میهن نما
میهن نما
گفتاورد

دولتشاه سمرقندی

اکابر و افاضل متفق اند که شاعری در مدت روزگار اسلام مثل فردوسی از کتم عدم پای به معموره وجود ننهاده و الحق داد سخنوری و فصاحت داده و شاهد عدل بر صدق این دعوی کتاب شاهنامه اوست که در این پانصد سال گذشته از شاعران و فصیحان روزگار هیچ آفریده را یارای جواب شاهنامه نبوده و این حالت از شاعران هیچکس را مسلم نیست و این عنایت خداوندگار فردوسی بود .

دولتشاه سمرقندی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

1 – پدر :

تالشی : دَدَه dâdâ ؛ دَدَه dada

لُری : آدا ādā ؛ بوه bowa

2 – پدر بزرگ :

تالشی : بُبو bobo ؛ پیله دَدَه pila dada

لری : پاپا pāpā

3 – مادر :

تالشی : نَنَه  nânâ ؛ دِدِه dede

لری : دا dā

4 – ستاره :

تالشی : اُستُوَه ostova ؛ سوئه sua ؛ سارَه sāra ؛ سارِه sāre

لری : آسارَه āsāra

5 – سفید :

تالشی : ایسپی ispi

لری : اِسبی espē ( ē = کشیده )

6 – قفسه داخل دیوار :

تالشی : ایشکاف iškāf

لری : اِشکاف eškāf

7 – حرارت و شعله آتش ، حرارت خورشید :

تالشی : آلوو âlov

لری : آلو ālō

8 – برادر :

تالشی : بوئه bua ؛ برا berā

لری : بِرار berār

9 – ابرو :

تالشی : باو bâv

لری : بِرم berm

10 – بگو :

تالشی : بُت bot

لری : بو bō

11 – بودن :

تالشی : بِه اِ be e

لری : بی یِه biye

12 – گوساله یک ساله :

تالشی : پورنَه pornâ

لری : پارینَه pārina

13 – نان محلی :

تالشی : پِنجَه کَش penjâ kâš

لری : پَنجَه کَش panja kaš

14 – چربی ، پیه :

تالشی : پی pi

لری : پی pi

15 – پشت سر ، پشت گردن :

تالشی : پِی سَر pey sar

لری : پی سر pey sar

16 – تلخ :

تالشی : تِل tel

لری : تَل tal

17 – نوعی پوشاک زنانه :

تالشی : تُونیکَه tūnika

لری : تُنکَه tonka

18 – جوجه :

تالشی : کیژَه kiža ؛ کیجَه kija

لری : جی جَه jija

19 – ادرار :

تالشی : چومین čomin

لری : چُر čor

20 – خواهر :

تالشی : هووَه hovâ ؛ خواَر xoar ؛ خا xā

لری : خوَر xovar

21 – دوختن :

تالشی : دوتِه dute

لری : دُختِه doxte

22 – دوشیدن :

تالشی : دوشی یِه dušiye

لری : دُختِه doxte

23 – دروغ :

تالشی : دوی duy ؛ دورو duru

لری : دِرو deru

24 – دیدن :

تالشی : ویندِه vinde

لری : دی یِه diye

25 – رودخانه :

تالشی : رو ru

لری : رو ru

26 – زن :

تالشی : ژِن žen

لری : زَه za ؛ زینَه zēna

27 – استخوان :

تالشی : آستَه âstâ ؛ اَستَه asta ؛ خاش xāš

لری : سِخو sexo

28 – چاقو :

تالشی : کوردَه korda

لری : کارچو kārču

29 – ساقه های خشک گندم و جو :

تالشی : کلَش kǝlâš = کاه برنج ؛ سمَه sǝmâ = کاه گندم

لری : کُلَش kolaš

30 – سگ کوچک :

تالشی : کتَه kǝta

لری : کوچو kōču

31 – جوراب :

تالشی : گواَوِه guâve ؛ گورَوِه gurave

لری : گورمی gurmi

32 – موهای ژولیده :

تالشی : گژگَه gǝžgâ

لری : گیژالی gižāli

33 – روسری :

تالشی : لَچَک lačak ؛ لِچَک lečak

لری : لَچِک laček

34 – گردن :

تالشی : مل mǝl ؛ گی gǝy

لری : مل mel

35 – جلو ، پیش :

تالشی : نَه nâ

لری : نِها nehā

36 – کوزه کَره گیری :

تالشی : نی یَه niya ؛ نِرَه near

لری : نیرَه neyra

37 – انداختن :

تالشی : واندِه vânde ؛ فردُاِ fǝrdoe

لری : وَنِه vane

38 – خانه :

تالشی : کَه kâ

لری : هُنَه hona

39 – خُرد ، ریز :

تالشی : هرد hǝrd ؛ خرد xǝrd

لری : هیرد hird

40 – کُت بانوان :

تالشی : یال yāl

لری : یَل yal

 

منابع و پی نوشت :

(1)- واژه های تالشی از گویش شمالی ( آستارا ) می باشد و در مواردی گویش جنوبی ( ماسال ) نیز آورده شده است . ( ā = آ ؛ â = صدای بین آ و اَ ) .

(2)- واژه های لُری از این منبع : فرهنگ گویش لُری ، محمد نظری ، انتشارات پازینه ، چاپ اول 1393 . در این کتاب به واژه های زبان لری این مناطق پرداخته شده است : شهرستان خرم آباد ، پلدختر ، دهستان بالاگریوه ، شهرستان تویسرکان ، نهاوند ، دهلران .

نویسنده و گردآورنده : ضیاء طرقدار (گروه پژوهندگان مهرمیهن) 

  • بازدید: 222
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست زبان و گویش تطبیق واژه هایی از زبان های تالشی و لُری


Your SEO optimized title