میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هرقلبی که برای ایران نمی تپد بهترآن است که هرگز نتپد. 

پروفسور محمود حسابی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

آیین نامک

آیین نامک یا آیین نامه، نخستین کتاب قانون ایرانیان است و آیین و آداب جنگ، لشکرکشی، تیراندازی، چوگان بازی، پیش گویی، اندرزهای شاهان بوده است. این کتاب بنا به گفته مسعودی در التنبيه و الاشراف چندهزار صفحه بوده و نسخه کامل آن جز در نزد موبدان و سایر اشخاص صاحب قدرت، به دست نمی آمده . قسمتهایی از این کتاب در نامه تنسر، کتاب حمزه و جوامع الحکایات عوفی آمده است. مسعودی چهار کتاب گاهنامک، خودای نامک، آیین نامک و کتاب نقش های شاهان ساسانی را مهمترین مدرک تاریخ عهد ساسانی می داند. آیین نامک هم به دست ابن مقفع به عربی ترجمه شده و ابن قتیبه در عیون الاخبار و مسعودی در مروج الذهب و ثعالبی در غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم از آن بهره برده و بخش کوتاهی از آن در مرزبان نامه آمده است. این کتاب آگاهی های جالبی از تشکیلات دولت ساسانی و پیش از ساسانی و رموز جهانداری و جنگاوری و اندرزها به دست می دهد.

گاهنامک

گاهنامک کتاب سیاست است. فهرستی در حدود ۶۰۰ نام و کار بزرگان و طبقات فارس و شهرداران به ترتیب مقامشان یاد شده است. مطالبی از این کتاب در نوشته های یعقوبی و مسعودی و جاحظ آمده است. مسعودی در کتاب التنبيه می نویسد: پارسیان را کتابی است که آن را گهنامه گویند و در آن مراتب دولتی ایرانیان ثبت است و عدد این مراتب بنا بر ترتیبی که پارسیان داده بودند ششصد بود. این کتاب جزیی از آیین نامه است که معنی آن کتاب رسوم می شود و آن کتاب عظیمی است در هزار ورق و جز نزد مؤبدان و بزرگان ایرانی نزد کسی یافته نمی شود. ابن قتیبه دینوری قسمتی از مطالب این کتاب را با نام «آداب الفروسه )) و قسمت بزرگی را در فصل «مذاهب العجم في العيافه و الاستدلال بها» آورده و نام کتاب را همه جا «آیین» نگاشته است.

بن مایه :

هزاره‌ی ققنوس: ساسانیان تا سامانیان – محمود کویر

 • بازدید: 47
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست پژوهش آیین نامک و گاهنامک، کتاب هایی از عهد ساسانی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

سبیلش را چرب کردن

رشوه دادن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
 • تیره و نژاد لرها
  استاد گرامی اون هیژالی هست و دوما پناهنده نمیشه پیش بزرگ دلفان میره بابابزرگ لرستان و دخترشو میگیره و سوما هیژالی دو بچه داشته بیرا و باجول نمایش / پاسخ
  فرستنده : لرلک
 • تیره و نژاد لرها
  دوست عزیز اون که گفته شده نوشته از شام بر میگردن یعنی اول از ایران رفته بودن بعد بر میگردن و اشاره به کوچ از شام به لرستان نشده اصلا اونم چند تن از لرها بوده نمایش / پاسخ
  فرستنده : لر


Your SEO optimized title