خوشم اومد از نوشته هات.من هم از چالانچولان لرستان هستم ولي مردم اين ديار لهجه خاص خود را دارند كه به آن سيلاخوري ميگويند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #9 mahdi 20 دی 1391 ساعت 00:37
از طایفه بیرانوند های بروجرد نیز مطلب بنویسید.با تشکر متش از بروجرد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+29 #10 لر ایلام 22 دی 1391 ساعت 14:39
مطالب زیبایی بود به لر بودنم افتخار میکنم و امیدوارم مثل کریم خان زند ما هم افتخار آفرین باشیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+14 #11 سپهر 15 بهمن 1391 ساعت 23:32
من لر هستم و به لربودنم افتخار میکنمبه زبون لری نه لر هیسم به لر بین خوم افتخار کنم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+16 #12 مصطفی مرادی خرم آباد کوی جهادگران 23 بهمن 1391 ساعت 14:20
تقدیم به همه اهالی لرستان (خورموه)
تنها قومی که تونسته تیمور لنگو شکست بده قوم لر بوده اصیل ترین نژاد ایرانی قوم لره باستانی ترین نژاد شهرنشین خرم آبادی ها هستند.منم قبول دارم که لر و کرد با هم برادرن.هرچند همه جای ایران سرای من است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+15 #13 اندیمشک 25 شهریور 1392 ساعت 19:07
سلام
ممنون از مطبی جالبتون
البته گویا تسلیم کاسی ها رو یونانیان به دروغ اعلام کردن تا اسکندر رو ضایع نکنن
چون از همون اولش اسکندر زاگرس رو دور زد
حتی گنجینه اصلی هخامنشی کهشامل مجسمه های بابلی هم بود رو بعد از فتح همدان اسکندر نتونست پیدا کنه
تا سال1368 بعد 2000سال این گنجینه در غار کلماکره لرستان یافت شد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+67 #14 مسعود 24 آبان 1392 ساعت 23:42
من مازندرانیم ولی چند تا رفیق لر دارم، با شرف ترین بهترین آدم ها همین لرها هستن.
واقعا از توهین هایی که در چند سال اخیر به لرهاو سایر اقوام ایرانی شده ناراحتم.
امیدوارم روزی این توهین ها تموم شه.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-24 #15 پرویز مهرآیین 28 آذر 1392 ساعت 04:14
با سپاس
دور زدن زاگرس توسط اسکندر با توجه به نبرد مقدونی با آریوبرزن در کهگیلویه و بویر احمد کنونی دارای ابهام است . توضیح دقیق تر با مدیریت تارنما
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-27 #16 تیام بختیاری 29 آذر 1392 ساعت 12:25
باسلام وخسته نباشید دربالا اومده که گویش استان 4بختیاری با گویش نورآبادممسنی و کهگلویه چمدان فرقی نداره ولی اینجوریاس نیست استان 4بختیاری به گویش بختیاری تکلم میکنندوبا دیگرگویش های لری فرق داردکورش بزرگ از قوم بزرگ بختیاری بوده ومتولد انشان بختیاری بود با تشکر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-6 #17 لرخان 22 دی 1392 ساعت 22:53
بسیاری از دانشمندان ممسنی با مرکزیت نوراباد را خاستگاه لران می دانند.نویسنده محترم این مطلب از این مطلب بی اطلاع است.آرامگاه ابوالحسن فضلوی که قبایل مهاجر لر را از سوریه( شام ) به ایران بازگرداند در رستم ممسنی به نام شاهشوم معروف است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+65 #18 مهرداد از ایذه سرزمین کوروش کبیر 10 اسفند 1392 ساعت 19:06
سلام...با احترام به تمام هم نژاد های خودم لر و بختیاری واقعا خیلی متاسفم که اینجوری با تعصب هر کدوم برای اثبات قدمت و نزاد خود هینطور با تعصب حرف میزنید ..ولی عزیزان شما هر کجا که باشید با هر قدمتی اخرش به اینجا میرسید که همگی لر هستیم چه ممسنی چه یاسوجی چه بختیاری و... در واقع ما و نزاد ما بر خاسته از یک نام است اون نام لر است.درود بر کوروش بزرگ.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+40 #19 دکتر ابراهیم ... 24 فروردین 1393 ساعت 00:57
عزیزانم سعی نکنید با این صحبت های تعصب گراییتون بین خودمون تفرقه بندازیم. اول از همه ما همه ایرانی هستیم. دوما چرا دارین بین لر و لک و بختیاری فرق میزارین؟ چرا میخواین تفکرات جاهلانه به کار بگیرین و رقیب هم باشین؟
فقط اینو زمزمه گوشت بکن که همه از یه قوم هستیم که اون هم لر هستش! پس همه برادریم!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+24 #20 سرزمين اريايي 16 اردیبهشت 1393 ساعت 15:04
درود برتمام مردم لر( لك- فيلي- ثلاثي- بختياري- بويراحمدي- ممسني- دشتستاني و....)مابايد به همبستگي بينديشيم نه اختلاف همه ما ايران را به مانند جان دوست داريم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+28 #21 فرشىد 19 اردیبهشت 1393 ساعت 18:23
دمتون گرم,مىخواستم بگم نهاوند هم ىکى از شهر هاى کهن لر نشىنه هواشو داشته باشىد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #22 حدیث 29 اردیبهشت 1393 ساعت 09:09
سلام باتشکرازمطالب جالبتون اماشماهیچ نامی ازلرهای خوزستان نبردین
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+11 #23 نادر 20 خرداد 1393 ساعت 14:40
با سلام در مورد آقا محمدخان قاچار که مایه ننکن ایران است نوشتید از جمله مهترین قومی که با این خائن در افتادند قوم چگنی در لرستان بودند که هرگز نتوانست بر آنها غلبه کند و ناگزیر شد که قبایل زیادی از آنها را به قزوین و منجیل و ورامین و دیگر مناطق تبعید کند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-16 #24 یک لر 24 خرداد 1393 ساعت 17:41
ممسنی که جز دهاتای لرستان از قدیم بوده که بعد از زمان شاپور خواست شکل گرفت
خایدالو از زمان هخامنش بوده و بعد ها نیز پایتخت حکومت های مختلف بوده
با تشکر و سپاس فراوان از مطالبتون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+12 #25 مهدی پارسی 26 خرداد 1393 ساعت 11:47
مااقوام ایرانی مثل انگشتان دستیم درکنار هم زیبا هستیم وکارای داریم .پارس ولروکردو...همه یکی هستیم انسان .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #26 sasan از دره شهر 16 تیر 1393 ساعت 01:31
ایرانی بودن باعث افتخار,لک و لرها برادرن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+21 #27 علیرضا لردگان 18 تیر 1393 ساعت 22:42
هم تباران عزیز این فتنه ی انگلیسیهاس بین اقوام ما همه لــــــــــر هستیم بیایید بین همدیگه تفرقه نندازیم باتشکر.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #28 لیراوی 03 شهریور 1393 ساعت 08:46
درود واحترام به همه ی طوایف لر ایران.از طایفه بزرگ لیراوی مراتب سپاسگزاری خود را ازهمه ی دوستان به خاطر افتخار به این نژاد( لر بودن)ابراز می دارم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+12 #29 رضا 21 شهریور 1393 ساعت 15:22
مهم اینه که لر از اقوام غیور و اصیل ایرانی است و به لر بودن خومو افتخار میکیم......
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #30 یک لر 25 شهریور 1393 ساعت 19:52
سلام با تشکر از همه دوستان که نظرات مختلفی دادن منم یک لر هستم(بختیاری از شهرستان دورود لرستان) که بهبختیاری بوددنم افتخار میکنم / همه جای ایران سرای من است وهمه با هم برادریم/ ممنون از نظراتتون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #31 اكبر 23 مهر 1393 ساعت 12:40
ايران سراي من است .چو ايران نباشد تن من مباد درود بر اقوام بزرگ لر و كرد .افتخارم اين است كه كر لرم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+23 #32 کر بویراحمد. 07 آبان 1393 ساعت 15:11
درود.بر بر قوم اصیل ایران.قوم لر.گویل.ککایل.برارون.ما همه ز یه خینینم.اتحاد.ویک پارچگی.الان واجبه.با تشکر.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #33 REZA 22 آبان 1393 ساعت 11:41
تمدن عیلام(تمدنی لر نشین)
تمدن عیلام شامل شهرهای ماداکتو(دره شهر ایلام) و خایدالو(لرستان) و کبنک(هفت تپه) وچهارمحال بختیاری و کهکیلویه بویراحمد(انشان) به مرکزیت شهر شوش بوده است.مردمان این تمدن 5000 سال پیش از میلاد مسیح شهرنشین و از نظر صنعت و دانش بسیار پیشرفته بوده اند بطوری که آثارمفرغی بدست آمده از آن دوران خود حکایت کننده این موضوع می باشد.
بسیاری از آثار تاریخی تمدن عیلام در پی حمله اعراب به ایران و قتل30هزار نفر از ساکنان شهر شوش و همچنین جنگ 8 ساله با کشورعراق از بین رفت.از آثار بجا مانده میتوان کاخ آپادانا که توسط داریوش اول ساخته شده است و زیگورات چغازنبیل به عنوان اولین پرستشگاه و کاخ اردشیر را نام برد.
سرزمین عیلام زادگاه پادشاهان هخامنش و دلاورانی چون آریوبرزن و بهرام چوبینه می باشد که موجب افتخار سرزمین پارس می باشد.
همان گونه که کوروش کبیر میگوید(گفتار نیک-پندارنیک-کردارنیک) بعد از گذشت سالها هنوز مردمان این سرزمین دارای دلی پاک و بی ریا می باشند .در طول تاریخ این سرزمین همواره مورد هجوم افراد وحشی و بی تمدن قرار گرفته است و در زمان حال نیز فرزندان همان وحشی ها در حال تحریف تاریخ و فرهنگ مردمان لر و تمدن کهن عیلام هستند. ما از نسل هخامنش هستیم پس بیایید برای دفاع از فرهنگمان آریوبرزن باشیم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+114 #34 هژیر زندفر بویر احمد 24 آبان 1393 ساعت 19:09
در استان کهگیلویه و بویر احمد چند تیره به اسامی کی گیوی کی ملکی(جد خوانین بویر احمد )گوسرابی تامرادی اولاد علی مومن و گودرزی زندگی میکنند که به اردشیری معروف اند و نژاد خود را به اردشیر بابکان می رسانند در تیره کی گیوی نام فرزندان خود را سعی میکنند بیشتر ایرانی باشد مانند کی قباد کی اردشیر کی کاوس کی دارا کی خسرو یوتاب رکسانا ماندانا رودابه کتایون.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #35 فرزند زاگرس 26 آبان 1393 ساعت 01:35
برادران گرامی کورش کبیر یک پارسی با مادری ازطایفه ماد بود نام طایفه پدری او پاسارگادی بود ازلحاظ مادری لرها چون مادها از اسلاف لرها هستند منتسبند ضمنا ان زمان لرها به این اسم شناخته نشده بلکه ازقوم ماد بودند درضمن انشان و مرکز ان شوش زادگاه هخامنشیان نبوده بلکه پایتخت زمستانه انها بوده زادگاه و ارامگاه ایشان دشت مرغاب پاسارگاد و تخت جمشید است.مهم این است ما نسب ایرانی واریایی داریم خواهشا با مطالعه بیشتر از منابع معتبر پست بگذارید.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-5 #36 فرزند زاگرس 26 آبان 1393 ساعت 01:45
پادشاه اشور در کتیبه ای میگوید تمامی سرزمین ایلام را از جمعیت تهی کردم هر جانداری حتی حیوانات را بیجان کردم .تمدن ایلام بک تمدن از بین رفته است زبان ان قوم نیز جز زبانهای مرده دنیاست پس خوهشا لرها را به این قوم غیر اریایی ارتباط ندهید تاکید میکنم با مطالعه بیشتر از منابع معتبر پست بگذارید.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #37 فرزند زاگرس 03 آذر 1393 ساعت 02:55
با تشکر از چاپ مطالب دوستانی که در ماد بودن لرها شک دارند به لباس اکثریت لرها که شال و قبا و کلافه نمودی به سبک خود بوده اند همچنین سنگ برجسته های تخت جمشید قسمت سربازهای ماد دقت کنند'سرزمینها زبان زبان نمادها پارسها همان پارسی باستان بوده که در غرب وجنوب ایران مرسوم بوده اما زبان فعلی فارسی‌ که ادامه زبان پهلوی و دری بوده در شرق وشمال کشور مرسوم بوده در حال حاضر تنها لهجه ایرانی که به پارسی باستان شبیه است لری است آمیختگی پارسها با مادها که کورش کبیر نمونه بارز آن بوده درطول ۳۰۰۰ سال ادامه داشته ودر کل نژاد مشترک هر دو قوم که آریایی بوده تلاش قوم لر در حفظ سنت موجب به یادگار ماندن این زبان باستانی شده است پس با افتخار با لهجه خود صحبت کنید.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #38 احمد 18 آذر 1393 ساعت 09:05
باسلام و خسته نباشيد از مطالب خوب و جالبتان در مورد قوم لر، خواهشمندم در باره طايفه ولاتون كه از شاخه هاي قائدرحمت است نيز مطالبي را بيان كنيد و شجره نامه آنها را نيز بيان كنيد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #39 کمالی از خرم اباد 18 آذر 1393 ساعت 17:28
من اهل روستای سنگتراشان هستم که آثار مفرغی زیادی ازانجا به دست آمده ونشان ازبالا بودن قدمت وتاریخ بالای این روستااست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+14 #40 دخترلر 19 آذر 1393 ساعت 00:56
واقعاممنون ازمطلب قشنگتون ازخوندنش لذت بردم فقط خواستم یه چیزی روذکرکنم که واقعابیان نکردنش تواین مطلب ناراحتم کرداندیمشک شمالی ترین شهر خوزستان وهم مرز با استان لرستان و99درصدجمعیتش لر وازشرق بادزفول همسایست..و(صحرای لور) که اسمش روبردیدالان همون (کوی لور)درشهرمن یعنی اندیمشک (که نام قدیمیش صالح ابادبوده)پایداره اما شمانوشتید کوی لور درشمال دزفول وهیچ نامی ازاندیمشک برده نشده!!!!!!!واین واقعاناراحتم کرده اندیمشک یه شهرلرنشینه که جای تعجبه اسمش روذکرنکردیدالبته نه فقط تواین سایت بلکه توسایت های دیگه هم به هیج عنوان اسمی ازشهرمن برده نشده...باعث تاسفه بهتره یه مقداربیشتردرنوشتن بعضی چیزادقت کنین بااینحال مطلب افتخارامیزی بودبرام...دستودردنکونه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #41 ذاریوش 22 آذر 1393 ساعت 05:15
ازایلایت بزرگ طیبیی یاتمبی وچنگلوایی واقاجری وقنواتی که درگستره شهرهای بهبهان امیدیه اغاجاری جایزان هندیجان ماهشهر هستند نامی برده نشده است.جمعیت لرهای خوزستان ازمجموع جمعیت استانهای لرستان و کهگلویه وبویراحمدوچهارمحال وبختیاری وایلام ودیلم وگناوه بیشتراست.ولی نامی ازانها نیامده است. با سپاس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-5 #42 میدیا 23 آذر 1393 ساعت 17:51
به مجموعه کورمانجها،سورانیها کلهریها ولرها در باستان ماد گفته میشد وامروزه این اقوام باستانی را کرد میخوانند،این 4 شاخه از کهنترین ترین گویشهای فارسی باستان یا ماد ی میباشند..
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-9 #43 نوراباد 24 آذر 1393 ساعت 18:55
اریوبرزن در نورآباد ممسني به مصاف اسکندر رفت ولی ابهامات زیادی هم داره
ز فهلو به بهلو کشیده تناب. سراپرده شاه افراسیاب
که رستم به تنگ پرین اندر است. فرامرز از تنگ بالا تر است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #44 مهدی ولاتون 25 آذر 1393 ساعت 18:52
ممنون سعی کنید اطلاعات تیره های قائدرحمت خصوصا تیره ولاتون رو هم بنویسید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #45 اریو برزن 29 آذر 1393 ساعت 00:54
دوست عزیز با تشکر از مطلب خوبت ولی از اریو برزن ک نماد ایستادگی ایران والان در نزدیکی کوه میراثخون یاسوج دفن شده اسمی نبردی در ضمن یاوج و کهگلویه وبویراحمد یکی هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #46 بختیاریهای دورود 02 دی 1393 ساعت 00:14
با سلام مطالب خوبی نوشته شده و این بی انصافی است که در میان شهرها اسمی از دورود برده نشده که محل سکونت و زادگا ه دو قوم م دلیر وشجاع بختیاری و لرستانی میباشد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+14 #47 دکتر ولاتون 11 دی 1393 ساعت 19:25
با سلام و درود خدمت تمام لر های غیور و دوست داشتنی لازم هست که بگم یکی از بزرگترینافتخارات من اینه که لر هستم مهم اهل کدوم شهر باشی مهم اینه که ماهمه لر و یک نژاد دست نخورده و اصیل اریایی هستیم. درود بر هرچی لره
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #48 58#علی از بهبهان/زیدون 13 دی 1393 ساعت 18:23
درطایفه ی ما0کوپی0 رسمه قبل از اینکه نام نوزاد را انتخاب کنیم اگر پسر بود به او بردو و اگر دختر بود به او هتو می گوییم که نام فرزندان کوروش بزرگ یعنی بردیا و هتوسا می باشند0 این یک سند شفاهی است که نشان میدهد ما لرها از نوادگان کوروش انشانی می باشیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #49 خدری 17 دی 1393 ساعت 08:52
درود بر ایران آباد و درود بر تمام اقوام ایرانی . منطقه لیراوی در شهرستان دیلم واقع شده که اکثرا از قوم لر می باشند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #50 محمود اسفندیاری 20 بهمن 1393 ساعت 22:23
سلام چرا از یاسوج که یکی از باغیرت ترین شهرهای بزرگ لرنشین هست نامی برده نشده ،،
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #51 لرزاده 24 بهمن 1393 ساعت 22:31
با تشکرازهمه دوستان که در شناختن قوم لر کمک میکنند .شهر کوهدشت که به اشتباه لک زبان یاد شد به باید گفته شود که شهری با اصالت لری شهری قدیمی که با نام الیپی بوده.واز آثار تاریخی آن به شهرتاریخی سیمره ساسانی و نقاشی های 12000 سال پیش میر ملاس هومیان وآتش کده بلوران اشاره کرد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #52 سجاد 30 بهمن 1393 ساعت 19:21
سلام گرمی و تمام لرهای اصیل و باشرف
من نهاوندیم , اصالتم چگنی , و قلبم سی ایرانpersia تپش منه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #53 علي 04 اسفند 1393 ساعت 10:10
سلام
دوست عزيز لرها دقيقا بر جايگاه تاريخي و فرهنگي تمدن ايلاميان قرار دارند و نظر اكثر باستان شناسان مانند والتر هينتز-رومن گيرشمن-مارسلا رمپوف -دانيل تي پاتس ايلاميان را نياكان قوم لر مي دانند و قوم لر را نخستين ساكان كهن ايران مي دانند .مادها فقط يك دوره كوتاه 50 ساله حكومت داشتند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #54 علي 04 اسفند 1393 ساعت 10:21
قصه مهاجرت آريايي ساختگي است لذا نخستين ساكنان كهن ايران زمين قوم لر بوده كه اولين تمدن ايلامي و زنگي شهري را ايجاد نمودند.قوم لر ربطي به مادها ندارد.
شهراين تمدن شامل شوش ابرشهر دوران باستان -سيماش(خرم آباد كنوني)-مداكتو-انشان
عصر برنز و صنايع مرتبط با اين فلز را ايلاميان ايجاد كردند اين عصر يكي از نقاط عطف حيات بشر بوده است.
همزمان با ايلاميان تمدنهاي ديگري مانند سومريان-بابل و آشور در دشتهاي اطراف ميان رودان عراق وجود داشتند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-6 #55 وحيد 05 اسفند 1393 ساعت 17:16
سلام عزيزان :تا اونجا كه ما در تاريخ خوانده بوديم وجغرافياى امروزي وگزشته نشان مى دهد پهله در افغانستان امروزى جاى دارد وزبان پهلوى در انجا گويش مى شود وخط پهلوى هم ازانجا پراكنده شده با تشكر.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #56 سلیمانی 10 اسفند 1393 ساعت 15:26
سلام من یک لر غیور ممسنی هستم و به لر بودنم افتخار میکنم لر از اصیل ترین مردم ایران زمین است فرهنگ غنی قدمتی طولانی دارد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #57 وحید 26 اسفند 1393 ساعت 00:33
درود به همه عزیزان هموطن لر. من اهل شمال ایرانم اما با این همبستگی و پایبند بودن شما ها ب یک اصل یعنی ایرانی بودن واقعا افتخار کردم . زنده باد تمام اقوام ایرانی در سراسر این خاک. امیدوارم روزی برسه که همه اقلیت ها به جایگاه حقیقی خود برسند فرقی نمیکنه از چه قومی باشند. سپاس از مطالب مفیدتون. بدرود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #58 اكبر كريمي كوهرنگي 02 فروردین 1394 ساعت 17:53
با سلام
بايد بدون هيچ تفرقه بگم زنده بادا ايران بزرگ واقوامش بخصوص لر وكردو بلوچ وشمالي
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #59 صادق ظفری فر 11 فروردین 1394 ساعت 12:44
با تشکر از توضیحاتتون
صحرای لور که اشاره کردید الان یکی از قسمت های شهرستان اندیمشک هستش ، نه شمال دزفول
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #60 محسن قاسمی 12 فروردین 1394 ساعت 23:57
در چند خط با اسناد و مدارک معتبر خدمتتون عرض میکنم که:
سال 1342 شمسی، فرانک هول معمار آمریکایی با همکاران خود به دره خرم آباد آمدند و با استفاده از آزمایش رادیوکربن گرافی بر روی نقاشیهای غارهای خرم آباد و اطراف آن متوجه شدند که نقاشیها مربوط به مردمان غارنشینی است که بین 50 الی 100 هزار سال پیش از میلاد در این غارها زندگی میکردند که در حدود 7000 سال پیش همین اقوام به کوهپایه ها آمده و با خویشاوندی خود با دیگر مهاجرین قدیمیترین شهر این فلات را تشکیل داده و به شبانی پرداختند...
تا پیش از اثبات های فرانک هول تمام تاریخ شناسان بر این باور بودند که غار (آلتامیرا در اسپانیا) و غار (لاسکو در شمال فرانسه) با 23 هزار سال کهنترین غارنشینی را دارا هستند اما آزمایشات فرانک هول تمام محاسبات دنیا را تغییر داد و خرم آباد و غارهای این دَره را مرکز تحقیقات دوره های: موسترین، بارادوستی، زازاری... خواندند...
بر طبق اسناد و شواهد مذکور و ثبت شده، لُرها اولین و قدیمیترین مردمان فلات ایران هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #61 کهگیلویه 18 فروردین 1394 ساعت 00:14
باسپاس از مدیروبلاگ مطلب مستندوخوبی رامنتشرکردید.درجایی خواندم لرهای کهگیلویه وممسنی ازایل بهاروندبختیاری هستند.ایلات وعشایرایران امان الله صفوی اگه اشتباه نکنم.البته پروفسورگاوبه تقسیم بندی لیراوی هاراکاملتربیان کرده اونجاسربزنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #62 کهگیلویه 18 فروردین 1394 ساعت 23:39
سلام مدیرمحترم وبلاگ اگه براتون ممکنه سندمعتبریاکتاب قدیمی درباره شناخت طوایف لر سراغ داریدمعرفی بفرمایید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #63 سرپرست دیدگاه ها 19 فروردین 1394 ساعت 08:32
گفتاورد کهگیلویه:
سلام مدیرمحترم وبلاگ اگه براتون ممکنه سندمعتبریاکتاب قدیمی درباره شناخت طوایف لر سراغ داریدمعرفی بفرمایید


درود بر شما هم میهن ارجمند
کتاب "قوم لر" نوشته ی جعفر يوسفي –انتشارات امیرکبیر
پیروز باشید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #64 کهگیلویه 20 فروردین 1394 ساعت 00:57
باتشکرازشمابابت معرفی کتاب .ولی کتاب 140صفحه ای نمیتونه اطلاعاتی درباره یک تیره بدهد چه رسدبه تبارشناسی قوم لرکه کتابهامیطلبد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #65 کمال 25 فروردین 1394 ساعت 13:08
طایفه بهمئی از بختیاری های هفت لنگ می باشد با اینکه جز استان کهگیلویه وبویراحمد میباشد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #66 علي 31 فروردین 1394 ساعت 11:30
برخي به اشتباه فكر مي كنند استان خوزستان همش عربنشين هستند .در دوره شاه طهماسب صفوي شيعيان طايفه بني كعب جنوب عراق كه تحت ظلم حكام سني مذهب والي عراق (در آن دوره عراق جزء حكومت عثمانيها بوده)از حاكم بختياري خوزستان در خواست ورود به دشت خوزستان را مي كنند .از آنجاكه صفويها هم داعيه دار شيعه بودند با درخواست آنها موافقنت مي شود و اعراب وارد دشت خوزستان مي شوند .
دشت خوزستان كه مركز اصلي حكومت ايلاميان بوده است همواره و همچنان جولانگاه ايلات و لر بوده است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #67 afsoon 06 اردیبهشت 1394 ساعت 14:33
فامیل ظفری از کدوم ناحیه چهارمحال بختاریه؟؟کسی میدونه؟؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #68 artest 09 اردیبهشت 1394 ساعت 01:41
باسلام ودرودبه همه ی دوستان لر،کردولک وهمه ایرانیان باهرزبانی باعث افتخاراست که ایرانی هستیم وهمه جای ایران سرای من است درود برملت سربلندمان .ازهمین جا روی ماهتون میبوسم چه لر،ترک،کرد،لک،بلوچ،عرب هرزبانی که ستید دوستون دارم انشاا..همیشه دل شادوتنی سالم داشته باشید.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #69 سیروس ازنوراباد ممسنی 20 اردیبهشت 1394 ساعت 22:43
با تشکرفراوان از همه عزیزان لربودن افتخارمااست این فرهنگ کهن را پاس بداریم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #70 کوهیار 21 اردیبهشت 1394 ساعت 15:07
ما قومی هستیم ک مقابل اسکندر ایستادیم.افتخارمون اینه بیشترین شهدای دفاع مقدس لر بودن.افتخارمون اینه ک علیمردان خان ب رصا شاه میگه اگه ب قوم من زور بگی از خون سربازات رودخونه درست میکنم..افتخارمون اینه اریوبرزن در کوههای کهگیلویه راه رو بر اسکندر مقدونی میبنده افتخارمون فتح قندهاره..افتخارمون بیرون کردن افغان ها از ایرانه...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #71 بختیاری 28 اردیبهشت 1394 ساعت 21:49
یک سوال ما در روستای باباپیر تویسرکان بختیاری هستیم و نمیدانیم از کجا امدهایم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #72 بختیاری از آنشان زادگاه کوروش بزرگ 01 خرداد 1394 ساعت 00:17
ایران صدف است و ایلمان در باشد
با عشق تمام باورم پر باشد
این مایه افتخار و خوش اقبالیست
هرجا که کسی اصالتا لر باشد
از ایل ممبینی که از لرهای باستانی ممسنی هستند و چند قرنی هست که در میداوود و باغملک (مرکز شالیزارهای برنج خوزستان) ساکن هستند نامی نبردید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #73 علی 05 خرداد 1394 ساعت 22:21
باسلام و تشکر
هردوت مورخ یونان باستان از قومی به نام اریا زنت یاد میکند که در دامنه های الوندیا همان ملایرانروزی زندگی میکرده اند ..زنت ها یاهمان زندها که بعدها کریم خان زند ازین قوم برخاسته اجداد ما ملایریا و از شعبه های اصلی مادها بحساب می ایند که اشاره ای به انها نشده...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #74 خشایار 09 خرداد 1394 ساعت 10:38
سلام دوستانم،من یه لر شیرازی هستم وافتخار میکنم یکی از اصیل ترین آریاییانم،و به تمام اقوام آریایی ساکن در جغرافیای ایران بزرگ افتخار میکنم از شیراز گرفته تا گیلان ازکردستان گرفته تا خراسان همه وهمه از یک نژادیم بله نژاد آریا که سرآمد در همچیز است واین بر کسی پوشیده نیست.پس بیایید در لحظه لحظه زندگی این پیشینه غرورامیز و ازیاد نبریم که همین باعث بیدار شدن غیرت آریایمان میشود واین همان چیزیست که مارا به اوج میرساند دوباره به سرآمد و بهترین در جهان مبدل میکند،ای عزیزان ماهمه اعضای یک خانواده ایم پس باید بر روی یکدیگر تعصب داشته باشیم بیایید نگذاریم هیچ دشمنی ازطريق اختلاف افکنی میانمان وازبین بردن عقاید،فرهنگ،اسطورهاو تمدن سراسر افتخارمان ازیادمان برود که بودیم که میتوانیم باشیم.خداوند وظیفه نجات بشرو حفظ راستی را برعهده ایرانیان نهاده،ای برادرانم حرفهای بی اهمیت دشمنانمان برما اثری ندارد زیرا ما خود تمدن وفرهنگ وپیشرفت وراست اندیشی هستیم وهیچکس نمیتواند به ما آداب زندگی بیاموزد زیرا ماسرچشمه ایم همه از یک خانواده ایم بایک زبان وریشه واحد،و همه بدانند ایران مهد آریاییآن است وخواهد ماند وهرکه در این خاک است باید به زیر بیرق ما دراید،به همه اعضای خانواده ام باتمام وجود افتخار میکنم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+16 #75 بویر احمد 18 خرداد 1394 ساعت 19:39
گفتاورد هژیر زندفر بویر احمد:
در استان کهگیلویه و بویر احمد چند تیره به اسامی کی گیوی کی ملکی(جد خوانین بویر احمد )گوسرابی تامرادی اولاد علی مومن و گودرزی زندگی میکنند که به اردشیری معروف اند و نژاد خود را به اردشیر بابکان می رسانند در تیره کی گیوی نام فرزندان خود را سعی میکنند بیشتر ایرانی باشد مانند کی قباد کی اردشیر کی کاوس کی دارا کی خسرو یوتاب رکسانا ماندانا رودابه کتایون.

همچنین کی یوسفی گجساران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #76 علي -كوهدشت 19 خرداد 1394 ساعت 06:20
لر سرفراز تاريخ است بدون كمترين خيانتي در باره ملت ايران هميشه تاريخ براي ايران و بنام ايران بوده است . قوم لر همان وارثان تمدن كهن ايلامي هستندوكورش بزرگ در سنگ نوشته خود را ايلامي و زنده كننده حكومت اجداد پيشين ايلامي خود ياد كرده است.زنده باد لر زنده باد ايران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #77 عالی شاهی 24 خرداد 1394 ساعت 14:23
کی یوسفی های گچساران از نژاد اتابکان لر بزرگ هستند ،اتابکان لر بزرگ دو یوسف شاه داشتند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-6 #78 لردگان 26 خرداد 1394 ساعت 01:22
دوستان کمی عاقلانه و منطقی باشیم کوروش یه شخصیت فرا منطقه ای و جهانیه فارغ از تعصبات قومی!
خیلی حرف هست ولی جایز نیست که اینجا بنویسمشون چرا که باعث می شه احساس کنید توهین کردم....پیشنهاد می کنم تاریخچه "لولوبی ها" "کاستی ها" و "گوتی" هارو بخونید.
ولی در کل ما مردمان غیوری و دلیری هستیم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #79 کرماشان 27 خرداد 1394 ساعت 17:52
گفتاورد بختیاری:
یک سوال ما در روستای باباپیر تویسرکان بختیاری هستیم و نمیدانیم از کجا امدهایم

یعنی چی که نمیدونم از کجا امدم خوب برو یه مقدار مطالعه بکن تا بدونی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #80 ايراني6 27 خرداد 1394 ساعت 20:56
من اطلاع زيادي درموردلرها ندارم ولي اينوميدونم تنها قومي ازايرانندكه تماما شيعه هستندودرمورداظهاردوستمون كه گفتنداكثرشهدا ازلرها بودنددرسته لرها به رشادت هم معروفندولي شهدا ازهرقوم ومذهبي بودندوهمه شهيدها مال ايران هستندوايران وارث انهاست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+22 #81 عالی شاهی 28 خرداد 1394 ساعت 10:52
خان در دوران قاجار ، نهادی سیاسی و اجتماعی مهمی بوده است ، ،نهادی وارداتی که با قوم وحشی و بیابانگرد مغول به ایران را یافتن و به گونه بخشی از فرهنگ قوم غالب ، گسترش یافته بود ، همچنان که عنوان «شیخ » با تازیان به ایران آمده بود . پیش از آن ، در پارس ، مرکز حکومت و تمدن سیاسی ایران ،عنوان بزرگان طایفه ها «کی » بوده است ، در کی قباد و کی کاووس و کی خسرو ، کی بخشی از اسم نیست ، بلکه پیشوندی است نشان دهنده جایگاه اجتماعی .
دگرگونی عنوان از کی به خان تنها یک دگرگونی لغوی نبوده ، بلکه با دگرگونی نقش و رفتار همراه بوده است .
پس بیایید این القاب باستانی را که ریشه در اسطوره و تاریخ باستانی این سرزمین دارد ، پاس بداریم .
فقط در استان کوه گیلویه و ممسنی و قسمتی از بختیاری که تبار کوه گیلویه ای دارند این القاب حفظ شده است .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #82 محمد بهمنی اراک 29 خرداد 1394 ساعت 09:01
با سلام اغار کلمانکره مربوط به قبل از هخامنشیان است و بهردوره ایلام مربوط است قدمت این اشیا بیانگر این موضوع است که هخامنشیان ادامه ایلامیان هستند نه پارسها وهنر هخامنشیان بر گرفته از ایلام باستان است و ادامه همان تمدن کهن هستند سعی نکنیم تمدن ایلام با ان همه عظمت را به هخامنشیان مرتبط کنیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #83 الهه شب 01 تیر 1394 ساعت 13:44
تو نظرات خیلی چیزها خوندم به جز یه چیز.لرها اصلا آریایی نیستند و قبل از ورود آریایی ها به فلات ایران در قسمت زاگرس فلات ایران زندگی می کردند.مراجعه شود به کتاب سرزمین جاوید نوشته دکتر ماریژان موله-هرتزفلد-کریشمن ترجمه ذبیح الله منصوری.درسته که قوم آریایی خیلی به ایران خدمت کردند و حتی اسم ایران برگرفته شده از همین قوم هست ولی لرها قبل از آریایی ها درایران سکونت داشتند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #84 رامین 03 تیر 1394 ساعت 12:33
زنده بو ایران ایرونی
ممنون از سایت خیلی خوبتون که اقوام ایرانی را در برابر هم قرار نمیده و بلکه سعی میکنه درکنار هم قرار بده.
رامین .از یاسوج بویر احمد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #85 ابپخشان ممسنی 07 تیر 1394 ساعت 12:57
با سلام اریو برزن در منطقه تنگ لله (روستای تنگ خاص )با اسکندر درگیر شد و بعد از مجروح شدن مدت 10 روز در یه غار که مشرف به این روستاس اتراق میکنه تا مداوا بشه که الان تو اون غار کتیبه و سنگ نگاره هایی راجع به این رویداد هست و جالب قبرستانی در پایین دست همین روستا به اسم قبرستان رومی ها وجود داره که سربازا کشته شده اسکندره
اینا همه موجوده شما مستونین به این روستا سر بزنین و از مردم روستا بخواین بهتون نشون بدن موارد گفته شده در بالا رو.
این روستا در شهرستان ممسنی قرار داره
حتی پل تاریخی اونجا هست که سند هایی وجود داره راجع به عبور ارتش اسکتدر از اون
یه منطقه بسیار صعب العبور و گذر گاهاش در دره های عمیقه ومحل مناسب برای جنگ
دوستان یاسوجی علاقه دارن که بگن اریو یرزن یاسوجیه.... خوب یاسوجی
مهم لر بودنشه ما همه از یه تباریم
و افتخارمون لر بودن این سرداره
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #86 علیرضا لشنی زند..... لرستان .. دورود 09 تیر 1394 ساعت 00:51
عشق لر خداییه. عشق به وطن عشق به ذره ذره خاک وطن. مردمانی مرد در طول تاریخ ایران زمین که همواره دین خودرا به ایران سرافراز ابراز کرده و می کنند..... تشکر از شما به خاطر پاس داشت ونکوداشت قوم لر وبختیاری
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #87 کا دیار 22 تیر 1394 ساعت 20:10
لطفا از لورستان عراق و ترکیه اردن و لرهای سوریه بحرین نپال ترکمنستان از لرهای روسیه بنویسید . مردم فکر میکنند لرها فقط تو ایرانند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #88 ازادخانقینی 28 تیر 1394 ساعت 23:00
سلام.درخانقین.مندلی.سلیمانیه.بغدادحدودسه ونیم میلیون لرساکن هستندکه به انهاکوردفیلی میگویندامادرتاریخ چیزی بنام کوردفیلی وجودنداردوبزرگان انهاازسرشناسان ونمایندگان دولت خودمختار کوردستان عراق هستندوبه لربودن خودمعترف هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #89 آریوبرزن دوم 31 تیر 1394 ساعت 09:21
اصلا طایفه های بزرگ طیبی وبهمیی روازخوزستان یادتون رفت که جمعیت قابل توجهی دارند باسپاس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-7 #90 ارياپارس 07 امرداد 1394 ساعت 04:01
دوستان عزيز اقوام ايرانى مثل تمام اقوام هندو اروپايي به توسط شاخه زبانى شون دسته بندى ميشوند، زبان هاى لرى ، بختيارى و فارسى هر سه متعلق به شاخه جنوب غربى زبانهاى ايرانى هستند كه خود بيانگر اين أصل هست كه كسانى كه زبان مادريشان يكى از اين زبانها است، از پيشينه مشترك و قوم پارس هستند . عيلاميان با تمام بزرگى و اصالت گرچه از متحدين أصلى پارسها بودند و أصر شگرفى بر تمدن پارس گذاشتند، ولى ايرانى زبان نبودند و از نظر قوم شناسى (ethnology) نميتوان قوم لر را عيلامى دانست.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #91 محمد 11 امرداد 1394 ساعت 02:24
سلام دوستان
من ی سوال داشتم,اسم انتخابی دماوند رو از نظر من لرها انتخاب کردند,چون از این ور نها وند رو گذاشتند؟؟!
باتشکر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #92 کیانوش 25 امرداد 1394 ساعت 07:36
سلام باید به اطلاعتون برسونم که منطقه ی قدیمی صحرای لور درشمال اندیمشک واقع شده نه درشمال دزفول
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #93 میلاد 26 امرداد 1394 ساعت 13:13
از لباس تا زبان تا محل سکونت تا تحقیقات ژنتیکی تا وقایع تاریخی همگی بر صحبت های دوستان صحه میذارن زنده باد لر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #94 یه علی دیگه 26 امرداد 1394 ساعت 17:47
گفتاورد علی:
دمت گرم لرستان،که سادگیتون زبانزد همه است.

با سلام خدمت همه دوستان در مورد این پست که دیدم چند نفر دیسلایکش کرده بودم بگم که این که این اقا گفته سادگیتون زبون زد همس یه جور تعریفه نه حرف بد به خدا تو این زمونه که همه جا دروغ و دغل میبینه ادم واقعا بعضی از دوستان لر خودمو که میبینم انقدر صاف و ساده و بی ریا و واقعا مرد هستند و یک رنگ هستند به این هموطنای گلم افتخار میکنم این که میگه سادگیتون زبانزده منظور این جک های چرت و پوچی نیست که روی زبون بعضیاس منظور اون یک رنگی و صداقت و خاکی بودن شماست وگرنه همه میدون لرها از باهوش ترین افراد هستند و نمونه هاش روهم تا دلتون بخواد هممون دیدیم و میشناسیم. خیلی دوستتون دارم. زنده باد ایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #95 يوسف بويراحمدى 12 شهریور 1394 ساعت 03:05
باسلام خدمت همزبانان گلم,ازاينکه ميبينم راجع با اصالتمون اينقد تحقيق ميکنيد خوشحالم وباعث افتخارمونه,فقط ازتون التماس ميکنم سعى نکيد براى تعريف دادن خودتون باقى طوايف وشهرهارو زير سوال ببريد,بخش اعظمى ازلرها در خوزستان مقيم هستند حتما به ذهنمون بسپاريم همه جاى ايران سراى من است, اراتمند تمام لرهاى دنيا, يوسف بويراحمدى,تيرتاجى,
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #96 خانم دکتر ولاتون 17 شهریور 1394 ساعت 18:11
دورود بر همگی طوایف لر . لری که در تمام تاریخ افتخار افرین بوده است و نام نیکش تا ابد در تمام دنیا با افتخار و صلابت باقی خواهد ماند من یک لر هستم و لر باقی می مانم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #97 امیررضا زید علی بیرانوند 26 شهریور 1394 ساعت 03:04
سلام با تشکر از مطلب جالبتون اما خواستم بگم که از لر های اندیمشک هیچ حرفی زده نشد با لر های روستای ماژین که چند تن از لر های بیرانوند اونجا رو تبعید کردن به دلیل مخالفت با شاه ستمگر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #98 Navid 05 مهر 1394 ساعت 12:19
گفتاورد afsoon:
فامیل ظفری از کدوم ناحیه چهارمحال بختاریه؟؟کسی میدونه؟؟

ظفری سمت جونقان است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #99 حمید 25 مهر 1394 ساعت 00:35
زبان معیار مناسبی برای تعیین نژاد انسانها نیست . داده های نژاد شناسی کاملا ثابت کرده که لرها غیر آریایی هستند. فقط ازمایش ژنتیکی می تواند این ادعای شما نویسنده عزیز را ثابت کند . ادعای شما هیچ جنبه علمی و باستان شناسی نداره
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #100 alireza 04 آبان 1394 ساعت 22:11
سلام به همه دور زدن اسکندر واقعیت داره چون در روم اشکان شکست خورد و نتونست وارد بشه و راه و دور زد
دیدم خیلی از لرها اینجا نظر گذاشتند من لر هستم ولی در زمان کریم خان اجدادم تبعید شدن به ورامین امروزی و تا بحال لرستان و ندیدم میخوام هر کس اطلاعاتی داره کمک بده تا من برم زادگاه اصلی اجدادم و خودم و ببینم
من از نسل دلیرمرد نظر هستم و طایفه هداوند ایل گداوند هر کس درباره تبعید این ایل بزرگ چیزی میدونه راهنمایی کنه ممنون
شجره نامه در زیر
شاه نظر فرزندان ذلبک شاه و محمد خان لر نسل ما از ذلبک شاه محمد خان لر حکومت کشته ذلبک شاه تبعید شده به ورامین با هفت پسرش که نام های انان علی و بهرام و قمر و گدا و عبدل علی و کرم و کریم که ما از نسل گداعلی هستیم و طایفه ما گداوند میگن حالا هرکس هر اطلاعاتی داره کمک بده ممنون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-81 #101 بویراحمدی 06 آبان 1394 ساعت 09:18
با درود خدمت دوست عزیز
اولا جد خوانین این طوایفی هست که شما گفتید
ثانیا کی گیوی هااز اصفهان به بویراحمددر400سال پیش مهاجرت کرده اند که از گیوه دوزان اصفهانی هستند واسم آنها قاید گیوی اسیت نه کی گیوی ولی به کدخدایان قاید گیوی ها لقب کی داده اند مثل کی خورشید،
بعدش همه طوایف بویراحد و ولرها به شاهنامه وشاهنماه خوانی مسلط هستند وبودند واسم فرزندان خود رابراساس شاهنامه نهاده اند هر چند اسم عربی هم زیاد داریم،
بعدش دوست عزیز این طوایفی که شما گفتید هرکدومش از ی استان دیگه امده اند چطور می شود اینها را به اردشیر بابکان نسبت داد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+31 #102 کربویراحمدی 16 آبان 1394 ساعت 21:20
دوست عزیزقائدگیوی تامرادی گودرزی گود سرابی اولادعلی مومن اینهاهمشون اصالتااردشیری هستن درزمان شاه عباس تعبیدشدن به اصفهان ومراغه بعدش دوباره به سرزمین مادریشون برگشتن ودرقالب دوبرادربویر واحمد اینباربه اسم بویراحمددرتاریخ ماندندواصالتشان به اردشیربابکان برمیگردداینکه میگی ازاصفهان امدنددرست هست ولی قبلش بویراحمدبودندتبعیدشدندبعدتبعیددوباره به خاک اصلیه خودشان برگشتندوباسایربرادرانشان ایل بویراحمدراتشکیل دادندوطایفه ی نگین تاجی بویراحمداصالتاهم بویراحمدی هستن وبیشترقدمت درخاک بویراحمدراداشتن امااصالتشان به عباسی برمیگردد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #103 Ali 18 آبان 1394 ساعت 23:32
من ب تمام دنیا میگویم که لر هستم چون لر افتخار افرین است من ب نژادم افتخار میکنم ما لریم از نژادی پر افتخار میدانم شما هم ب ما لر ها افتخار میکنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+65 #104 محمد باور 19 آبان 1394 ساعت 14:39
دوست عزیز بویر احمدی حرفت بای سندیت داشته باشد البته خوانین و اولادعلی مومن در اص تری نالی هستند و اردشیری نیستند تنها طایفه در بویر احد که پسوند کی دارن کی گیوی تامرادی طاس احمدی دشتموری و گودرزی هستند طبق کتاب محمد باور چون طایفه کی گیوی خود را منسوب به اردشیر بابکان میدانند,به آنها اردشیری میگویند.

علت نام گذاری آنها به کی گیوی این است کی اردشیر و شیرویه,پسران بیژن,بیژن هم پسر"گیو" giv بوده است.به همین سبب,کی گیوی که از اعقاب اردشیر بوده اند,به نام جد بزرگشان"گیو"گیوی نامیده شده و با افزودن پیشوند "کی" که به عنوان پادشاهان کیانی بودن است به کلمه "گیوی" انها را "کی گیوی "گفته اند.درحال حاضر عنوان "کی" به سران طایفه کی گیوی و سران بعضی دیگراز طوایف ایلات کهگیلویه و بویراحمد اختصاص دارد.مانند:کی لهراس وکی قباد کی مکی و کی نصر

محل سکونت اولیه کی گیوی ها در بویراحمد:مازه تیر احمد,دلی خمسیر,له دراز دروهان و به قولی جوزاربوده است.قبر بزرگ جد این طایفه در محلی است موسوم به “بواگیو مرده” (بابا گیو مرده) که در اصطلاح محلی به آن"بواگی مرده"میگویند.سالخوردگان میپندارند,جد بزک طایفه کی گیوی که"گیو"قهرمان اساطیر هفت لشکر(شاهنامه فردرسی)میباشد در آنجا مدفون است.

میگویند:دوازده نسل بیشتر,یکی از اجداد کی گیوی ها ,دارای سه پسر بوده به نام "بساق"و"یساق"و"یار امیر"(یار امین),بساق و یساق به اردکان (سپیدان)مهاجرت کرده اند و در آنجا ساکن شده و محل ساقی اردکان را بنیان گذاری کرده اند.

در فارسنامه ناصری ازحاجی باباخان نیازی فرزندحاج علی خان فرزند حاج نیاز یاسیچی یاد شده.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+16 #105 کهگیلویه اقایی 21 آبان 1394 ساعت 16:16
گفتاورد بویراحمدی:
با درود خدمت دوست عزیز
اولا جد خوانین این طوایفی هست که شما گفتید
ثانیا کی گیوی هااز اصفهان به بویراحمددر400سال پیش مهاجرت کرده اند که از گیوه دوزان اصفهانی هستند واسم آنها قاید گیوی اسیت نه کی گیوی ولی به کدخدایان قاید گیوی ها لقب کی داده اند مثل کی خورشید،
بعدش همه طوایف بویراحد و ولرها به شاهنامه وشاهنماه خوانی مسلط هستند وبودند واسم فرزندان خود رابراساس شاهنامه نهاده اند هر چند اسم عربی هم زیاد داریم،
بعدش دوست عزیز این طوایفی که شما گفتید هرکدومش از ی استان دیگه امده اند چطور می شود اینها را به اردشیر بابکان نسبت داد

اقاو کیَ گیوی از تیرهای اصلی بویر احمد اردشیری میباشند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #106 مهرداد 07 آذر 1394 ساعت 07:03
با درود به شما سروران عزیز مطالب بسیار زیبا بود تشکر میکنم از زحماتتون درضمن یاد آور میشوم که علیمردان خان در حمله افغانها نقشی نداشته بلکه علیمردان خان در جنگ ۱۳۰۸علیه رضا خان بود و در همین را ه هم شهید شد وبیرون راندن افغان ها توسط نادر شاه صورت گرفت بازهم تشکر میکنم از مطالب بسیار جذاب وتاریخی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #107 کر زاگرس 10 آذر 1394 ساعت 02:01
سلام و درود فراوان خدمت همه عزیزان واقعا ممنون بابت اطلاعاتتون ومن هم افتخار می کنم به لر بودنم و زاده زاگرس بودنم که با اون به آرامش می رسم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #108 فرزین 16 آذر 1394 ساعت 12:04
وطن پرستی ازادگی مهمان نوازی خانواده دوستی رفاقت گشاده دستی مهربانی خانواده گسترده و غیرت ودلاوری پاکی وچشم پاکی رودخانه و کوهستان و باغ و گوشتهای بریان و عروسی های شلوغ و عزاهای جانسوز قولهای سخت وگذشتن اسان بخششهای بیکران مادران مرد پدران کوه پسران اشنابه رموز پدری ودوشیزگان عاشق به شوی و فرزند..........این بود انچه من ازشهرهای لرنشین دیدم وغربت نکشیدم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-4 #109 خان طلا 03 دی 1394 ساعت 10:46
لری کهگیلویه و ممسنی: گویش رایج در مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد، و جنوب شرقی استان خوزستان، شمال و غرب استان فارس می باشد، در تاریخ، مناطق جنوبی کوه دنا، محدوده ی طوایف ایل کهگیلویه ای بوده ولی امروزه طوایفی از آن جدا شده و مستقل می باشند از آن جمله طایفه ی بهمه ای است که گستردگی واژگان اصیل و قدیمی آن بیشتر از گویش بویراحمدی هاست. در گویش کهگیلویه ای ابدال شین به سین مانند گویش بختیاری احساس نمی شود، همچنین این گویش متعلق به ایل بزرگ ممسنی هم می باشد که امروز شامل چندین شهرستان و بخش از استان فارس می شود.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #110 بهمن 11 دی 1394 ساعت 13:17
البته لرهای لرستان از قوم ماد احتمالا هستند . ریشه یابی قومی و تحقیقات ژنتیکی ثابت کرده که اقوام لر بزرگ ( بختیاری بویری ممسنی دشمن زیاری و ... ) از پارس ها هستند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #111 احمد 15 دی 1394 ساعت 22:42
دوستان عزیز لرستان سرزمین پارسوماش است که به معنی میان نژاد پارس و ماد است به عبارتی لرستان مرز بین حکومت ماد و پارس بوده ومردمان این سرزمین رو نمیتوان از ماد و پارس مشتق کردلرستان هم پارس هم ماد هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-10 #112 amir 16 دی 1394 ساعت 14:43
دوست عزیز منبع شما اشتباهه من خودم لر هستم و افتخار میکنم لرها اریایی نبودند بخاطر اینکه قدمت لرها از اریای ها بیشتره و لرها وبلوچ ها اصلی ترین نژاد ایرانی هستند و اریای ها ایرانی اصیل نیستند زیرا از جنوب سیبری به ایران محاجرت کردند و در ایران ساکن شدند و اگر به اشیای اتیغه غار کلماکره دقت بکنید مربوط به دوره ایلام باستان میباشند که مربوط بدوره قبل از اریایی ها میباشه قسمتی از اون ممنونم لذت بردم ارزوی سربلندی و یروزی برای مردم ایران خصوصا لرها رو دارم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #113 بیات 17 دی 1394 ساعت 17:41
سلام. مردم تویسرکان همگی لر هستند؟
بنده اجدادم تویسرکانی و خودم و پدرو مادرم استان دیگری به دنیا آمده ایم و من همیشه فکر می کردم فارس هستم.
الان دانستن نژادم برام اهمیت پیدا کرده.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-13 #114 سارا 27 دی 1394 ساعت 18:47
من اهل لرستان ولی لک هستم. به لک بودن هم افتخار میکنم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-29 #115 الهه 05 بهمن 1394 ساعت 04:43
70درصدمردم بروجرودخرم ابادلک هستند نه لر.اصلابه ان اشاره ای نشد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #116 مهدی متش بیرانوندازبروجرد 13 بهمن 1394 ساعت 00:54
من به خودافتخارمیکنم که لرهستم درود .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-5 #117 گودرز حاجیوند 13 بهمن 1394 ساعت 10:04
طبق نظر غالب،مردم سرزمین بختیاری بر این عقیده هستندکهجد ایشان دذ زن داشت که از یکی چهار پسر و از یکی هفت پسر داشت . که به فرزندان هفت پسر و زادگان انهاهفت لنگ و به زادگان چهار پسر چارلنگ یاچهالنگ میگویند.
گودرز حاجیوند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-41 #118 وحید بویراحمدی تامرادی قاید شیرو 14 بهمن 1394 ساعت 23:49
برادر کی گیوی عزیز اولا کی لهراس نبوده لهراس باطولی بوده و از ممسنی نزد طایفه شما اومده و لقب کی را ب او دادند این یعنی اصالت بویراحمدی ندارد دوم این که شما میگوید کی گیوی طایفه ای از نژاد اردشیر بابکان هست کاملا در اشتباه هستید شما با مراجعه به ویکیپدیا اطلاعاتت رو کامل کن برادر تامرادیها در زمان قاجار ب خوزستان و شهر باغملک تبعید کردند و الان نزدیک ب 2000 هزار نفر از تامرادیها در آنجا سکونت دارند و نزدیک به 200000 هزار نفر هم در شهرهای دهدشت کبوتر احمد سفلا و بویر احمد علیا سکونت دارند و بزرگ ترین طایفه ای بویراحمد را تشکیل میدهند تاریخ گواه همه چیز میباشد و نژاد خود را از اردشیر بابکان میدانند با تشکر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #119 حسین سیستانی 17 بهمن 1394 ساعت 10:23
باسلام خدمت همشهریان لر.من سیستانی هستم ازطایفه بزرگ جهانتیغ-خدمت دوست عزیزی که نوشتن پهله درافغانستان است بایدعرض کنم پهله به دو طایفه بزرگ جهانتیغ وپهلوان درسیستان اطلاق میشود وهمانگونه که دوستان ذکرکردندبه دلیل مکروحیله انگلستان دوسوم خاک سیستان که جهانتیغ وپهلوان هم درآن میزیستندکمترازصدسال قبل ازایران جداوضمیمه خاک افغان شددرحالیکه اکنون هم ارتباط ورفت وآمدمیان ماوآنهاوجودداردوتعدادی ازوزرای افغانستان نیزازبین آنهاانتخاب شده اندکه به دلایلی نامی ازآنهانمیبرم.جالبترآنکه طایفه جهانتیغ خودراازایل بزرگ ممسنی دانسته وهم اکنون نیز به طوایف وابسته به محمدحسنی شناخته میشوند که ابتدابه جبالبارزکرمان وسپس به سیستان وسرخس واخیرابه گرگان وتهران کوچ کرده اندوازنسل رستم دستان هستند وخصوصیات پهلوانی دربیشترمردان طایفه جهانتیغ نمایان است.آری ماوشمایکی هستیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #120 بهروز 20 بهمن 1394 ساعت 00:46
سلام خیلیا فک میکنن که لرها ماد هستن که این کاملا اشتباه است باید گفت که پارسها زیر شاخه لری به حساب میاد و حتی کهنترین واژگان پارسی که به گوش هیچ کس نرسیده هنوز بین مردمان لر رواج داره
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #121 ایمان 23 بهمن 1394 ساعت 19:55
سلام خدمت دوستان گلم ،لطفا هرچیزی روکه جایی خوندیدباورنکنید،میگن لرها ازشامات اومدن پس ماعربیم حتما
یه نکته هم اشاره کنم که مادوشیرعلیمردان داشتیم یکی زمان نادر یکی زمان رضاشاه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #122 شول آبادي 26 بهمن 1394 ساعت 16:40
باسلام. درهمه استانهاي ايران بدون شك لر هست و در چند كشور از جمله پاكستان و افغانستان و عراق هم تعداد زيادي لر هست كه بمرور تاريخ در مردم آن كشورها استحاله شده اند.
انها هم كه بعضي ميگويند از سوريه آمده اند لشكرياني بوده اند كه براي مقابله با هجوم اروپا (جنگهاي صليبي ) به آن منطقه رفته ولي با سختگيري صلاح الدين ايوبي مجبور به بازگشت شده اند.
لر در طول تاريخ مظهرغيرت و راستي و صاف دلي و نجابت بوده و تا آخر تاريخ هم خواهد بود.لر قباله غير قابل تغيير ايران است .قوم لر عشق و باور وپاسدار اين سرزمين همراه با همه اقوام اصيل ايرانيست.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #123 فریماه 28 بهمن 1394 ساعت 15:26
سلام .من شنیدم در استان اراک روستایی هست که همه فامیلیشون اونجا طیبی و همه سید هستند .ممنون میشم اگه اسم این روستا میدونید بگید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #124 علی سالار 03 اسفند 1394 ساعت 22:14
درسته اندیمشک بازنشسته و لوژ هم از توابع اندیمشک نه دزفول فقط چند درصد بختیاری داره و نمیشه دزفولی هارو لر دونست ولی شباهت زبانی وجود داره..
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #125 جواد مفرد کهلان 07 اسفند 1394 ساعت 13:48
مطابقت لُرها با مارافی های پارسی (کاسیان)
با توجه به کلمات لری lri و مَرو maru در سانسکریت که هر دو مترادف هم به معنی کوه می باشند، معلوم میشود که مارافی های پارسی باستان همان لُرها هستند. خود نام لُر را هم در کتاب آثار باستانی و تاریخی لُرستان تألیف حمید ایزد پناه به صورت لِر در خود زبان لُری به معنی کوه پر درخت گرفته اند. نام باستانی تر این قوم یعنی کاسی (کاشّو) هم در سانسکریت به صورت کاشثه (کاشتهه) به معنی درخت و قله کوه با این معانی همخوانی دارد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #126 دیناروند از بروجرد 19 اسفند 1394 ساعت 14:51
سلام بر همهی مردم ایران ولرهای باغیرت، مهم این است که از سرگذشت گذشتگان درس بگیریم و اگر لر هستیم مانند کریم خان زند فضایل اخلاقی داشته باشیم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #127 احسان از لورستان گپ 27 اسفند 1394 ساعت 19:00
دوستانی که به لک بودن اشاره کردند توجه داشته باشند که لکی زبان است نه قومیت،جمعیت کثیری از لرهای شمالی بدلیل همجواری با کردها زبانشان به مرور زمان تغییر پیدا کرده که الان به زبان لکی مشهور شده، اما با بررسیهای ژنتیکی بعمل آمده و مقایسه ژن های لک زبانها با دیگر لرزبانان از لرستانی تا بختیاری مشاهده شده که ژنوم آنها کاملا مشابه هم میباشد و کاملا با کردها متفاوت میباشد یعنی اینکه لک و بختیاری و مینجایی و کهکیلویه ای و ممسنی و ..... همه از یک پدر و مادر وزیر مجموعه قوم اصیل لر هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-4 #128 مهرداد 28 اسفند 1394 ساعت 17:13
کسی هست این موردروبشکافه
دردوران هخامنشیان وساسانیان یک هفت وچهارطایفه بودن که منسب به تمدن ها بودن وسران این طوایف درامورحکومتی دستی داشتن
حالا نیز این رونددرطایفه بختیاری با هفت وچهارلنگ نمایان هست یا لربزرگ وکوچک ایا میشه این مورد با ان مورد تاریخی همبستگی داشته باشد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-4 #129 فریدون باحور اورکانی از چغاخور 09 فروردین 1395 ساعت 11:21
با سلام و تشکر از زحمت جنابعالی برای شناخت ایل بزرگ بختیاری
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #130 پروین بهبهان 10 فروردین 1395 ساعت 14:18
باتشکر از متن خوبتون ولی چرا به لرهای خوزستان اشاره نکردید؟؟؟؟؟من لر خوزستانم و در شهر من بهبهان حداقل 70 درصد لریم پس لطفا اشاره ای هم به لرهای خوزستان بکنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-9 #131 اشترینان ,سیلاخوربالای لرستان 24 فروردین 1395 ساعت 22:36
سلام درودبرلرها کمانکش هستم از نگین لرستان بروجرد(منطقه اشترینان)مابه زبان لری سیلاخوربالایی که درمنطقه سیلاخوربالاتانزدیکی شهرنهاوندرایج است سخن میگوییم بیست درصد زبان ما به لکی اغشته است ولی تاحد زیادی زبانمان به لری خرم ابادی نزدیک است وبه زبانم افتخار میکنم من از دیارلرستان از دیارکوه یزدگردسوم ازاشترینان از بروجردواز طایفه کمانکش که نسبت به این طایفه خیلی کم لطفی شده است طایفه کمانکش باکمک طوایف دیگراتابکان لرکوچک را تشکیل دادند یعنی همان لرستان عزیزمان طایفه من بیش از ۷۰۰سال قدمت داردکه امروزه به شهرهای مختلفی چون خرم اباد ملایر نهاوند کازرون چرام تهران وخیلی شهرهای دیگر پراکنده شده اند از تمام کمانکش های لرستان وایران خواهش دارم نسیت به شکوفا کردن این طایفه اصیل لربیشتر تلاش کنند.زه خدا ماهام هرجان دنیا لر هی خوشو خرم بواه سایتو کم نواه که سی سرافرازی ای قوم اصیل تلاش مونیت.لیوتونم یاعلی.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #132 محمد 27 فروردین 1395 ساعت 23:10
سلام. اگه امکان داره در مورد طوایفی هم که در منطقه سیلاخور بوده یا هستند هم مطلب بنویسید. ما که اهل روستای بیاتان هستیم در پاسخ به این سوال که ؛ چه کسی هستی ؟، بی جوابم. ممنون.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #133 نگین بداغی 31 فروردین 1395 ساعت 00:17
سلام ،ممنون از توضیحات جالب و خوندنیتون ،من خودم اصالتا لر هستم و نسبم به بداغ خان چگنی برمیگرده ،خوشحال میشم اگه راجع به ایل چگنی که اصیل ترین قوم لر هست به ویژه بداغ خان چگنی مطلبی قرار بدید ،
متشکرم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-4 #134 کوروش 03 اردیبهشت 1395 ساعت 19:50
به نام آنکه جان رافکرت آموخت مه خوم دتیرون دنیا اومامو گپ بیم اما اجدادم همه د روستاهای اطراف شازن و سرونن وبه ای مطلب که لر ولرزادم افتخارمکم وای خاطرگویش خورمونم یادگرتم مرحوم پاپام د روستای قله آحمید بی (گرچه همه ایرانی هستیم وبه ایرانی بودنمان مفتخریم)
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+24 #135 بویراحمد ک 11 اردیبهشت 1395 ساعت 09:53
گفتاورد هژیر زندفر بویر احمد:
در استان کهگیلویه و بویر احمد چند تیره به اسامی کی گیوی کی ملکی(جد خوانین بویر احمد )گوسرابی تامرادی اولاد علی مومن و گودرزی زندگی میکنند که به اردشیری معروف اند و نژاد خود را به اردشیر بابکان می رسانند در تیره کی گیوی نام فرزندان خود را سعی میکنند بیشتر ایرانی باشد مانند کی قباد کی اردشیر کی کاوس کی دارا کی خسرو یوتاب رکسانا ماندانا رودابه کتایون.
، لرها با شاهنامه آمیختگی بسیاری دارند کمتر لری است که حداقل یک بیت از شاهنامه را به ویر نداشته باشد . لرها موقعی که خوشحالند رزم رستم و کاموس کشانی و دوازده رخ را میخوانند وقتی گرفتارند نبرد کوه هماون وقتی عاشقند بیژن و منیژه وقتی دلشان از جنگ داخلی و برادر کشی بدرد است رستم و سهراب و رستم و اسفندیار ، وقتی نارو بهشان میزنند داستان سیاووش را میخوانند ، حکومتگران بد نهاد را به ضحاک ماردوش تشبیه میکنند ، دشمن عاقل را به پیران ویسه ، سفسطه باز و دورو را به گرسیوز تشبیه میکنند ، زیر دست نافرمان را طوس ، زنان دلیر و شجاع را به گرد آفرید ، وفای به عهد را به گودرز و فرزندانش ، جستجو گر با مراد را به گیو سترگ ، تفنگ برنو را به پر سیمرغ که مشکل گشاو آخرین کلام لر در احقاق حق و حقوقش ، تجربه ثابت کرده لرها زمانی که در مسیر مبارزه هستند نام فرزندانشان را از روی شاهنامه اقتباس کرده اند .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #136 کوروش 20 اردیبهشت 1395 ساعت 01:23
سلام
بروجرد یا برو گرد یعنی بهرام شهر کلمه برو کوتاه شده بهرام در زبان لری است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #137 حسین.انشانی 06 خرداد 1395 ساعت 03:04
گفتاورد بختیاری:
یک سوال ما در روستای باباپیر تویسرکان بختیاری هستیم و نمیدانیم از کجا امدهایم

سلام،میشود به سرزمین بختیاری سفر کنی و تبار خود را بهتر بشناسی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #138 افشین 10 خرداد 1395 ساعت 11:04
سلام نویسنده . شما خیلی جاها و شهرها رو جا انداختی . همدان تیره از پارس اصیل که زبان مادریشون لری رو ننوشتی که تاریخی ترین شهر ایران هم هست . استان خوزستان شهراشو ننوشتی . چراا؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #139 RAMIN 14 خرداد 1395 ساعت 21:02
با سلام گروهی ازطایفه لر ممسنی درحال حاضر بامشخصه های احمدی،لران،خادمی ،سابقی و قنبری در جازموریان وقله گنج ازتوابع کرمان بصورت گسترده سکونت دارندلذا ازمدیر محترم وب تقاضای درج این مطالب را داریم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #140 بختیار 21 خرداد 1395 ساعت 13:36
جالب بود ولی لر تباران ساحل نشین فراموش شده بودند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #141 Shahab_master 25 خرداد 1395 ساعت 19:43
من لر ممسنی هستم و ب "لر" بودنم افتخار میکنم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-8 #142 کمانکش سیلاخوربالا 07 تیر 1395 ساعت 11:44
سلام کمانکش هستم ازبروجردلرستان
ازهمه کمانکش های لرستان وایران خواهش دارم برای حفظ تاریخ واصالت این قوم بیشترتلاش کنیدفراموش نکنیدکه کمانکش ازاصیلترین طوایف لره بوجوداومدن لره کوچک که همون لرستان الان خودمونه مدیون طایفه کمانکشه که به کمک طوایف بزرگ دیگری چون
بختیاری,لیراوی,ممسنی,علایی,گتوند,سادات لروغیره که همه مورداحترامن.
من شنیدم که توخرم آباد,کردستان وخیلی جاهای دیگه طایفه کمانکش هست لطفا درموردش مطلب بذاریت اخه خوندم که زمان قدیم این طایف بزرگ پخش شدن مابایدتلاش کنیم این طایفرو بهم وصل کنیم.فدای هرچی لره یاعلی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #143 ابوالفضل 15 تیر 1395 ساعت 08:35
سلام به کل دوستان .من ابوالفضل کوچکی از تیره (طایفه)ناظر یاحسین ناظر هستم،طبق گفته بزرگان وگذشتگان:تیره ناظر حدود ۵۰۰الی۴۵۰سال پیش به استان لرستان شهرستان الیگودرزوبعدبه شهرستان خمین مرکزی به دلایل نامشخص از شهرستان شیراز ،ممسنی کوچ کردند والان ساکن شهرخمین مرکزی هستند.وبه فامیلی های زیادی تقسیم شده اند.زبان این طایفه بختیاری ۴لنگ باکمی دخالت لری ثلاثی لرستانی است،لباس این تیره تا۴۰سال پیش هم بختیاری بطورکامل بوده است.اما امروزه پوشیدن این لباسا کمرنگ ترشده است.برخی ازآداب ورسوم لربختیاری هنوز دراین تیره وجوددارد.اسامی گذشتگان این طایفه:مرد:آقابرفی،آبارانی،ناظر،آقا کوچک،آقابزرگ،آ خداداد.زن:همیمبس و… .
بدون شک این تیره از ایل بختیاری است اما ازکدام باب وطایفه مشخص نیست.
جمعیت کنونی این تیره بیش از۱۰۰۰نفر می باشدبه طورتخمینی
طبق گفته بزرگان وگذشتگان تیره ناظر اقوام زیادی در استان فارس،خوزستان،چهارمحال بختیاری،یاسوج،اصفهان دارد بخشی ازآن ها هم همان زمان یابعدا به استان همدان شهرملایر ونهاوند کوچ کردند.این اطلاعات به صورت خلاصه ذکرشده اند یعنی ازاین کامل تراند.
لازم به ذکراست که طوایفی ازلرهای لرستان وثلاثی وفارس با همجواری این طایفه زبان خود را کمی تغییربه زبان این تیره(بختیاری ۴لنگ)داده اند.یعنی قدمت این تیره.
کسانی که اطلاعات خاصی دارند با این شماره تماس بگیرند یاپیام بدن:۰۹۱۶۰۷۵۲۶۴۲
لطفا دوستان عزیزراهنمایی کنید.
سپاس گذارم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-9 #144 line id:dariush_95 17 تیر 1395 ساعت 23:08
لر اریایی نیست.اجداد ما لرها عیلامی ها و کاسی ها هستن
مطلب رو ویرایش کنید
اول کمی تحقیق کنید بد نیست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-7 #145 دت بیران 24 تیر 1395 ساعت 14:05
علیمردان خان از خوانین بیرانوند بوده . هجالی که پدر بیرانوندها بوده تحت تعقیب هست و به نورآباد پناه میبره . اونجا به خاطر حفظ جونش هویتش رو فاش نمیکنه . اما به دلایلی میگن ایشون آریایی بوده از مادها . هجالی با یه دختر نورآبادی ازدواج میکنه و صاحب یه پسر میشه به اسم بیرو ) بیرون یا بیران ( . که بیرون هم یه اسم اصیل پارسیه به اسم مرد شجاع و دلیر . بیرون صاحب دو پسر میشه به نام آلایینان و دشایینان اگه درست گفته باشم . آلایینان صاحب دو پسر میشه به نام قباد و اسد . اسد صاحب دو پسر میشه به نام شمس الدین و یاراحمد که ما خودمون الان از تیره یاراحمدیم . و البته بروجرد به دنیا اومدم و بزرگ شدم . و علیمردان خان هم از بیرانوندها بوده . و من افتخار می کنم که از این تبارم .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #146 سیلاخورلرستان 07 امرداد 1395 ساعت 11:30
سلام میخواستم چنتاازطایفه های اصیل سیلاخوربالا(چال گودرزی)بروجردوبهتون معرفی کنم.
گودرزی,روزبهانی,ترکاشوند,پیرحیاتی,زیار,کولیوند,
دلفانی,کلهر,نهاوندی,کوهزاد,محمدزکی,زینعلی,شلالوند,حمزلو,احمدوند,بایروند,
حسنوند.پیریایی,دره گرگی,پیرزاد,پیرزادی.بختیاری,سیکه,کمانکش,
حاتمی,غیاثوند,ولیپوری ,ساکی ,شمسه و...هرکی ازین طایفه هاهست لطفا مطلب بذاره چون این منطقه ازاصیلترین مناطق لرستانه اگه طایفه ای ازقلم افتاده مطلب بذاریدیاعلی.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #147 لرخوزستانی 07 امرداد 1395 ساعت 22:54
استان خوزستان از جمعیت لر بسیار بالای برخوردار است به طوری که شهرستان های اندیمشک،ایذه،باغملک،بهبهان،مسجد سلیمان،رامهرمز،لالی،گتوند،اهواز،امیدیه،شوشترو...
یا به طور کامل لرنشین یا از جمغیت بالای لرنشین برخوردار است و بزرگترین قومیت استان لر است و 70%جمعیت کل استان را شامل میشود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-4 #148 اریا 09 امرداد 1395 ساعت 02:38
سلام به ایرانیها لرها لرزبانان من شرینی( طامرادی)طایفه‌ای که در صداقت ومردانگی وشجاعت انسانیت دراین زمونه بیهویتی اصالت خود را حفظکرده که به آن اردشیری هم میگویند اردشیر پسر بابک بابک پسر ساسان ساسان نوه داریوش سوم پادشاه هخامنشی که اردشیر گفت میخواهم آیین ورسوم وسرزمین اجدادم رااحیا کنم همان طور که گفت کرد تاامپراتوری رم رابه زانو درآورد همانند کوروش که گفته بودمیخواهم آیین و سرزمین اجدادم رااحیاءکنم وکردولی آریایها را میگفت یا عیلامی‌ها را چون از فرهنگ وتمدن اعلامیها استفاده میکردندچون اعیلام قدمتش به 8000سال میرسدولی نه به این معنی که جایگاه یک قوم بود بعد از آدمهای اولیه بدون پوشش جایگاه اولین تمدنها بود مردم بومی اونجافرهنگ وتمدن داشتند که مورد هجوم قرامیگرفتند توسط حکومتیای اولیه سومر بابل واکد آشور دورهای مختلفی پایتخت این حکومتهابودوبعد قوم کاسبی که از جنوب روسیه به شمال ایران بعد به منطقه اعیلام امدندوقبل از ورود آنها تمدن وجود داشت ولی اعلامیهاگسترش وپیشرفتش دادن تا جایی که مرکز تمدن ان دوران شناخته میشد وآریایها هم از جنوب روسیه وسرزمین ا قفقاز آمده بودندوتنها چیزی که هویت آدمها مشخص میکند ژن است که علم ژنتیک میگوید به خاطرازدواج ویاهرگونه ارتباطی ژن همه مردم یکی شده فقط در موارد خواص مثلامردم فارس مردم لر بخشی از مرکز قسمتی ازمناطق شمال محدود ساکنین تهران یک ژن مشترک دارند یا در نمونه دیگرلرها با عربها ژن مشترک دارند بخاطر ازدواج یا هم همسایگی با این قوم یا وجود سادات زیاد در این منطقه یایک نوع ژن دربین لرها وجوددارد که در بین هیچ نوع نژاد وی قومی وجود نداری ومختص به خودشان هست ایامیشه تصوربکنیم که این ژن مردم لر همان آریاهایی پارسی باشند که بخاطر شرایط مکانی کوهستانی ونوع شیویه زندگی ومهمترین چیز حفظ اصالت وچون اریایها خودشان راقوم مقدس ونجیب میخواندندخود راحفظ کرده باشندوهمین طور هم بوده برعکس بیشتر جاها ایران که همه نوع نژاد درآمیخته منظورم تصرف مناطقمختلف مثل شهرهایی رفت امدهای قومیتهای مختلف وبا ازدواجها گوناگون ویانه لرها همان قوم کاسبی هستند که به نظر بعید برسد که همه لرها کاسی باشند البته اریایهارامردمی قد بلندوموهای به لری( بور) یازرد بلوندبودند که قوم بومی ایران چنین خصوصیاتی نداشتند بعضی میگویند لرها امروزی دوگروهندیکی با چهره سفیدوباموهای زال بور وبعضی هم چهره تیره دارنده که همان قوم بومی فلات ایران هستند اگر چه ظاه

ر ملاک نیست فقط ژن مشخص میکند از کدوم نژادی در هر صورت ما تا میتوانیم باید مثل یک انسان زندگی کنیم همه ما لرها باهم برادریم ما اگر خوب اندیشه کنیم میتوانیم باردیگر دنیا را تغییر دهیم چون که ما همیشه سرچشمه عدالت وسرزندگی بودیم به امید پیروزی حق بر باطل
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-4 #149 سجاد 10 شهریور 1395 ساعت 01:29
گفتاورد پرویز مهرآیین:
با سپاس
دور زدن زاگرس توسط اسکندر با توجه به نبرد مقدونی با آریوبرزن در کهگیلویه و بویر احمد کنونی دارای ابهام است . توضیح دقیق تر با مدیریت تارنما

سلام محل نبرد تنگ تکاب بوده.به ويکيپديا مراجعه کنید لطفا
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #150 علی 12 شهریور 1395 ساعت 14:14
یادت رفت بگی بزرگترین حامیان خاندان زندیه فارسهای کرمان و شیرازبودند، بخاطر همین حرومزاده آقاممدخان قاجاردرکرمان ۳۰هزارچشم درآورد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #151 فرهادزیی نیوند 14 شهریور 1395 ساعت 17:50
واقعا افتخارمیکنم به خودم وتمامی لرهادرسراسردنیا که چنین اصالتی رادارند وچنین عظمتی مایه افتخاره
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #152 #امین بهبهان 03 مهر 1395 ساعت 11:36
لرها هر

کجایی باشن چه کوچک چه بزرگ چه بختیاری لک یاسوجی ممسنی فیلی کلهر بوشهری مینجابی وووووووو اینو بدونید فقط به لر بودنتان افتخار کنید چون افتخاری اگر طایفه ای کسب کرد برای خانواده بزرگ لره
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #153 فرزند کوروش کبیر 03 مهر 1395 ساعت 15:56
سلام خدمت همه همتباران عزیزم
قوم لر یکی از ایرانی ترین اقوام ایرانه وزبان لری که اکنون در مناطق لر نشین با اون صحبت میکنند فارسی ترین لهجه فارسی هست ومتاسفانه لرها از این موضوع خبر ندارند و فکر میکنند که فقط تهرانیها فارس هستند وخودشون رو جدا کردن از فارسی
لهجه تهران فقط به عنوان گویش رسمی انتخاب شده ولی به عربی نزدیک شده
خوبه به گویش خودمون بیشتر اهمیت بدیم.
پیروز و پاینده باشید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #154 بهزاد 03 آبان 1395 ساعت 06:12
سلام. من طایفه ی لر لیراوی هستم ....مردان بزرگ میر جلالدین مسعود شاه لبراوی...در زمان اتابکان لر بزرگ حاکم بخش بزرگی از جنوب غرب ایران بود....لیراوی کوه لیراوی دشت...قلع ی امیر در جاده گچساران ب بندر دیلم در نزدیکیه پل زهره...و بعدها اقاخان لیراوی...و پدرش حسن خان لیراوی..امروز لیراوی رو شهرستان دیلم میگن...خود دیلم بخشی از لیراویست...لیراوی از شرق با ممسنی..از شمال با بهبهان .از جنوببا بندر گناوه ( یا حیات داوود) و از غرب با خلیج فارس میرسد....و تنها منطقه ای ک زاگرس را ب خلیج فارس وصل میکند لیراویست...بندر باستانی سینیز و مهرویان ..ک مربوط ب دوره ی هخامنشی تا صفویه هست در لیراوی بوده....لیراویان خودرا لر و از لرهای بختیاری میدانند..و هفت لنگ زراسوند هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #155 مجی 08 آبان 1395 ساعت 03:02
درود مطالب خیلی زیبا بود منم لرم از شهر همدان شهرستان تویسرگان روستای کهنوش یا ب روایتی. زادگاه کوروش افتخار میگنم ک لرم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #156 سیاوشی 09 آبان 1395 ساعت 18:08
سلام
ما فامیلیمون سیاوشی هست و در نهاوند و ملایر فامیل داریم نمیدونیم از کدوم طایفه هستیم اگه کسی مطلبی میدونه در موردش بگه زبونشون لری و لکیه طبق گفته ی که سینه به سینه گفته شده که از اطراف شیراز به اینجا کوچونده شدن حالا دلایلشو نمیدونم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #157 لر 11 آبان 1395 ساعت 01:42
گفتاورد کهگیلویه:
باتشکرازشمابابت معرفی کتاب .ولی کتاب 140صفحه ای نمیتونه اطلاعاتی درباره یک تیره بدهد چه رسدبه تبارشناسی قوم لرکه کتابهامیطلبد

گفتاورد کهگیلویه:
باتشکرازشمابابت معرفی کتاب .ولی کتاب 140صفحه ای نمیتونه اطلاعاتی درباره یک تیره بدهد چه رسدبه تبارشناسی قوم لرکه کتابهامیطلبد

در کتاب بالاگریوه میتونی اطلاعاتی در مورد تیره کسب کنی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #158 رضا - تهران 11 آبان 1395 ساعت 11:20
در مقاله ای که در هفته نامه امرداد شماره 330 به چاپ رسیده است دکتر علی محمد احدی با استفاده از مجموعه از آزمایشاهای ویژه ژنتیک در باره مردمان کنونی ایران از جمله فارس ها ولرها(قوم پارس) و آذری زبانها وکردها (قوم ماد ) که انجام شد واین پژوهش علمی برای نخستین بار انجام گرفت نتایج جالب وباور نکردنی از نزدیکی وقرابت تیره های ایرانی به هم بدست آمده است . در این نوشتار نمیخواهیم از اصطلاحات علم ژنتیک استفاده کنیم ولی این قرابت ونزدیکی اقوام ایرانی براساس درصد نئوکلوتیدی بشرح ذیل بدست آمد: بعبارت دیگردرصد شباهت« ژنوم میتوکندریای» ژنتیکی اقوام ایرانی:«معمولا از طریق آزمایش دی ان ای تیره های ایرانی بدست آمده است»

میزان شباهت های ژنتیکی کردها به فارس ها نزدیک به هشتاد وچهار درصد

میزان شباهت ژنتیکی لرها با فارس ها : بالای نود درصد

میزان شباهت ژنتیکی ترکهای آذری زبان با فارس ها هشتاد وجهار درصد

میزان شباهت ژنتیکی لرها با کردها هشتاد درصد

میزان شباهت ژنتیکی ترکهای آذری زبان با کردها بالای نود درصد

میزان شباهت ژنتیکی لرهابا ترکهای آذری زبان هفتاد وهفت درصد

نتایج :

1-لرها اصیل ترین بازماندگان قوم پارس هستند وهمراه با دیگر فارس زبانان مثل اصفهانی ها –یزدی های کرمانی هاو......... قوم پارس را تشکیل داده ومیدهند زیرا شباهت ژنتیکی آنها باهم نزدیک به صد درصد است

2-ترکهای آذری زبان وکردها هرچند که به دلایل تهاجمات تاریخی زبانهای متفاوتی دارنداما از بازماندگان قوم بزرگ ماد هستند به عبارت دیگر تمام کردها وهمه آذری های عزیز که شباهت ژنتیکی آنها نزدیک به صد درصد است قوم واحدی بشمار میروند ولی آذری ها در معرض برخورد با اقوام مهاجم احتمالا به اجبار زبانشان تغییر کرد.

3- تمام ایرانی ها اعم از مادها «آدری هاوکردها»--پارس ها«لرها وفارس زبانان» ورامیتوان یک قوم واحد بشمار آورد زیرا از لحاظ ژنتیکی تشابهات بالای هشتا درصدی دارند وبکاربردن اصطلاح اقوام ایرانی چندان مناسب نیست.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-4 #159 ک . خ - ممسنی 11 آبان 1395 ساعت 12:38
سلام لرها مردمانی ساده و پاک و بی غل و غش هستند ناسیونالیسم واقعی را در بین این نژاد باید جستجو کرد.به همه اقشار جامعه ایران احترام میگذارند و فوق العاده ساده و مهمان نوازند زیر بار ظلم نمی روند دارای استعداد خدادادی وافری هستند به ایرانی بودن خود می بالند و اسامی پادشاهان ایرانی و گذشتگان ایرانی را برای فرزندان خود انتخاب مینمایند.من لرم ولی فوق العاده به آهنگها و رقص کردی علاقه دارم خلاصه اینکه دنیا بدون لرل صفایی نداره و کردها را هم خیلی دوست دارم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #160 کورش 11 آبان 1395 ساعت 12:56
گفتاورد رضا - تهران:
در مقاله ای که در هفته نامه امرداد شماره 330 به چاپ رسیده است دکتر علی محمد احدی با استفاده از مجموعه از آزمایشاهای ویژه ژنتیک در باره مردمان کنونی ایران از جمله فارس ها ولرها(قوم پارس) و آذری زبانها وکردها (قوم ماد ) که انجام شد واین پژوهش علمی برای نخستین بار انجام گرفت نتایج جالب وباور نکردنی از نزدیکی وقرابت تیره های ایرانی به هم بدست آمده است . در این نوشتار نمیخواهیم از اصطلاحات علم ژنتیک استفاده کنیم ولی این قرابت ونزدیکی اقوام ایرانی براساس درصد نئوکلوتیدی بشرح ذیل بدست آمد: بعبارت دیگردرصد شباهت« ژنوم میتوکندریای» ژنتیکی اقوام ایرانی:«معمولا از طریق آزمایش دی ان ای تیره های ایرانی بدست آمده است»

میزان شباهت های ژنتیکی کردها به فارس ها نزدیک به هشتاد وچهار درصد

میزان شباهت ژنتیکی لرها با فارس ها : بالای نود درصد

میزان شباهت ژنتیکی ترکهای آذری زبان با فارس ها هشتاد وجهار درصد

میزان شباهت ژنتیکی لرها با کردها هشتاد درصد

میزان شباهت ژنتیکی ترکهای آذری زبان با کردها بالای نود درصد

میزان شباهت ژنتیکی لرهابا ترکهای آذری زبان هفتاد وهفت درصد

نتایج :

1-لرها اصیل ترین بازماندگان قوم پارس هستند وهمراه با دیگر فارس زبانان مثل اصفهانی ها –یزدی های کرمانی هاو......... قوم پارس را تشکیل داده ومیدهند زیرا شباهت ژنتیکی آنها باهم نزدیک به صد درصد است

2-ترکهای آذری زبان وکردها هرچند که به دلایل تهاجمات تاریخی زبانهای متفاوتی دارنداما از بازماندگان قوم بزرگ ماد هستند به عبارت دیگر تمام کردها وهمه آذری های عزیز که شباهت ژنتیکی آنها نزدیک به صد درصد است قوم واحدی بشمار میروند ولی آذری ها در معرض برخورد با اقوام مهاجم احتمالا به اجبار زبانشان تغییر کرد.

3- تمام ایرانی ها اعم از مادها «آدری هاوکردها»--پارس ها«لرها وفارس زبانان» ورامیتوان یک قوم واحد بشمار آورد زیرا از لحاظ ژنتیکی تشابهات بالای هشتا درصدی دارند وبکاربردن اصطلاح اقوام ایرانی چندان مناسب نیست.

با سپاس فراوان ایا براستی این مطالبی که عنوان کردید پایه علمی دارد یا با حدس و گمانه زنی به این نتیجه رسیداید؟ اگر پایه علمی دارد میتوانید منبع این مطلب رو برای من بنویسید؟! با سپاس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #161 لر شوشتری 18 آبان 1395 ساعت 04:59
سلام خواهشا گویش لری شوشتری را فراموش نکنید سپاس از برارون و خوارون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #162 رضا چگینی 21 آبان 1395 ساعت 19:24
سلام ..وه همه برارو و خوهرو...
دستو درد نکه دِ ایی همه اطلاعات ی که دِ اختیار مو مینیتو..
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-7 #163 میثم 24 آبان 1395 ساعت 00:08
بی شک نژاد لک همان نژاد ماد هست. کجای لباس لرها یا آوای واژه هاشون شبیه پارسی باستانه؟

تو سربازی بودم تقریبا دیگر مردم کشورم متوجه زبان لری میشدن، ولی وقتی لکی حرف میزدم اصلاً متوجه نمیشدن.
اگه به سنگ نبشته های تخت جمشید نگاه کنید می بینید لباس لک ها همان لباس مادهاست با یک ذره تغییر. اگه به آوای واژه هاشون گوش کنی میبینی چقدر شبیه واژه های باستانه.
خلاصه غار کلماکره حرفم رو تایید میکنه!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #164 www.sinohe.ir 24 آبان 1395 ساعت 08:15
درود بر تمام اقوام اریایی لر و کرد و بلوچ و فارس و گیلکی و اذری پهلوی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #165 آریا 25 آبان 1395 ساعت 19:40
سلام دوستان عزیز، لطفا هر کسی که اطلاعات خوبی از طایفه کی چهارده تا داره لطفا توضیح بده دربارش. ممنون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #166 مهدی 07 دی 1395 ساعت 16:10
گفتاورد حمید:
زبان معیار مناسبی برای تعیین نژاد انسانها نیست . داده های نژاد شناسی کاملا ثابت کرده که لرها غیر آریایی هستند. فقط ازمایش ژنتیکی می تواند این ادعای شما نویسنده عزیز را ثابت کند . ادعای شما هیچ جنبه علمی و باستان شناسی نداره

داداش دقیقاهمین آزمایشهایی که تو میگی نشون داده همه اقوام ایران،آریایی هستن (لرها هم همچنین).
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #167 شیرج شریفی 16 دی 1395 ساعت 15:23
با سلام و خسته نباشید-از ساکنین مازندران هستم شهرستان نوشهر
یه سوال در مورد طایفه خودم تو ذهنم هست و هیچ منبع دقیقی برای جوابش پیدا نکردم،اما در فرهنگ ایلات و عشایر...طایفه شیرج ساکن در کجور(غرب مازندران) یافت شد و منبعش هم کتاب (بویراحمد ص۸۰) هستش!!!!،،به اینکه مهاجر هستند هیچ شکی ندارم اما کسی اطلاعی داره که این طایفه لر هستش یا کرد؟!
ممنون اگه کمک کنید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-6 #168 محمد 10 بهمن 1395 ساعت 22:36
دوستان سلام.شک ندارم کسانی ک درمورد قوم بزرگ لک این چنین صحبت میکنن تاریخ نخوندن چرا هروقت میخواین از قومتون حرف بزنید لکا رو بخودتون نصبت میدین خواهشا با اطلاعات بیشتر نظر بدید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #169 ببر کی گیوی 15 بهمن 1395 ساعت 21:29
درود . من افتخار میکنم که از طلیفه‌ی کی گیوی و از نژاد لر هستم شما در باره‌ی این طایفه که یاسوجی هستند شنیدید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-7 #170 AMIR 26 بهمن 1395 ساعت 21:42
درود
بعضی دوستان گفتن که لک ها لر هایی هستن که به دلیل هم نشینی با کرد ها زبانشون تغییراتی کرده...
ولی اگه دقت کنید اضیل ترین مناطق که هم لر ها و هم کورد ها بهش میبالن لک نشین است.
و میشه گفت لری همان لکی است و کوردی هم همان لکی است فقظ لر ها به دلیل هم نشینی با فارس ها و کورد ها با هم نشینی با اذری تغییراتی ذرشون شده...
این سخنان رو میتونید با مطالعه زبانشناسی درست بگیرید لکی زبانی کامل و باستانی است...
نزدیک ترین زیبان ایرانی به زبانی اوستایی باستان که بیش از 5000سال پیش از میلاد قدمت داره.
با سپاس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-17 #171 لک کورد است 01 اسفند 1395 ساعت 12:18
دوستان عزیز اشتباه نکنید لطفا.لک کورد هست و به کورد بودنش افتخار میکنه مدرک وسند زیادی هست که میگه لک ها کورد هستن خود لک امیر شاعر نویسنده و محقق بزرگ لک هم گفته(کوردم لک زاده نواده ماوم)
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-10 #172 . 03 اسفند 1395 ساعت 22:41
سلام دورود بر شما عزیزگم
لکی کە در تمام تاریخ کورد معرفی شدە:
شرفنامە ... کتاب های راهنمای زبان های ایرانی
کتاب نزهت القوب سال740هجری
دانشنامەها
لغت نامە دهخدا و...
همه اینها لک رو یه شاخه از کورد معرفی کردن
و
شاعران لک همه تحت تاثیر جغرافیا خودشونو کورد معرفی کرده اند:
لک امیر
ترکه میر
شاخوشین و...
و (زبان و لباس و رقص )همەکوردی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-6 #173 یه ایرانی 04 اسفند 1395 ساعت 18:01
مهم این نیست که کدوم طایفه یا قبیله نژاد آریایی اصیل رو داره....مهم اینه که همه ی ما ایرانی ها خون آریایی رو تو رگ هامون داریم و البته دیگه در ایران هیچ طایفه که چه عرض کنم هیچ فردی رو پیدا نمی کنین که آریایی اصیل باشه یعنی اینکه خون نزاد های دیگه تو رگش نباشه چون در حمله ی اعراب و مغول ها به ایران و حتی حمله ی کشور های دیگه و با ازدواج اقوام مختلف ما حتی یک نفر هم در ایران نداریم که اصالتا آریایی باشه...حتی لر ها هم که میگن نژاد اصیل آریایی هستن خونشون آریایی اصل نیست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #174 محمددریکوند 20 اسفند 1395 ساعت 22:38
سلام اول که لرها اریایی نیستن چون قبل وروداریایی ها ساکن بودند. آثار کشف شده تو غارها وچغازنبیل نشون میده که حتی لباس ورقص اون موقع شبیه الان لرهاست. پس لرها کاسی، عیلامی هستن. ازنژاد لولوبی. بعدش لکها جزوه اقوام لرهستن مثل:بختیاری، بالاگریوه، لیراوی، بویراحمدی، کلهری، ممسنی و... اون واژه کورد رو به همه میگفتن چون یعنی رمه داروعشایر نه اینکه فک کنی لکها کرد هستن. لکها از اقوام لر اصیل هستن. تاریخ غارهای کوهدشت نشون میده که قبل از کردها که اریایی وماد هستند سکونت داشتن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-16 #175 رضا 27 اسفند 1395 ساعت 04:00
هزارتا مدرک وجود داره که لکو کورد معرفی میکنه لک های لرستان خودشونو لر میدونن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-27 #176 امپراطور کورد 27 اسفند 1395 ساعت 20:19
به یه لک که ساکن کرمانشاه ایلام باشه بگی کجایی میگه کوردم هیچ کسی هم نمیتونه نظرشو عوض کنه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-14 #177 میثم 01 فروردین 1396 ساعت 01:18
گفتاورد امپراطور کورد:
به یه لک که ساکن کرمانشاه ایلام باشه بگی کجایی میگه کوردم هیچ کسی هم نمیتونه نظرشو عوض کنه

من یک لک هستم،و هرگز هم نمیگم کورد یا لور هستم!!!! ولی اینها را برادر و خواهر خودم میدانم!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+36 #178 داود 11 فروردین 1396 ساعت 23:47
خانم محترم باید بگم که بروجردشهر گودرزی هاست وگودرزی ها هم از بختیاری ها هستند وبختیاری ها لر. لطفا اطلاعات نادرست ندید در ضمن لک های بروجرد مهاجر هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+32 #179 داود 15 فروردین 1396 ساعت 00:06
شما اصالتت برا چال گودرزی نیست واگرنه میدونستی زبان این منطقه با اراک وهمدان شبیه نه خرم اباد شما به احتمال زیاد مهاجرید کمانکش ها اصیل چال گودرزی نیستن و در مورد منطقه ما اطلاعات غلط ندید لطفا.مرسی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+31 #180 داود 20 فروردین 1396 ساعت 21:42
گفتاورد الهه:
70درصدمردم بروجرودخرم ابادلک هستند نه لر.اصلابه ان اشاره ای نشد

نظرات و که دیدی راستی میگی ادرس مرکز آمارتون کجاست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+32 #181 داود 20 فروردین 1396 ساعت 21:48
گفتاورد اشترینان ,سیلاخوربالای لرستان:
سلام درودبرلرها کمانکش هستم از نگین لرستان بروجرد(منطقه اشترینان)مابه زبان لری سیلاخوربالایی که درمنطقه سیلاخوربالاتانزدیکی شهرنهاوندرایج است سخن میگوییم بیست درصد زبان ما به لکی اغشته است ولی تاحد زیادی زبانمان به لری خرم ابادی نزدیک است وبه زبانم افتخار میکنم من از دیارلرستان از دیارکوه یزدگردسوم ازاشترینان از بروجردواز طایفه کمانکش که نسبت به این طایفه خیلی کم لطفی شده است طایفه کمانکش باکمک طوایف دیگراتابکان لرکوچک را تشکیل دادند یعنی همان لرستان عزیزمان طایفه من بیش از ۷۰۰سال قدمت داردکه امروزه به شهرهای مختلفی چون خرم اباد ملایر نهاوند کازرون چرام تهران وخیلی شهرهای دیگر پراکنده شده اند از تمام کمانکش های لرستان وایران خواهش دارم نسیت به شکوفا کردن این طایفه اصیل لربیشتر تلاش کنند.زه خدا ماهام هرجان دنیا لر هی خوشو خرم بواه سایتو کم نواه که سی سرافرازی ای قوم اصیل تلاش مونیت.لیوتونم یاعلی.

کمانکش اصیل چال گودرزی نیست مردم این منطقه هم زبون خودشون دارن شما از مهاجرین هستید گویش این منطقه با اراک نهاوند ملایر ودرود هم گروهن نه باخرم اباد در ضمن زبان منطقه ما اصلا لکی ندارد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #182 لهراسب 11 اردیبهشت 1396 ساعت 02:01
با سلام ضمن تشکر بابت سایت خوب شما میخواستم بگم لرها آمیزه ای از اقوام بومی ایران و مهاجران آریایی هستند که به دلیل آداب معاشرت و همزیستی و وصلت ها در روزگاران پیش به مشترکات فرهنگی و زبانی تقریبا واحدی رسیده اند که سبب تحکیم روابط و متحد بودن آنها شده است و از آنها قومی واحد با خصوصیات اخلاقی و فرهنگی و زبانی ساخته است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #183 لهراسب 13 اردیبهشت 1396 ساعت 03:04
وجود لقب کی و آ در پیشوند اسامی مردم و طوایف بختیاری (مخصوصا در ایذه )و کهگیلویه و...(مانند لقب پادشاهان کیانی کیقباد کیخسرو کی لهراسب و آ فریدون آ داراب و ....در شاهنامه که به این دلیل باعث محبوبیت بسیار شاهنامه در بین بختیاری ها و لرها شده ) و همین طور لقب کی پیا، نشان از قدمت آنها تا سلسله کیانیان را دارد و بازماندگانی از انها هستند چونکه تاریخ نویسان هیچ تفاوتی بین هخامنشیان و کیانیان قائل نیستند پس نظریه هخامنشی و پارسی بودن اجدادشان رو تثبیت می کند کی یعنی (پادشاه و بزرگ و نجیب زاده ودارای مقام والا معنی میدهد) کی پیا = پیا یعنی مرد و کی =نجیب و بزرگ زاده کسی از ذریه کی ها و کیان است ) طوایف با پیشوند کی در ایذه برای مثال کی انرسی کی خسروی کیانی کیان نژاد کیانپور کی محمودی کی مقصودی کی باندری کی شمسیری کی خایی کی شیخ عالی کی کاووسی و ..... و همچنین وجود درخت ی چند هزار ساله به نام درخت کی قباد و اثری مخروبه به نام کلگه کی قباد در ایذه همه و همه نشان از این دارد چون کیان یعنی شاهان معنی قبیله خاصی نمی دهد و به احتمال بسیارزیاد منظور از کیان همان پادشاهان هخامنشی بوده است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #184 لهراسب 14 اردیبهشت 1396 ساعت 14:20
گفتاورد رضا:
هزارتا مدرک وجود داره که لکو کورد معرفی میکنه لک های لرستان خودشونو لر میدونن

با سلام دوست گرامی وجود پسوند «وند» در اسامی طوایف لک زبان آنها را به طور حتم زیر مجموعه لرها قرار میدهد چون پسوند وند در طوایف بختیاری بسیار زیاد هست و اگر اینجور باشد که اون موقع باید بگیم بختیاری ها هم کرد هستند در حالی که چنین نیست چون اسامی طوایف کردها پسوند وند ندارد مگر کردهایی که تبار لری دارند در ضمن پسوند وند به نوعی علامت جمع هست و تقریبا معادل «اینا» در زبان فارسی معیار می باشد مثلا کمال وندا =کمال اینا و در پایان لکی گونه ای خاص از زبانی است که زیر مجموعه قوم لر قرار دارد و چون تحت تأثیر شدید زبان کردی قرار گرفته اند موجب اشتراکات زبانی و فرهنگ ی با کردها شده است همانطور که هیچ کدام از گویش های لری اعم از بختیاری بویراحمدی فیلی ممسنی کومزایی و.....با هم یکی نیستن و اختلاف ات فراوان دارند پس لکها هم از این قاعده مستثنی نیستند و این یعنی مردم این نواحی از زاگرس تا خلیج فارس اگر چه دارای نزاد مشترکی نیستند ولی هزاران سال باهم در جوار هم زیسته اند وصلت ها با هم داشته اند و به مرور زمان به اشتراک ات فرهنگی فراوانی دست پیدا کرده‌اند و تشکیل قومی یه نام لر داده اند و این اختلاف ات زبانی و فرهنگی که تحت تأثیر اقوام همجوار به وجود می آید طبیعی است که به طور کامل شبیه به هم نباشند همانطور که همجواری عربها و لرها در استان بوشهر و کومزاریها و خوزستان باعث شده از زبان یکدیگر تأثیر پذیری داشته باشند و یا مردمی که در مرز استان چهارمحال و بختیاری با اصفهان چنین تأثیر پذیری داشته اند و لهجه بروجنی و شهرکردی و سمیرمی و غیره به وجود آمده است و همین طور برعکس یعنی تأثیر پذیری مردم استان اصفهان از بختیاری ها! پس لک کرد نیست ولی اشتراکات زیاد با کردها دارند همانطور که همه لرها با کردها اشتراکاتی چه از نظر ریشه زبانی و فرهنگی باهم دارند اما لکها به علت همجواری با کردها تأثیر پذیری بسیار بیشتری داشته اند و خیلی هم فرق نمی کنه کردها هم برادران و خواهران و هم وطنان ما هستند مانند بقیه اقوام ایرانی و همه انسانیم (چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار)
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #185 حیدر 21 اردیبهشت 1396 ساعت 18:08
خوانندگان محترم:با درود.مطالب بالا مستند نیست و در مواردی اشتباه می باشد، چرا این قدر سهل انگاری شده است؟.برای مثال،شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است و نه یک گروه لر جدا از لرهای استان کهگیلویه و بویراحمد!!!!!!! شهرستان رستم و ممسنی محل سکونت لرهای ممسنی در استان فارس یکی از باستانی ترین محل سکومت لرها در ایران بوده است و برخی از طوایف لرستان و بختیاری ریشه در ایل ممسنی داشته اند. مدیر محترم سایت، تقسیم بندی لرها را بر اساس کتاب قوم لر دکتر سکندر امان اللهی اللهی بهاروند استاد نامدار تنظیم نمایید.سپاسگزارم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #186 عالیشاهی گچساران 24 اردیبهشت 1396 ساعت 11:37
لرهادوگروه هستند،لر بزرگ،لرکوچک،،،لربزرگ،شامل،بختیاری بوراحمدی گچساران ممسنی،بخشی ازاستان بوشهروبخشی،ازاستان لرستان میباشد وبعلت وسعت زیاد وجمعیت،بالا به لربزرگ معروفن لرکوچک هم شامل استان لرستان وبخشی از استان ایلام وبخشی ازهمدان میباشد وبعلت جمعیت کمتر لرکوچک کفته میشوند جمعیت لردرایران هفت میلیون نفر میباشند، طایفه عالیشاهی گچساران یکی از طوایف ریشه دار درتاریخ لرهامیباشندکه قدمت سه هزار ساله دارند وبنیانگذار شهر گچساران میباشند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #187 دهقان از شیراز-ایران 26 اردیبهشت 1396 ساعت 15:41
گفتاورد بختیاری:
یک سوال ما در روستای باباپیر تویسرکان بختیاری هستیم و نمیدانیم از کجا امدهایم

باسلام دهقان هستم پژوهشگر اصل شما بزرگواران از شهرستان ممسنی(شولستان قدیم)بوده که در جریان درگیری محمد خان بلوچ و نادرقلی افشار واقع در یخه سنگر این ناحیه به دیگر مناطق پراکنده شده اید امروزه دو روستای تقریبا منحل شده به نام باپیری در سطح خاک ممسنی مشهود است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #188 علی دلیری از الیگودرز 29 اردیبهشت 1396 ساعت 10:50
هر موقع جنگی واقع میشد برا بیرون راندن دشمن ازلرها استفاده میکردند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-15 #189 کمانکش لرستان 30 اردیبهشت 1396 ساعت 22:47
گفتاورد داود:
نظرات و که دیدی راستی میگی ادرس مرکز آمارتون کجاست


ببخشیدانگارشمابچه بروجردنیستی بروجردیکی ازمهمترین شهرهای لرنشین لرستانه باچهارگویش گویش لری سیلاخوری، لکی ،بروجردی،ومقدارکمی گویش خرم آبادی البته چنتا روستا ازسمت اراک باترکی بومی حرف میزنن که به منطقه اراک میخورن درمورد لکهای بروجردکه تعداد زیادی ازجمعیت بروجردراشامل میشوندوبزرگترین طوایف انها بیرانوندوحسنوندمیباشندالبته بروجردلکهای مهاجرهم دارددرموردسیلاخورباید بگم از اول نهاوندتا نزدیک درود راسیلاخور میگویندکه بروجردکاملا درسیلاخورودامنه کوههای زاگرس واقع شده درموردطایفه کمانکش باید بگم که شاید از قدیم به سیلاخوروبروجردمهاجرت کرده باشیم ولی همه جای لرستان سرای من است طایفه ما باچندطایفه دیگر اتابکان لرکوچک راتشکیل دادندولرستان امروزی را تشکیل دادند هرچند که بسیاری ازطایفه ما در کهگیلویه وبویراحمدوشهرهای همجوارلرستان زندگی میکننددرموردزبان سیلاخوری ومنطقه چال گودرزی باید بگم این زبا ن احتمالادراصل لری خرم ابادی میباشد که خیلی کم تحت تاثیرلری بروجردی قرارگرفته یعنی همان برخوردزبانها که اکثرشهرهای لرستان یاحتی ایران این اتفاق افتاده وامری طبیعیست درموردگویش بروجردی هم اینکه این لری دراکثرشهرهای لرستان وحتی ملایرونهاوندباتفاوتهای خیلی کم وجوددارد مهم این است که همه ازیک نژاد یعنی لرهستیم من به لربودن ولرستانی بودن خود افتخارمیکنم هرچند احساس میکنم شما چنین احساسی نداریدچون اطلاعاتتان خیلی کم است.یاعلی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #190 .... 04 خرداد 1396 ساعت 10:44
باسلام به همه دوستان میخواستم بگم طایفه چگنی که که خودش راازکولی هاجدامیدونه خوبه یکم تحقیق کنه ببینه توهمه مقاله هاچگنی هاشاخه ای ازطایفه کولی هستن
درضمن نویسنده های لر یجوری ازلوتیهاتومقاله هاشون نام میبرن که قشنگ مشخصه نجات پرستی میکنن همین وگرنه لوتیهابیش از١٠٠٠ سال است که درایران هستن حتی بیشتراز برخی قومها که بعدهابه ایران آمده اند ولی جالب اینجاست که اوناخودشونو ایرانی میدونن ولی همه میخوان لوتیهارا ترد کنن وبگن آواره اخه اگه لوتی آواره بود ١٠٠٠ سال توایران میموند لوتیهارا به رسمیت بشناسید مادرخیلی هنرهای ایران هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #191 Mohammad 14 خرداد 1396 ساعت 23:00
سلام زبان من لکی است و به لر بودن خود می‌بالم و هیچ وقت خود را کرد نمی دانم اما زبان کردی را خیلی خیلی دوست دارم
با تشکر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-5 #192 بروجرد 18 خرداد 1396 ساعت 05:29
با سلام اولا بروجرد رو لرها وروگرد می گویند و خود بروجردیها در گویش بروجردی که به هیچ وجه لری نیست ووریرد می گویند در ضمن اشتباهتون بسیار بزرگه که بروجرد رو از شهرهای لرها نام بردید چون بروجرد نه از نظر فرهنگی نه از نظر گویشی و نه از نظر سبک زندگی هیچ نسبتی با لرها ندارند و فقط همسایه ی لرستان بودند و تا پایان دوران قاجار به عنوان ولایتی جدا و مستقل از لرستان بودند و در تقسیمات کشوری در سال 1340 ابتدا زیر نظر استان ششم به مرکزیت اهواز و سپس در سال 52 به ناحق زیر نظر خرم آباد و استان تازه تاسیس لرستان قرار می گیرند(نا به حق نه از نظر تفاوت قومیتی بلکه از لحاظ موقعیت و امکانات) در ضمن هیچ طایفه ای از طوایف لرهای کوچک وجود ندارند که خواستگاه اونها در بروجرد بوده باشه و فقط لرهایی که در حال حاضر ساکن در روستاهای جنوب و جنوب شرقی بروجرد هستند عشایر لرستانی هستند که از حدود سیصد سال پیش رفته رفته به سمت بروجرد کوچ کردند و در اونجا ساکن شدند و الان هم خیلی از اون عزیزان به شهر اومدن و ساکن شهر بروجرد شدن .در بروجرد که از دوران اشکانی به دست ویرو شاهزاده اشکانی تاسیس شده هیچگاه سابقه زندگی غیر شهر نشینی دیده نشده و نمونه اون قدیمی ترین مسجد غرب ایران یعنی مسجد جامع بروجرد با 1200 سال قدمت هست همه اینهایی که عرض کردم قصد این نبود که خدایی نکرده بگم بروجردیها از لرها بهتر و برترن نه به خدا چون خداوند هیچ انسانی رو به واسطه قومیتش به دیگری برتری نداده بلکه عمل هر انسانی مهمه و اینجا فقط هدف این بود که اشتباه سایت شما رو اصلاح کنم و اینکه از یکی از خورده فرهنگهای ایران عزیز یعنی فرهنگ و گویش بروجردی محافظت کرده باشم بدون هیچ گونه تعصبی چون همه جای ایران و همه مردم ایران با هر فرهنگی برای من عزیزند و محترم پس لطفا برداشت اشتباه نفرمایید در مورد گویش بروجرد باید بگم که دوستان لطفا از خودتون اظهار فضل نفرمایید و اسم زبان و گویش اختراع نکنید(مثل لری ثلاثی و غیره) مرجع زبانها و گویشها زبانشناسان بزرگ هستند که اونها گویش لر لرستان را از دسته زبانهای جنوب غربی دونستن در حالی که گویش بروجردی را از لهجه های زبان فارسی و از گویشهای مرکزی ایران از دسنه مرکزی شمال غربی دونستن و اگر مشترکاتی با گویش لری لرستان دیده می شه به خاطر همسایگی بروجرد و لرستان بوده و تاثیراتی که هر دو گویش بر روی هم گذاشتن در ضمن همونطور که گفتم هیچ کدام از لرها و لکهای عزیزی که الان خیلی ساله که ساکن روستاهای جنوبی بروجرد یا احیانا در سالهای اخیر ساکن شهر بروجرد شدن ریشه اصیل بروجردی ندارن و همگی عشایر مهاجری هستند که از همسایه قدیمی بروجرد به علت حاصلخیزی خاک بروجرد به اطراف بروجرد اومدن و ماندگار شدن در ضمن روستاهای شمال بروجرد به خصوص چال گودرزی روستاهای اصیل بروجرد هستن و فقط به علت مراوده بیشتر با لرها بیشتر زبونشون تحت تاثیر گویش لری قرار گرفته و مردم خود شهر بروجرد بسیار کمتر در ضمن خیلی از واژه هایی که در بروجرد وجود دارند از فارسی باستانی ایران هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #193 پیامنی لر لک 19 تیر 1396 ساعت 11:44
هرگاه لری بر قدرت مینشست آوای عدالت و برابری بر کشورم طنین افکن می شد ، کریمخان زند:ای کاش هر چند هرزگاهی شیر بچه ای لر حکومت را دست می گرفت تا مردم طعم واقعی عدالت رو بچشند...دورود بر خالص ترین نژاد ایرانی که ژنتیک شناسان دی ان ای لرها رو خالص ترین نژاد ایرانی خواندند...
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-6 #194 مسعود 12 امرداد 1396 ساعت 01:06
واقعا افتخار مکینم که یک لک از شهر کوهدشت واستان لرستانم و افتخار میکنم که قوم کاسیت لک بوده و افتخار میکنم کریم خان زند هم لک بوده اما میخوام بگم ما لکا با لر و کرد برادریم و اگه به سال هاقبل تر بریم این‌سه نژاد با هم یکی میشه چون یکی هستن اما هیچ وقت لرا سعی نکنن بگن قوم کاسیت لر بوده ویا کریم خان زن لر بوده چون جفتشون دروغ های بزرگی هستن و قوم کاسیت لک بوده و کریم خان زند هم یک لک بوده و من با افتخار تعلام میکنم از قوم کاسیت هستم ولک هستم و خون کریم خان زند تو رگ هامه و از نژاد اریایی هستم()
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #195 سهراب از دیار زیبای لرستان بزرگ 02 شهریور 1396 ساعت 08:26
واقعا در صاف وصداقتی لر به خودم می بالم وچقدر زیباست لر همیشه در دفاع از خاک وسرزمین خود ور صف اول بوده و هست باعث افتخاره مملکت هست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #196 فرشاد.دیشموک.بهمئی 15 شهریور 1396 ساعت 09:51
با سلام وتشکر از مطالب قشنگتون از ایل بزرگ بهمئی که از بزرگترین و قدیمترین ایلات لر میباشد توضیحی ندادید.بهر حال همه لر هستیم وبرادر..با تشکر....ازدیشموک.سرزمین زیباییها
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+15 #197 داود 15 شهریور 1396 ساعت 22:30
گفتاورد کمانکش لرستان:
ببخشیدانگارشمابچه بروجردنیستی بروجردیکی ازمهمترین شهرهای لرنشین لرستانه باچهارگویش گویش لری سیلاخوری، لکی ،بروجردی،ومقدارکمی گویش خرم آبادی البته چنتا روستا ازسمت اراک باترکی بومی حرف میزنن که به منطقه اراک میخورن درمورد لکهای بروجردکه تعداد زیادی ازجمعیت بروجردراشامل میشوندوبزرگترین طوایف انها بیرانوندوحسنوندمیباشندالبته بروجردلکهای مهاجرهم دارددرموردسیلاخورباید بگم از اول نهاوندتا نزدیک درود راسیلاخور میگویندکه بروجردکاملا درسیلاخورودامنه کوههای زاگرس واقع شده درموردطایفه کمانکش باید بگم که شاید از قدیم به سیلاخوروبروجردمهاجرت کرده باشیم ولی همه جای لرستان سرای من است طایفه ما باچندطایفه دیگر اتابکان لرکوچک راتشکیل دادندولرستان امروزی را تشکیل دادند هرچند که بسیاری ازطایفه ما در کهگیلویه وبویراحمدوشهرهای همجوارلرستان زندگی میکننددرموردزبان سیلاخوری ومنطقه چال گودرزی باید بگم این زبا ن احتمالادراصل لری خرم ابادی میباشد که خیلی کم تحت تاثیرلری بروجردی قرارگرفته یعنی همان برخوردزبانها که اکثرشهرهای لرستان یاحتی ایران این اتفاق افتاده وامری طبیعیست درموردگویش بروجردی هم اینکه این لری دراکثرشهرهای لرستان وحتی ملایرونهاوندباتفاوتهای خیلی کم وجوددارد مهم این است که همه ازیک نژاد یعنی لرهستیم من به لربودن ولرستانی بودن خود افتخارمیکنم هرچند احساس میکنم شما چنین احساسی نداریدچون اطلاعاتتان خیلی کم است.یاعلی
من به بروجردی بودنم افتخار میکنم و بروجرد خودش گویش خاص خودش رو داره
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+12 #198 داود 18 شهریور 1396 ساعت 21:18
گفتاورد بروجرد:
با سلام اولا بروجرد رو لرها وروگرد می گویند و خود بروجردیها در گویش بروجردی که به هیچ وجه لری نیست ووریرد می گویند در ضمن اشتباهتون بسیار بزرگه که بروجرد رو از شهرهای لرها نام بردید چون بروجرد نه از نظر فرهنگی نه از نظر گویشی و نه از نظر سبک زندگی هیچ نسبتی با لرها ندارند و فقط همسایه ی لرستان بودند و تا پایان دوران قاجار به عنوان ولایتی جدا و مستقل از لرستان بودند و در تقسیمات کشوری در سال 1340 ابتدا زیر نظر استان ششم به مرکزیت اهواز و سپس در سال 52 به ناحق زیر نظر خرم آباد و استان تازه تاسیس لرستان قرار می گیرند(نا به حق نه از نظر تفاوت قومیتی بلکه از لحاظ موقعیت و امکانات) در ضمن هیچ طایفه ای از طوایف لرهای کوچک وجود ندارند که خواستگاه اونها در بروجرد بوده باشه و فقط لرهایی که در حال حاضر ساکن در روستاهای جنوب و جنوب شرقی بروجرد هستند عشایر لرستانی هستند که از حدود سیصد سال پیش رفته رفته به سمت بروجرد کوچ کردند و در اونجا ساکن شدند و الان هم خیلی از اون عزیزان به شهر اومدن و ساکن شهر بروجرد شدن .در بروجرد که از دوران اشکانی به دست ویرو شاهزاده اشکانی تاسیس شده هیچگاه سابقه زندگی غیر شهر نشینی دیده نشده و نمونه اون قدیمی ترین مسجد غرب ایران یعنی مسجد جامع بروجرد با 1200 سال قدمت هست همه اینهایی که عرض کردم قصد این نبود که خدایی نکرده بگم بروجردیها از لرها بهتر و برترن نه به خدا چون خداوند هیچ انسانی رو به واسطه قومیتش به دیگری برتری نداده بلکه عمل هر انسانی مهمه و اینجا فقط هدف این بود که اشتباه سایت شما رو اصلاح کنم و اینکه از یکی از خورده فرهنگهای ایران عزیز یعنی فرهنگ و گویش بروجردی محافظت کرده باشم بدون هیچ گونه تعصبی چون همه جای ایران و همه مردم ایران با هر فرهنگی برای من عزیزند و محترم پس لطفا برداشت اشتباه نفرمایید در مورد گویش بروجرد باید بگم که دوستان لطفا از خودتون اظهار فضل نفرمایید و اسم زبان و گویش اختراع نکنید(مثل لری ثلاثی و غیره) مرجع زبانها و گویشها زبانشناسان بزرگ هستند که اونها گویش لر لرستان را از دسته زبانهای جنوب غربی دونستن در حالی که گویش بروجردی را از لهجه های زبان فارسی و از گویشهای مرکزی ایران از دسنه مرکزی شمال غربی دونستن و اگر مشترکاتی با گویش لری لرستان دیده می شه به خاطر همسایگی بروجرد و لرستان بوده و تاثیراتی که هر دو گویش بر روی هم گذاشتن در ضمن همونطور که گفتم هیچ کدام از لرها و لکهای عزیزی که الان خیلی ساله که ساکن روستاهای جنوبی بروجرد یا احیانا در سالهای اخیر ساکن شهر بروجرد شدن ریشه اصیل بروجردی ندارن و همگی عشایر مهاجری هستند که از همسایه قدیمی بروجرد به علت حاصلخیزی خاک بروجرد به اطراف بروجرد اومدن و ماندگار شدن در ضمن روستاهای شمال بروجرد به خصوص چال گودرزی روستاهای اصیل بروجرد هستن و فقط به علت مراوده بیشتر با لرها بیشتر زبونشون تحت تاثیر گویش لری قرار گرفته و مردم خود شهر بروجرد بسیار کمتر در ضمن خیلی از واژه هایی که در بروجرد وجود دارند از فارسی باستانی ایران هستند

بروجردی لرهستن و لرها از آریایی ها اطلاعاتت کاملا اشتباه ونادرست در ضمن لری که زبان بیگانه نیست شاخه ای از فارسی است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+8 #199 ناشناس 06 مهر 1396 ساعت 15:37
به هیچ عنوان لرها زیر مجموعه و شاخه ای از کردها نیستند . لرها قدمتشان به مراتب بیشتر و قدمتی بیشتر از کردها دارند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #200 علی 25 مهر 1396 ساعت 11:19
جهت اطلاع عزیزان بگم علاوه بر استانهای کهکیلوبه ولرستان وچهار محال وبختیاری شامل بخشهای از استانهای فارس -خوزستان-اصفهان-ایلام-همدان-اراک- واستان باسط ودیالی ونینواعراق می باشد یعنی تقریبا یک پنجم کشور عزیزمان ایران
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #201 ARYAN THE PARS 29 مهر 1396 ساعت 17:24
بابت مطااب قشنگتون و یه گلایه از نیاوردن اسم ((نهاوند)) که یکی از قدیمی ترین و پرقدمتترین مناطق لرنشینه، فیروزان یکی از سرداران غیور یزدگرد ساسانی بود که با لشگری به سمت اعراب حمله برد و اونو شکست داد حتی در زمان حمله اعراب این لرهای نهاوند بودن که با رستم فرخزاد متحد شدن و دوش به دوشش در سعده وقاص که به گویش نهاوندیا سیه القاص گفته میشه با سعد ابن وقاص جنگیدن اما متاسفانه در روز چهارم بدلیل طوفان شن و اضافه شدن قشون اعراب شکست خوردن و کمر رستم رو به خاک زدن، در گیان که به زبون ما گیو گفته میشه سکه و گنج هایی یافت شده که به 7000سال پیش برمیگرده و هزاران داستان و افسانه دیگر در باب شهر افسانه ایه ((نهاوند)) یا ((نوح آوند)) که بعضی مورخان بر این باورند مکان به گل نشستن کشتی نوح در نهاوند است، هرچند هنوز مدرکی برای اثباتش ندارند ولی مدرکی برای اثباتش تویه منطقه دیگری هم ندارند.
سپاسگذارم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #202 فرزاد 01 آبان 1396 ساعت 19:15
سلام به همه دوستان بنده بنده افتخار میکنم که لر هستم و لرها جواهرند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #203 ساسان عزیزی 09 آبان 1396 ساعت 20:46
لرها از هزاران سال پیش و حدود۸۰۰سال پیش از میلاد مسیح در ایران حکومت وبا سر کار آمدن کریمخان زند عملأحکومت را در دست گرفتند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #204 farhadnasiri 14 آبان 1396 ساعت 20:02
با سلام ازطایفه‌گودرزی‌هستم‌واردشیری‌ام
لر‌بودن‌یعنی‌عادل‌بودن‌همان‌طور‌که‌جدش‌کورش‌بود،
لر‌بودن‌یعنی‌مقاوم‌بودن‌همان‌طورکه‌اریوبرزن‌بود،
لربودن‌یعنی‌اصالت‌همان‌طور‌که‌گویش‌لری‌را‌حفظ‌کرد،
ولر‌بود‌‌ن‌یعنی‌اریایی‌بودن‌و‌اصیل‌بودن‌‌،
پس‌افتخارم‌لر‌بودنم‌هست.با‌احترام‌به‌تمام‌هم‌میهنانم.بدرود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-6 #205 بروجرد 20 آبان 1396 ساعت 20:33
درود

باسلام به لرهای عزیز کشورم لطفا افرادی که نمیتونن افتخارلربودنو یدک بکشن اسم شهرهاروهم خراب نکنن عزیزان من با مدرک حرف بزنید شهرستان بروجرد دومین شهر بزرگه لرستانه بعد خرم آباد. از اول خلقت بروجرد جزو خاک عزیز ومادریمان لرستان بوده که در تاریخ جزو شهرهای اصلی لرنشین بود طبق اسناد بروجرد سالها مرکز استان لرستان وخوزستان بوده بروجرد محل حکومت عزالدین بن شجاع والدین محمود حاکم اتابکان لر کوچک بوده(قلعه رومیان بروجرد) لرستان سرزمین پلهای تاریخیه که پل قلعه حاتم بروجرد یکی از آنان است بروجرد محل حکومت یزد گرد سوم بوده که از نام های قدیمیه بروجرد یزدگرد که بعدها به پیروز گرد فیروزگرد یزدجرد ویرو گرد ودر نهایت به وروگرد امروزی خودمان تبدیل شده شمال تا جنوب شرق تا غرب بروجرد همه لر اصیل هستنند وبدان افتخار میکنند در بروجرد گویشهای لری زیادی وجود داردکه لری ثلاثی.
سیلاخوری. لکی.خرم آبادی بختیاری راشامل میشودتعدادی روستای ترک زبان بومی هستند که با لرها داخلند در کل بروجرد مخلوط لک ولر است من یه لر هستم وبچه بروجرد این دروغ است که لرهای بروجرد مهاجر هستند واین شایعه افرادی است که لرنیستندودر بروجرد ساکن شده اند ومیخواهند اصالت ما بروجردیهای لر را ازبین ببرند این رانیز باید بگویم که بروجرد هم مانند همه شهرها مهاجرلر دارد همانطور که در خرم آباد پلدختر درود ودیگرشهرهای استانمان بروجردی زیاد مهاجرت کرده که امری طبیعی است بروجرد محل زندگی بزرگترین ایل لک زبان به نام بیرانونده که به کمک لرهای بروجرد نگذاشتند انگلیسیها یک قدم وارد لرستان بشن بروجرد شهر کوشکی کشتیگیره روزبهانی بکسوره یاراحمدی کشتیگیره اینا افتخاره لرهان خیلی از غیر لرها دوست دارن خودشونو بچسبونن به ما لرها چرا ما که لریم از اصالتمون فرارمیکنیم درسته همه انسانیم ولی باورکنیدلربودن افتخاره.ببخشیدطولانی شد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-5 #206 بختیاری 06 آذر 1396 ساعت 18:23
من اصالتمون برمیگرده به سلیمانیه عراق ما در حال حاضر جزئی از طایفه قندعلی از ایل بختیاری هستیم ما خودمون رو لور بختیاری میدونیم اما همه به ما میگن که عربین جد ما اسمش مَمیشه بود که از سلیمانیه زمان جنگ عصمانی با ایران اومد توی بختیاریها ما الان خیلی جمعیتمون زیاد شده وبا فامیلی های بیباک کاظمی بارانی علی پور مشهور هستیم خیلی دوست داشتم بفهمم اصلیتمون نژادمون چیه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #207 مازیار بروجردی 09 آذر 1396 ساعت 05:57
سلام
مردم بروجرد اصالتا فارس هستند و زبانشان فارسی با گویش بروجردی است.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-7 #208 راستگوپیروزپور 12 آذر 1396 ساعت 00:35
خدایاتوراسپاس میگویم که مراازدل خاک پاک ایران زمین وازمردانی پاک وخونی پاک آفریدی.گویلم ککایلم،ددیلم بیویین دس وه دس یک بدیم ودس ازقوم گرایی ورداریم وفقط به خاک میهنموونژادمووناموسمو فکرکنیم وچی بوایلمو(اجدادمو)زربارهیچ زوری نریم وبه زبون مادریموافتخارکنیم و وه جای لحجیل غیره ازلهجی لری وپارسی شرین خموگپ بزنیم و وه بقیی قوملی که من میهنمونن خرسند بوییم ونژاداصیلمونه وه رخشون نکشیم که دلشونه وه خمو سه کنیم.انوهم ایگم خدا مو گن تو بام که منه ازی خاک پاک درس کردی .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #209 علی - دورود 18 آذر 1396 ساعت 11:59
من یه لر اصیل دورودی هستم و به لر بودنم افتخار می کنم نژاد اصیل آریا و ایرانی اصل

دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #210 Mohsen 20 آذر 1396 ساعت 13:38
سلام ، بروجردی ها لر نیستند ، مردم بروجرد اصالتا فارس هستند و با زبان فارسی حرف می زنند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #211 اریایی از نسل کوروش 21 آذر 1396 ساعت 12:31
عزیزانی که میگن لر ها ماد هستند برین تحقیق کنید لرهای بزرگ از قون پارس هستند ولی لرهای کوچیک ماد هستند

و این رو هم بگم از این که کوروش لر بوده شکی نیست خیلی ها میگن کوروش نگفته من بختیاریم اخه عزیز من واژه بختیاری در زمان صفویه به خاطر جنگ های این ایل بوده و قبلش نام های دیگه مثل لر بزرگ داشته که هی دستخوش تغییرات شده وگرنه کوروش از انشان یا سجدسلیمان کنونی بوده خیلی ها هم میگن ایذه ولی این دوشهر در در مجاورت هم قرار دارند و ساکنانشونم همه بخیاریند.
Arad:
- هرودوت نویسنده و تاریخدان مشهور یونانی در کتاب تاریخ هخامنشیان این گونه می نویسد: هخامنش (جد کوروش) ریاست ایلی کوچرو از قوم پارس را بر عهده داشت که در کوه های بختیاری (زاگرس میانی) زندگی می کردند. و در واقع هخامنش زاده ی کوه های بختیاری است.
۲- کوروش بزرگ در منشور خود مینویسد: (من کوروش شاه آنشان. شاه چهارگوشه جهان…) کوروش در این متن ابتدا به آنشان اشاره میکند. جایی خود متولد آنجاست و در واقع امپراطوری بزرگ هخامنشیان از این منطقه شکل گرفت و گسترش یافت. نا گفته نماند که آنشان نام ایذه کنونی در خوزستان و یکی از شهرهای مهم حکومتش در آن زمان که در آن معبدهای مرکزی ایزد پرستی قرار داشت(پارسوماش) همین مسجدسلیمان کنونی است که یک منطقه کاملا بختیاری نشین می باشد.

۳- لباسی که شاهان و سربازان هخامنشی بر تن میکردند؛ اگر دقت کنیم شباهت زیادی به لباس مردان بختیاری (چوقا) دارد. نام”چوقا” نیز برگرفته از “چغازنبیل” معبد زرتشتیان و هخامنشیان می باشد.
۴- شیرسنگی (بردشیر) که بختیاری ها بر سر مزار بزرگان خود قرار میدهند یکی از نمادهای سرستون های تخت جمشید می باشد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-3 #212 مازیار 21 آذر 1396 ساعت 16:01
ساکنان شهر بروجرد مردمی اصالتا فارس با زبان فارسی بروجردی می باشند و سابقه دو هزار ساله شهرنشینی در شهر پارسی زبان بروجرد را دارند ، معتبر ترین منابع تاریخ شهادت می دهند که مردم بروجرد فارس می باشند و به هیچ قوم دیگری تعلق ندارند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #213 عاشق لور 24 آذر 1396 ساعت 16:05
من کورد هستم و همواره لورها را از خودمان میدانم.حداقل اگر همزبان نباشیم پسرعموییم هرچند تقریبا مطمنم لوری قدیم تر به کوردی نزدیکتر بوده و به مرور از فارسی تاثیر بیشتری گرفته است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-2 #214 ساسان 02 دی 1396 ساعت 02:17
شمام یه سری مطالبی جمع کردین اخرش بی نتیجه...میگین کاسی ها رفتن قزوین اسمشون گزاشتون اونجا...برادر قزوین عربها برای تسلط به گیلان و دریایی کاسپین احداث کردند ولی اماردها اون تصرف کردند قزوین همون کاسپین هست و ثانیا کاس ها در گیلان بودند و بعد یه سمت خرم اباد رفتند درسته اما کاس ها خودشون دونوع کاس سی یعنی کاس کوه نشین و کاس پی کاس جلگه نشین بودند دریای کاسپین مربوط به کاسپی هاست نه کاس سی ها الان هم در کوه های گیلان ردستاهای سیکاش یعنی کوه کاس و کاشکی یعنی یعنی شاه کاس و... وجود دارد...کاس ها از اولین گیلانیها در کنار کادوسیان و اماردها بودند که برخی متعقدند اماردها بومی این منطقه بودند اما از اجناس به دست امده در تپه ماردلیک نشانه گردنبند چلیپا اریایی بودن اونهار ثابت می کنه ک قبل از کاس ها هم اومدن در ایران و دریای خزر نامش دریای امارد بود و سفید رود هم اماردوس..کاس سی ها بعدا رفتند به سمت خرم اباد اما حالا نفهمیدیم اخر لرها بودند و بعد با کاسی ها ولولدیی ها قاطی شدند یعنی چه...این چه نوع حرفیه!!!خیلیها معتقدند ک نژاد کاس سی همون نژاد لرها هستند ک در گیلان هم در ابتدا همراه با کاسپی ها و اماردها و کادوسیان ساکن بودند...مسلما اقوام کوچ می کردند مخصوصا لرها...بابت بقیه مطالب نظری نمیدم..اما در اینجا کاملا ضد و تقیضه ک اخر پارسها لر هستن یا مادها لر هستند..حتی لباس های لرها و کردها کاملا متفاوته و شال هم کل ایرانی ها به کمر می بستن..الاننه در کتیبه های ایذه تن مردها در بعضی نگاره ها شلوار با پاچه تنگ پوشیده شده
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+8 #215 بروجردلرستان 07 دی 1396 ساعت 21:15
سلام وه هرچی لره مه بچه بروجردم اصالتمم ماله بروجرده زبانمم لریه کی گته ایما فارسیم سیچی شایعه پراکنی مونیت اقا مازیار تو چه هدفی ده ای کارت داری چینه ماها صابت بنی وروگرد محل تجمع ایل گودرزی وبیرانوند گپ ترین طایفیا ایرانه او رفیقمو راس موات .لرسو لهجیا لری زیادی داره ولی همه نژادشو نژاده پاکو اصیل لره.مه وه لر بینه خوم وبروجردی بینه خوم افتخار مونم.ایما تنیا قومی هیسیم که نژاد ودینمو دس نهرد ایما پایتخت تمدن ایرانیم.یاعلی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #216 قاسم دلوچی 10 دی 1396 ساعت 22:14
سلام خدمت تموم برارون و خوارون لر زبانم اولا زنده باد ایران.دوما همه ما د ی خینیم فرقی نره بچه کوم شهریم همه لریم.بعدا دم تو گرم سی اطلاعاتتو در مورد نژاد اصیل لر.کوچکتو أ نهاوند.یاحق
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #217 پیمان میرمنگره 18 دی 1396 ساعت 19:00
سلام و سپاس از مطالب مفید وملی گرایانه ی شما.به عنوان یک لر از این نوشتار لذت برده و به لربودنم میبالم.تنها مورد نادرست نوشته این است که شهر باستانی لور در بخش های شمالی اندیمشک بوده نه دزفول وبقایای آن هنوز در نزدیکی بخش شهری اندیمشک وجود دارند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #218 mohammad 29 دی 1396 ساعت 22:30
در برخی از سایتا خوندم که لر های بروجرد و ملایر رو لر نمی دونن و میگن که لر نیستند و به دلیل نزدیکی به خرم‌آباد لهجشون لری شده اگه ملایری ها لر نیستن کریم خان‌زند هم لر نیست اگه بروجردیا لر نیستن پس کاوه‌آهنگر و نواداگانش مثل گودرز و پسرش گیو لر نبودن.این حرفا برای آگاه کردن لر‌ها از تاریخ خودشونه که این تفرقه ها از بینشون بره ولی متاسفانه باعث شده که خودشونو هی بخان اصیل تر جلوه بدن.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #219 بهمن 16 بهمن 1396 ساعت 10:39
گفتاورد Navid:
ظفری سمت جونقان است

منطقه روگر شهرستان اردل زیاد داره فامیل ظفری
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #220 ارشیا 18 بهمن 1396 ساعت 00:52
لرها هزاران ساله که ساکن لرستان هستند که همیشه بخاطر گرما و سرما مجبور به ییلاق و قشلاق بودن وهمیشه از جنوب به شمال در حال مهاجرت بودنواونهایی که اسکان داشتند در جنوب صاحب تمدن شوش ودر شمال تمدن خایدالو ولرها تنها مردمانی هستند که تا امروز اصالت و زبان و فرهنگ غنی خودشونو حفظ کردند وهمین لرهای بختیاری کوچ نشین صاحب اصالت هزاران ساله هستند و بومی ترین مردم فلات ایران وزبان فارسی امروز هیچ ربطی به زبان پارسی باستان نداره و زبانی که امروز لرها صحبت میکنن همان زبانیست که به قولی نزدیکترین زبان به پارسی میانه هست وبه نظر من کوروش لر بوده و تاریخ تحریف شده چون لباسهای اونها با توجه به نقش لباسهای به قولی پارسی که روی سنگ نگاره ها هست با لباس لرهای اصیل بختیاری همخوانی داره نه قوم ماد و پارس .هرچه هست امروز همه ایرانی هستیموایران با همین اقوام ش زیباست وهمه برادریم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #221 اریوبرزن 11 اسفند 1396 ساعت 14:38
فرزند زاگرس قوم لر از نژاد عیلامی و هخامنشیان و بخصوص کورش کبیر ابتدا در منطقه بختیاری پدید ار شدن طبق کتاب هردوت هخامنشیان در دو طرف ساحل کارون جایی که انحنای بزرگ آن مستقیم بسمت دشت میشو(که میشه همون قلعه بردی اطراف مسجد سلیمانسلیمان)......کورش تو قلعه بردی بدنیا اومده بختیاری نزادی ترکیبی عیلامی هخامنشی هست ........جالب اینکه سلسله ساسانیان از همان نژاد عیلامی دو باره بپاه خواست.......دوستان کتاب هرودت....تحقیقات گریشمن رو مطالعه کنین
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #222 عباس تامرادی 06 اردیبهشت 1397 ساعت 02:42
با سلام خدمت همه لر زبان های عزیز و گرامی بنده به لر بودنم افتخار میکنم و واقعا ب قومیت خودم میبالم چرا ک مردمان اصیل ایران عزیز هستیم اما شما نامی از ایل بزرگ و سترگ تامرادی ک یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین و اصیل ترین ایل های لر هست یادی نکردین و از این بابت ناراحت شدم اما یچی و زبون شیرین و عزیز لری خمون بگم افتخارم لر بیدنه وو افتخارم داشتن ککا ددیل غیرتی و او فرهنگ نابمونه ایبالم و لر بیدنم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #223 علی 06 اردیبهشت 1397 ساعت 15:16
در شهر خرم آباد که بالغ به 800 هزار جمعیت داره فقط در حاشیه شهر که دره گرم باشد تعداد لرهایی که لکی صحبت میکنند بیشتر از متکلمین به کویش لری خرم ابادی هست. در بروجرد هم کهبیش از 90 درصد به لری بروجرد صحبت میشود. ادعای ایشان مبنی بر 70 درصد کذب محض است. در ضمن تمام جمعیت الشتر و نورآباد و لک های کوهدشت- در کوهدشت هم متکلمین لر لک زبان کمتر از متکلمین لر مینجایی است- به اندازه پلدختر نیشت. لطفا به آمار رای دهندگان و جمعیت شهری رجوع شود.
لهجه بروجردی یکی از شاخه های لری است که همواره بزرگانی چون استاد زرین کوب و اوستا بدان بالیده اند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #224 کلاه کج ظ بهمئ 14 اردیبهشت 1397 ساعت 20:17
درود به هم تبارانم،ازهرنژادی باشیم سرترازهرنژادی انسانیست میباشد،لرقومی است که وجودش سرشارازانسانیت میباشد...کاش میشد به تمام نژاد ایرانی آن طوری که حق است پرداخته میشد وبشود ،چه خوبه که از طوایف وتک تک ریشه زار لر وشاخه به شاخه گفته بشه که بهتر همدیگه رو بشناسیم.سپاگزارشما کربهمئی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #225 پیامنی لر لک 27 اردیبهشت 1397 ساعت 23:45
دورود به تمام لر تباران لک . بختیاری . لرستانی
حقیقت اینه که مناطق لر نشین قدمت و تمدن ایرانی هارو تو موزه ها فریاد میزنن و رفتار بزرگ این قوم نشان دهنده سرسختی و استقامت و غیرت و شجاعت این قوم بزرگ در طول تاریخ بوده ... پیامنی لر دورود لرستان طایفه پیامنی از دورود تا مناطق رازان . پل هرو . و منطقه ازنا سگوند و منطقه کله جوب تا خرم آباد و عده ای هم در استان خوزستان و کرمانشاه تا منطقه زردلان شهرستان چردوال ایلام که جایگاه اجدادی انان است گسترده است
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #226 بختیاری 28 اردیبهشت 1397 ساعت 13:35
گفتاورد ابوالفضل:
سلام به کل دوستان .من ابوالفضل کوچکی از تیره (طایفه)ناظر یاحسین ناظر هستم،طبق گفته بزرگان وگذشتگان:تیره ناظر حدود ۵۰۰الی۴۵۰سال پیش به استان لرستان شهرستان الیگودرزوبعدبه شهرستان خمین مرکزی به دلایل نامشخص از شهرستان شیراز ،ممسنی کوچ کردند والان ساکن شهرخمین مرکزی هستند.وبه فامیلی های زیادی تقسیم شده اند.زبان این طایفه بختیاری ۴لنگ باکمی دخالت لری ثلاثی لرستانی است،لباس این تیره تا۴۰سال پیش هم بختیاری بطورکامل بوده است.اما امروزه پوشیدن این لباسا کمرنگ ترشده است.برخی ازآداب ورسوم لربختیاری هنوز دراین تیره وجوددارد.اسامی گذشتگان این طایفه:مرد:آقابرفی،آبارانی،ناظر،آقا کوچک،آقابزرگ،آ خداداد.زن:همیمبس و… .
بدون شک این تیره از ایل بختیاری است اما ازکدام باب وطایفه مشخص نیست.
جمعیت کنونی این تیره بیش از۱۰۰۰نفر می باشدبه طورتخمینی
طبق گفته بزرگان وگذشتگان تیره ناظر اقوام زیادی در استان فارس،خوزستان،چهارمحال بختیاری،یاسوج،اصفهان دارد بخشی ازآن ها هم همان زمان یابعدا به استان همدان شهرملایر ونهاوند کوچ کردند.این اطلاعات به صورت خلاصه ذکرشده اند یعنی ازاین کامل تراند.
لازم به ذکراست که طوایفی ازلرهای لرستان وثلاثی وفارس با همجواری این طایفه زبان خود را کمی تغییربه زبان این تیره(بختیاری ۴لنگ)داده اند.یعنی قدمت این تیره.
کسانی که اطلاعات خاصی دارند با این شماره تماس بگیرند یاپیام بدن:۰۹۱۶۰۷۵۲۶۴۲
لطفا دوستان عزیزراهنمایی کنید.
سپاس گذارم


درود دوست گرامی ناظر یه لقب بود که در زمان شاهان صفوی به بزرگان و کدخدایان و خوانین طایفه چهالنگ ممصالح داده میشد معروفترین ناظر هم حیدر آقا ناظر ممصالح بودن!!اگه چنین لقبی در اجدادتون هست مطمننا شما جهالنگ ممصالح هستید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #227 بختیاری 28 اردیبهشت 1397 ساعت 13:36
گفتاورد اریوبرزن:
فرزند زاگرس قوم لر از نژاد عیلامی و هخامنشیان و بخصوص کورش کبیر ابتدا در منطقه بختیاری پدید ار شدن طبق کتاب هردوت هخامنشیان در دو طرف ساحل کارون جایی که انحنای بزرگ آن مستقیم بسمت دشت میشو(که میشه همون قلعه بردی اطراف مسجد سلیمانسلیمان)......کورش تو قلعه بردی بدنیا اومده بختیاری نزادی ترکیبی عیلامی هخامنشی هست ........جالب اینکه سلسله ساسانیان از همان نژاد عیلامی دو باره بپاه خواست.......دوستان کتاب هرودت....تحقیقات گریشمن رو مطالعه کنین


درود بر شما
بله بختیاری یا لر تلفیقی از پارس ماد عیلامی کاسی هستش
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #228 عثمان 15 خرداد 1397 ساعت 01:17
سلام من عثمان هستم ازبلوچستان طایفه گمشادزهی هستم فامیلای مادرم طبق گفته بعضی بزرگان لرهستن ازلرهای کهگیلویه وبویراحمد که درزمان حکومت صفویان به بلوچستان جالق تبعید شده بعضیا میگن که این پدربزرگ مادریم توی اصفهان چندنفرو کشته وفرارکرده به بلوچستان یا خودشاه تبعیدش کرده معلوم نیست ولی ازوقتی به جالق پا گذاشته بوده همشون ادعای سرداری کردن اخرین پدربزرگم اخریش نیست ولی من بیشتربلد نیستم اسمش هست
سردارغلامشاه اسم فرزندش هست
سرداردادکریم
ولی محمد
دوست محمد
درمحمد
خیرمحمد
که پدرمادرمه هست
وفامیلشون هم گذاشتن سپاهی چون ازاصفهان اومده بودن سپاهی گذاشتن یا به دلیل دیگه معلوم نیست هنوز قلعه پدربزرگم سرداردادکریم در جالق وجود داره مال ۲۰۰سال پیش ومردان بزرگی بودن اینجا کارایی کردن که هنوز اسم وآوازشون دهانزد مردم هست دلیر بودن
ولی من نمیدونم از این لرها ما ازکدوماشون هستیم
................

لطفا اگه کسی اطلاعات داره حتما جواب بده من دنبال فامیلای مادرم هستم تا جایی که جست وجو کردم درزمان صفویان احتمالا بخاطر نمیدونم اختلافاتی بین شاه واین پدر بزرگام میشه که اینا میان بلوچستان و بزرگان میگن ازسپاهان اصفهان اومدن نمیدونم سپاهان اون زمان بوده یا به اصفهان میگفتن سپاهان بهرحال اسم آخرین پدر بزرگم که از اصفهان بایک گروه دیگه اومده اسمش فیروز بوده ولر بوده بعضی میگن لر گهگیلویه وبویر احمد بوده بعضی میگن لر بختیاری بوده این فیروز خان اسم پسرش صاحبداد بوده حالا نزدیک هشت نه نسل گذشته از فیروز
کسی اطلاعی چیزی داشت حتما بگه تا بتونم فامیلام پیدا کنم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #229 عیلامی 20 تیر 1397 ساعت 20:38
انشان(ایذه) را حتی جزء شهرهای مهم لر نیاوردید.
درحالیکه تمدن عیلام بر قلب آن در اشکفت سلمان و کولفرح حک شده است. گفته میشود ایذه(انشان .انزان ایذج مالمیر) زادکاه کوروش بوده
خود کوروش میگه منم شاه انشان.
من فکر میکنم ما لرها قبل از ورود آریاییها در این سکونتگاه بوده ایم و خود کوروش هم یک آریایی نیست بلکه یک عیلامیست متولد انشان که پدرش هم یک حاکم محلی بوده.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #230 دلفان 27 تیر 1397 ساعت 00:18
لک لر کورد همه اصیلا ولی انسانیت فراموش نکنیم.من خیلی ها رو دیدم اعدای طایفه بازی دراوردن ولی از پشت به برادر خودشون خنجر زدن.من با این جور ادم ها هیچ وقت سلام هم نمیکنم.چون اصیل نیستن.و از یه ریشه دیگه ان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #231 لرستان جنوبی.کوهچنار 31 امرداد 1397 ساعت 15:04
متاسفانه اشتباه بزرگی در معرفی زبان لری استان لرستان این است که گویش بخشی از خرم اباد با نام گویش مینجایی را بعنوان زبان لری لرستان معرفی میکنند.درصورتی که هفتاد درصد از مردم خرم آباد با گویش لری لک صحبت میکنند.ضمنا در مطالب فوق،زبان لکی و بعبارتی مردم لک را از قوم لر جدا کرده اید درصورتی که لک و زبان لکی بخشی از قوم لر و زبان لری هستند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #232 یاسین 12 شهریور 1397 ساعت 00:27
سلام خدمت همه ی کسانی که اهمیت دادند و اینجا هستند
خودم بچه خرم ابادم لری بختیاری و بالاگریوه و خرم آبادی و همچنین لکی بلدم صحبت کنم خودم از طوایف لک هستم اما جدیدا یه چیزی خیلی اذیتم میکنه اونم اینه که عده‌ای همش میگن لک جداست و از این حرفا اول از همه باید گفت که مناطقی که کاسی ها زندگی کردن همون مناطق لک نشینه همه هم میدونن که کاسی ها به اجداد لری معروفن ما هیچ وقت خودمون رو لک معرفی نکردیم همیشه گفتیم که لریم هیچکی هم نگفته که نه شما لر نیستید طوایفی دیگه لر های اصلی هستند یعنی اینکه همونطور که بقیه لر بودن ما هم بودیم هفتاد درصد لرستان کوچک یا به اصطلاح فیلی رو مردمی تشکیل میدن که لک زبانن اگه نبودن که بهش نمیگفتن لر کوچک قبول دارم که لکی غنی تره بر منکرش لعنت ولی ما از قوم لر هستیم با زبان لکی و باید این رو بدونید که به نحوی لکی زبان ادبی مردم لره زبان قدیمتره مردم لرستانه زبان شناسا میگن که هفتاد درصد شباهت داره با لری مینجایی در واقع درست هم هستش بیشتر کلمات قدیمی مینجایی همونایی هستن که توی لکی هستن و اینکه از لحاظ جغرافیا شما ملک لرستان فیلی رو در متون تاریخی ببینید الیهاالناس بیشترشون امروز خودشون رو لر نمیدونن لرستان یه روزی وصل بوده به شرق عراق (کوت اماره ماندلی) حالا چی قصد دارن لک رو جدا کنن تا عملا هیچی از لرستان باقی نمونه یه زمانی شاید ما میتونستیم بگیم لر های ایلام الان اگه بگیم خودشون میگن اقا بهمون نگید لر چرا باید همچین چیزی واسه شمال لرستان اتفاق بیفته تمام ایین ها و سنت ها لباس پوشیدن ها مشترک هستش اقا خواهشن نگید لک و لر و بختیاری برادرن، چون همه شون لر هستن و هر چند جمله ی برادری یه جمله ی زیبا به نظر میرسه ولی در اصل جدایی ها رو میرسونه چونکه دلیلی نداره همه شون که لرن با هم برادر باشن در اخر سعی کنید فقط از لر استفاده کنید واسه معرفی منظورم از اینکه برادر نیستن این بود اخه ادم با خودش که نمیشه برادر باشه
ممنون که خوندید امیدوارم خوشتون بیاد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #233 خاک لرستان 16 شهریور 1397 ساعت 21:02
سلام من اهل بروجرد لرستان هستم شهر من از ابتدای ورود لرها به ایران جزو اولین شهرهای لرنشین بوده ودر صده های مختلف محل زندگی اقوام مختلف لر بوده مثل شهر خرم آباد، من به شهرم به لر بودن ولرستانی بودنم میبالم.
بااجازتون میخواستم یک تیکه از خاطرات تیمورلنگو براتون بگم که میگه درجنگ با لرها شاهد بودم که هر سنگی که لرها پرتاب میکردند یک نفر ازما کشته میشد،درضمن تیمور با ضربات گرز لرها لنگ شد.یاعلی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #234 زبان لری 16 شهریور 1397 ساعت 21:15
سلام میخواستم در مورد گویشهای زبان لری که در بروجرد لرستان رایج است مطلبی را بیان کنم در بروجرد سه گویش زبان لری راج است ۱.لکی بیشتربا لهجه بیرانوندی۲.ثلاثی با لهجه بروجردی۳.مینجایی با لهجه سیلاخوری البته بختیاری نیز درقدیم جزو گویشهای رایج بروجرد بوده شهراشترینان لرستان یا سیلاخور بالای بروجرد نیز به لری مینجایی با لهجه سیلاخوری صحبت میکنند.باتشکر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #235 کوثری فر 17 شهریور 1397 ساعت 00:19
باسلام خدمت تمام غیورمردان بختیاری من کوثری فر از شوشتر هستم اجداد من درروستای ایستادگی بخش عقیلی ساکن هستند جد پدری ما مبار بوده و ادمی شجاع ودلیر بوده و می گویند مازه پهن یا سینه پهن بوده اطلاع دقیقی از تیره یا طایفه ام ندارم لطفا اگر کسی اطلاعی از طایفه ام دارداطلاعاتی دراین مورد به من بدهد باتشکر فراوان کوثری فر از شوشتر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #236 Ramin 25 شهریور 1397 ساعت 23:20
این مطلب رو من در سال ۸۳ نوشتم در وبلاگ فرهنگ ایرانیان باستان ، البته به عنوان یک لر سعی کردم بصورت خلاصه و جمع بندی کوچک بتوانیم ، تیره و تبار لر ها رو به هموطنانمان و خودمان در بخش های دیگر لر نشین بشناسانیم اگر نقصی دارد و جایی به لر های دیگر مناطق اشاره نشده شما به بزرگی خودتون ببخشید، به هر حال از دوست صاحب این وبسایت مهر میهن هم سپاسگزارم که این مطلب رو گذاشته و هدف من هم اون موقع فقط همین بود که یک اطلاع رسانی فرهنگی بشه و با آرزوی بهروزی و سرافرازی و همبستگی بین همه ایرانیان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #237 عالیشاهی -تهران 01 مهر 1397 ساعت 16:53
خیلی عالی بنده هم از طائفه عالیشاهی هستم ولی در مازندران زندگی میکنیم و با افتخار خودم را لر می دانم و عاشق صداقت و صفای تمام لرهای ایران زمین هستم ارادتمند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #238 علی 09 مهر 1397 ساعت 04:47
طایفه های دارای پسوند (وند) دو دسته اند ۱- گروهی که در دوران هخامنشیان بنام پیشه و شغل نیای خود به آن معروف شدند، مانند (دریک وند = خزانه دار ) . (سپه وند = نگهبان سپاه) . (دال وند = مسئول دالها (عقابها) . (سگ وند = مسئول سگهای محافظ) . (ترکاش وند = مسئول تیر و کمانها و ..) ۲- گروهی که بعد از ظهور اسلام بنام پدران و محل سکونت خود به این نامها معروف شدند مانند (حسن وند) . (بیرن وند) . (حاجی وند) . و ...( گروه اول (صدهزارها) یا (لکها) از افراد گارد جاویدان هخامنشیان بودند.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #239 محمد 04 آبان 1397 ساعت 04:46
????دریڪ یا زریڪ????

نام اولین سکه زر دوران باستان،
میراث ارزشمند و سندی معتبر از تاریخ کهن، معرف قدمت و ریشه اصلی دو ایل بزرگ زاگرس نشین (دیرڪ و زیرڪ)

دیرڪوند(دریڪوند) مهمترین ایل کهن منطقه بکر و سرسخت رشته کوه زاگرس است، این ایل بزرگ زاگرس نشین از طوایف فراوانی تشکیل شده و محل سکونتش منطقه ای معروف به "بالاگریوه" که به معنای بالانشین است میباشد، منطقه ای که زمانی جایگاه شاهان ساسانی، اشکانی و هخامنشیان بوده و در دل خود یکی از ۶ گنجینه بزرگ جهان، همان (گنج بزرگ کلماکره) را جای داده و نشان از ناگفته های سر بر مهر بسیار دارد.
▫همچنین مردمان این ایل کهن بجز ایران در استانهای کردنشین کشورهای عراق، ترکیه و شهرستان (دیرک) استان حسکه سوریه نیز سکونت دارند.
▫ولادیمیر مینورسکی تاریخدان و ایرانشناس روسی و دیگر پژوهشگران تاریخ، دریکوندها، اتابکان لرستان و والیان (سلورزی) را از طایفه جنگروی معرفی میکنند.
▫امیدواریم روزی توسطه افراد محقق و تاریخ پژو، با کمک از میراث بجامانده از دوران کهن (اشیاء، نامها، منطقه و...) بدور از داستان و روایات نادرست، بصورت علمی، مستند و صحیح به تاریخ واقعی این کهن دیار دست یابیم،
تاریخ را علمی، مستند و درست بیاموزیم، نه داستانهای خیالی نادرست و غیر علمی.
طایفه های دارای پسوند (وند) دو دسته اند ۱- گروهی که در دوران هخامنشیان بنام پیشه و شغل نیای خود به آن معروف شدند، مانند (دریک وند = خزانه دار ) . (سپه وند = نگهبان سپاه) . (دال وند = مسئول دالها (عقابها) . (ترکاش وند = مسئول تیر و کمانها و ..) ۲- گروهی که بعد از ظهور اسلام بنام پدران و محل سکونت خود به این نامها معروف شدند مانند (حسن وند) . (بیرن وند) . (حاجی وند)، و ...
باسپاس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #240 امید 21 آبان 1397 ساعت 02:06
یاسیچ از طایفه یاسیچی بر گرفته شده است که ساکنان قدیمی ساسچ بودن که بعد ها شود یاسوج . دو فامیل کیامرثی و فرامرزی از ساکنان قدیمی این شهر بودن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #241 علی 13 دی 1397 ساعت 00:56
بختیار، نام یکی از اتابکان لر بزرگ بود، که اولاد او طایفه بختیاروند را تشکیل دادند. حمدالله مستوفی، در کتاب تاریخ گزیده؛ به مهاجرت گروهی از طوایف، از جمله بختیاری‌ها از کردان جبل‌السماق، در حلب، واقع در غرب شام به لرستان، اشاره می‌کند و علیقلی خان سردار اسعد، در کتاب تاریخ بختیاری؛ "بهداروندها" را، از این دسته مهاجران دانسته است. بختیاری و نحوه تشکیل نظام ایل بختیاری در قرن نهم هجری : از دو گروه قومی بومی و مهاجر سازمان یافت که گروه بومی پیش از آمدن بختیاران در سرزمین کنونی بختیاری ؛ مردم و تیره ها : دینارانی ( دینیاران یاری کننده دین ) اورکی ، دورکی ، سهید ، شالویی ، مالویی ، خواجه ، قائدها ( کاید ) گورویی ، کور کور ، ایل بابادی ، که مجموعا این تیره ها از نژاد و مردم بومی و با کواراکان پیوند نژادی و قومی داشته ، پس از سازمان یابی قوم بختیاری از پیکره جامعه قومی و ایل باستانی کواراکان جدا شدند و هویت قومی آنان در گذر زمان از میان رفت و فراموش شد .
مهاجرین کردتبار جامعه قومی بختیاری که از جبل السماق شام (سوریه ) به استناد نوشته ها و منابع تاریخی در سده ۵۵۰ هجری به خاندان اتابکان لر بزرگ که از کردان برزیکانی و قوم لبیکی از تیره جنگرویی بودند و با آنان هم نژاد و همتبار بودند پیوستند قبایلی بودند که تواریخ گزیده ، شرفنامه کرد بدلیسی ، منتخب التواریخ و تاریخ بختیاری سردار اسعد بختیاری از آنان به شرح زیر نام می برد : آسترکی ، مماکویه ، بختیاری طایفه بختیاروند یا بهداروند هست ، جوانکی یا جانکی منظورش طوایف جانکی فعلی نیست ، زاهدیان ، بنیدانیان ، علایی ، گتوند ، ممبینی ، بتوند ، بوازکی ( بورکی ) ، شوند ، راکی ، خاکی ( جاکی) منظورش طوایف فعلی جاکی نیست ، هارونی ، آشکی ، کمایی ، ( لیراوی ) ممویی ، کمانکشی ، مماسنی ، ارملکی ، پوایی (نویی ) ، مدیحه ، اکورد ، کولار ، و مردم سادات عقیلی از نسل علی بن ابیطالب و هاشمی از نسل هاشم بن عبدالمناف .
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #242 دلفان 19 دی 1397 ساعت 10:13
حکومت مادها توسط دیاکو در دشت نیسایه که منطقه دلفان کنونی است شکل گرفت و لکها اولین حکمرانان در بین آریاییها بودند، بعد از به قدرت رسیدن کوروش که از طوایف پارس بود سعی بر تضعیف لکها شد و آنها را خیلی ضعیف کردند تا نتوانند حکومت هخامنش رو تهدید کنند، در زمان داریوش لکها باز هم متحد شدن و سعی کردن حکومت رو پس بگیرن که فرماندشون گئومات بود و در دژ سیکاواتیش(تپه باستانی سیکوند در شهرستان دلفان) سپاه داریوش با اقوام لک وارد جنگ شد که به دلیل تعداد بسیار کم لکها و همچنین تضیف چندین ساله نتونستن حکومت رو پس بگیرن و داریوش هم در کتیبه بیستون تاریخ و محل این جنگ رو روی کتیبه حک کرده و گئومات رو بردیای دروغین نامید. علت اینکه زبان لکی و طوایف لک از جمله بیرواند و کلهر که از طوایف بزرگ لک هستند رو لر یا کرد معرفی کردند و فقط مناطق دلفان و کوهدشت و هرسین رو لک معرفی میکنن هم دقیقا به خاطر تضعیف اولین حکمرانان آریاییها بوده و از همون زمان هخامنش تا حالا این ذهنیت رو برای مردم به وجود آوردن، در صورتی که قسمت اعظمی از مناطق لر نسین و کورد نشین کرمانشاه و ایلام و لرستان و همدان لک هستند و خودشون رو لر یا کورد مینامند. حتی زبان لکی رو گویشی بین کردی و لری ذکر میکردن که با تلاش فرهیختگان لک زبان به عنوان زبان ثبت شد و عنوان گویش یا لهجه کنار رفت.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #243 محمد رسولی 06 بهمن 1397 ساعت 00:39
درود بر تمام اقوام شریف ایران زمین .
از عزیزان کرد و لر دلیر تا بزرگ مردان بلوچ و عرب . از مازنی و گیلکی و ترکمن تا زابلی و سلحشوران ترک و فارس و خاور ...

همه دست در دست هم بسازیم کشوری دشمن شکن . بازهم ثابت خواهیم کرد که ایرانی همیشه بیداره و اجازه تفرقه به هیچ زنده و مرده ای نخواهد داد .
به امید سرافرازی ایران و ایرانی ❤
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #244 احمد قیاسوند 14 بهمن 1397 ساعت 17:32
با درود و احترام
البته سگوند رواشتباه میکنید سک وند بمعنی نجیب زاده است و از سکاها(مفرد سک) می آد و....
قیاسوند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #245 مهرناز 27 بهمن 1397 ساعت 17:53
تصب بی جا برای چی؟ من حتی به عزیزان افغانی و تاجیکستانی و بخشی از ازبکستانی به عنوان کسانی که اصلیت ایرانی دارند میبالم واونهارو از اقوام خودم میدونم وفقط یک دشمن دردنیا برای ما ایرانی ها هست
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #246 سامان 01 اسفند 1397 ساعت 00:18
گفتاورد مهرناز:
تصب بی جا برای چی؟ من حتی به عزیزان افغانی و تاجیکستانی و بخشی از ازبکستانی به عنوان کسانی که اصلیت ایرانی دارند میبالم واونهارو از اقوام خودم میدونم وفقط یک دشمن دردنیا برای ما ایرانی ها هست

بله این درسته اما تفاوت قومی رو هم باید در نظر گرفت
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #247 مهدی کریمی 10 اسفند 1397 ساعت 19:49
باسلام وتشکر
از دوستانی که به مطالب علمی وباستانی جامعه شناسی وفرهنگ شناسی ومردم شناسی اهمیت قائلند,بنده اعتقاددارم با تهاجمات مختلف دشمن تمام فرهنگ هادچار اختلاط شدند ولی سالکنان زاگرس میانی بدلیل صعب العبور بودن دورتراز دسترس اعراب ومغولها قرارگرفته وقوم کادوسی که از ساکنان ایران زمین وقبل از مهاجرت آریایی ها درایران بوده ودارای فرهنگ قوی وپیشرفته صنعتی ومراتع حاصلخیزی در ییلاق وقشلاق خود بوده اند ازنظر فرهنگ وزبان هم کمتر درمعرض انحطاط قرارگرفته اند واز نظر مرز جغرافیایی شاما بخش غربی استانهای فارس قوم لرممسنی,کهکیلویه وبویراحمد,شمال بهبهان وبوشهر,غرب وجنوب چهارمحال وبختیاری,غرب اصفهان,جنوب مرکزی,جنوب همدان,شرق کرمانشاه,ایلام,کل لرستان,شمال وشمال غرب خوزستان را دربرگرفته ولبخاطر تقسیمات سیاسی فرمانروایان بمنظور جلوگیری از اتحاداین قوم جلوگیری کردن وبدلیل قرابت جمعیت لرنشین آن استانهابا مراکز سیاسی استان باعت تفاوتهایی در گویشها وفرهنگها با آن منطق ودوری از فرهنگ وزبان اصیل لور یا لری شده وتنها استانی که نام لرستان را به دوش کشیده با مرکزیت خرم آبادهستش وتقریبا کل مردم وفرهنگ استان یکنواخت بوده استان لرستان بوده
واژه لر بزرگ وکوچک وبختیاری وممسنی وکهکیلویه ولک بخاطر معرفی تقسیمات سیاسی وسکونت آنها درآن بخشی به طوایف واقوام به آنهانسبت داده شده وهمه یک قوم هستن که لسترنج جامعه شناس انگلیسی آنها را قوم لور یا لور ساکن زاگرس میانی با زیستگاه واقلیمی جغرافیایی با آب وهوای معتدل وپر بارش وزراعت ودامپروری فراوان ودارای روحیه ای میهن پرستی ومهمان نوازی خاص با رنگ پوست سبزه وهیکل هایی نه درشت نه ریز ومیانه وسخت کوش ,بخاطر وفور نعمت وشرایط اقلیمی واب وهوایی مساعد کمتر حرص مال دنیارا میخورن ومهمانوازی خاص شهرت دارند,
تنها سلسله حکمران لرها درایران
سلسله زندیه با۴۵سال حکمرانی با سلحشوری وعدالت کشور را توسعه داد فرهنگ وزبان خود رابراقوام دیگر حاکم نکرد وبیگانگان پرتغالی واعراب رو از کشور تا سواحل امارات وجنوب دریای عمان خارج کرد,موسس گمرک درجان شد,وهرگز لقب شاه برخود نگذاشت وتعصب وناسیونالیست بازی هم در کشور حاکم نکرد,
این افتخار قوم لور یا لر بود
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #248 دانی 19 اسفند 1397 ساعت 16:13
گفتاورد گودرز حاجیوند:
طبق نظر غالب،مردم سرزمین بختیاری بر این عقیده هستندکهجد ایشان دذ زن داشت که از یکی چهار پسر و از یکی هفت پسر داشت . که به فرزندان هفت پسر و زادگان انهاهفت لنگ و به زادگان چهار پسر چارلنگ یاچهالنگ میگویند.
گودرز حاجیوند

میگن:11 تا بچه بوده.برخی هم میگن :بعد حمله اسکندر به ما گفتن:شما یونانی هستید و بخت یارتون بود که بر ما پیروز شدید.یک روایت میگه :دو برادر عرب بودن و یکیشان خواست جدا بشه برادر دیگه گف :به اختیاری و برادر جدا شده شد بابآی بختیاری ها. ترکا میگن:وقت حمله مغول یکی از نوه ها چنگیز بختیار بود اون بابای ما بختیاری هاس. بشنو و باور نکن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #249 فرزانه 12 فروردین 1398 ساعت 14:21
با سلام
طایفه ما که ظهره وند است با دو طایفه زندیه و کلهر در زمان قاجار به سمت تهران کوچانده شده، دقیقا نمیدونم از کدوم شهر و ایل و تیره هستیم، کسی اطلاعاتی راجع به این موضوع داره بیان کنه؟
تشکر
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #250 مرداویج گیلویه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 21:34
من خودم اهل کهکیلویه و بویراحمدم --- شولی ها و ممسنی و چرامی همه ماها با پاسارگادی ها و باصری ها و شاهیجانی ها همگی اینها از رموم پنج گامه فارس بودند که خانواده هخامنشی و ساسانی از انها بوده ---
صدها دانشمند یا راوی حدیث و یا شاعر و حتی افراد عادی دیگر در طول تاریخ اسلامی در کتابهای عربی امده که پسوند هنهاوندی و دینوری و ایذجی و بهبهانی و خلاصه چه بگم از جای جای روستاها ایران هستند و بسیاری از عربها هم البته دی این منطقه امده بودتد و با هم ازدواج کردته بود زبانشناسان بزرگی هم بوده اند از بین انها که توضیح دادند درباره عشایر و مردم ایران .ین ایلها که حالا به وجود امده چه بلوچش چه قشقایی چه سورانی چه کهکیلوییه ای و چه بختیاری ایلهای پیمانی هستند و نه ایلهای نسبی --- بله بعضی نامها و بعضی خانواده ها از. همان اصلی ها هستند ولی باقی ایل همه از جاهای دیگه و از عشایر ترم و عرب و ایلات مختلف دیگه امده اند و تشکیل شدند --- توی عربیث هم همینه
همین قشقایی از همه من وشما نزدیک تر است به کهکیلویه و فیلی و کلهر -- =ون که هر تییره ایش از یک جا امده البته چند قوم ترک هم دارد ولی خیلی کمند --- اجداد ناصر خان به ازون حسن فیروز شاه زرین کلاه کردی میرسد - که البته کرد به معنی عشایر اریایی -- است - خانهای دره شوری و طایفه اش همه کلهر و فیلی هستند -- بسیاری از ممسنی ها و باصری ها و کهکیلویه ها هم رفتند - اتفاقا بسیاری از عربها و ترکها هم در ایل بختیاری و کدکیلویه مستقرند --
کلا این را بدونید بعد از قرن هفتم دیگه همه در همه چی بوده
با تحقیق گسترده درباره مردم مملکت ساسانی در قرون اولیه اسلام خواهید دید که. یک سغدی و یک اهل سند و یک قفقازی و یک موصلی و یک سوریه ای همه میگفتند فارسیم و خود را از لحاظ نژادی و همبستگی با هم. فارس میخواندند - که تدر ایران زندگی میکنند - ابن مقفع توضیح داده سریانی ها و سامیها هم فارسی حرف میزدند و خود را فارس میگفتند که دو زبانه اند --
عزیز قاعده ای هست که به ان میگویند اطلاق جزء به کل مثلا ایرانیان اسم قبیله طی را به همه عربها اطلاق کردند و گفتند تاری --
انچه در کتابهای بسیار معتبر مانند مسعودی که کل منطقه را گشته و اطلاعات را دقیق بررسی میکرده و در هوا نمیگفته و دیگران. ده ها قبیله از عشایر غرب ایران را میشمارد که لرها یکی از ان ده ها قبیله رمگرد بودند --
اشتباه دیگر دوستان اینست که گمان میکنند مردم شیراز و اصفهان زبانشان همیشه همینجوری بوده و زبان لری هم همیشه همینجوری بوده - این قسمت تشخیص دادن صدا و گویش و شکل چندان زبان شناسی نمیخواهد
ادرست است که اسم لر را به خیلی ها میدهند اما تلفظ بویراحمدی ها کهکیلویه و ممسنی در بسیاری از حروف را ببینید لباس این مردم را ببنید رقشان را ببنید کجا شبیه بختیاری یا خرم ابادیست -
- رقص و موسیقی و لباس و همه چیز این مردم به یک لاریتانی یا یک باصری نزدیک تر است به شما -- با قشقایی که فقط اختلاف زبان است --
یک اصفهانی یا طهرانی یا همدانی راحت میتواند بختیاری را بفهمد و تقلید کند اما حتی یک بختیاری نمیتواند حرف زدن یک چرامی یا یک ممسنی یا دشمن زیاری را تقلید کند
چون صداهایی را تلفظ میکنند که از بسیار قدیم مانده -
خوشبختانه درباره بخش جنوبی ا ما بین بصره تا اهواز بسیار اطلاعات امده و تمام دوره هاش رو میشناسیم چون تنها نقطه ایران است که دست ترکها و مغولها بدانها نرسید --- برادر من تغییر واو در وسط فعلها به صدای ای فقط کار لرها نیست که میبری و میدوزی در شرق شیراز تا بروی کرمان میگویند - اصولا در زبان مردم ایران اگر صدای واو از ا تتبدیل نشده باشد به ای تبدیل میشود - مثلا بستان را میگویند بستون -- ولی ستون که ستان نبوده را به ستین تبدیل میکنیم البته قاعده اش پیچیده تر از اینهاست -
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #251 محمدسکوند 30 اردیبهشت 1398 ساعت 08:39
باسلام مطالب واقعا جالب و دوست دداشتنی بود ای کاش ازهرایل ویاطایفه لر مطالبی مینوشتید مثلا ایل سکوند،بیرانوندباتشکر محمد ازاندیشمک کوی لور
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #252 اصلاني 01 خرداد 1398 ساعت 08:40
گفتاورد afsoon:
فامیل ظفری از کدوم ناحیه چهارمحال بختاریه؟؟کسی میدونه؟؟

سلام ازچهار بنيچه شهرستان اردل ميباشند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #253 سروش 08 خرداد 1398 ساعت 09:26
گفتاورد اصلاني:
سلام ازچهار بنيچه شهرستان اردل ميباشند

سلام از منطقه ی روگر شهرستان اردل میباشند واز نوادگان صفر ابن الیاس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #254 سروش ظفری 08 خرداد 1398 ساعت 09:41
سلام ظفری ها از منطقه ی روگر شهر اردل هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #255 لرم ی ارتشم 22 مهر 1398 ساعت 03:54
افتخارم اینه که لرم ، باشرفم ، باغیرتم..
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #256 اکبر کاشی 22 آذر 1398 ساعت 13:43
سلام ممنون از مطالب خوبتون خواستم بدونم اصل کشی های حومه اصفهان از کجا اومده و اگه امکانش هست در چه سالی
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست تیره های ایرانی تیره و نژاد لرها
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

پنیر رایگان تنها در تله موش یافت می شود

برای بدست آوردن چیزهای با ارزش باید بهای آن را پرداخت.

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title