میهن نما
میهن نما
گفتاورد

آنگاه که بی جنگ و پیکار به بابل درآمدم , همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند .من برده داری را برانداختم . فرمان دادم هر کس در پرستش خدای خود آزاد باشد .شهرهای ویران را آباد کردم.

کورش بزرگ

کاربردی
پیشنهاد ویژه

روزی ناصرالدین شاه به مازندران می رفت. در نزدیکی مقصد وقتی سر از پنجره بیرون اورد دریا را مشاهده کرد. با تعجب از یکی از همراهان پرسید: ان چیست? ان شخص متملقانه تعظیمی کرد و گفت: قربان بحر خزر شرفیاب شده اند !!!

  • بازدید: 2185
 

دیدگاه ها 

 
-3 #1 گاوآهن 14 دی 1391 ساعت 01:54
باید بخندیم؟ خجالت نمیکشین؟
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست نیشخند ناصرالدین شاه و دریا


Your SEO optimized title