میهن نما
میهن نما
گفتاورد

خسرو معتضد

تاریخ ایران ما متمدانه تر، انسان دوستانه تر و با تفاهم تر از دیگر کشورهای جهان است. ملی گرایی و وطن پرستی هنر است.چطور می شود وطن را دوست نداشت. وقتی اسم ایران می آید بغض گلویم را می گیرد. وقتی شرح بدبختی ایران را می گویم اشک در چشمانم حلقه می زند.

خسرو معتضد

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

شیرکوه بذ بابک خرم دین

این فروغ بی زوال و جاودان من

قبله گاه و جان پناه نیکم این وطن

این همیشه سبز- این همیشه پاک

این همیشه روشن و بلند و تابناک

این زلال تا همیشه جاری زمان

این طلوع بی غروب و مهر بی کران

این فلات پر شکوه ایمن از گزند

در گذار نیک و بد همیشه سربلند

آشیان دلفروز و خانه من است

در زمانه ای چنین تباه و سرد

مهر او بهین بهانه من است

زیر آسمان پر فروغ و روشنش

از درون سینه ی ستبر سنگها

می جهد به خاک چشمه های نور

وز پس غبار میکشد به دوش خاطرات دور

سد دفینه عشق سد خزانه شور

گوییا هنوز از پس قرون

آن زمان که ماه میدمد به ناز پشت کوهسار

بر ستیغ کوه قلعه گاه بذ می شود عیان

وز پس حصار جلوه میکند روح بابکان

بابک غیور از فراز کوه میرود به تک

در رکاب او شیهه میکشد اسب راهوار

این یل دلیر از نژاد شیر

در سکوت شب میرود به پیش

سر پناه او کوه و آسمان

در بلور ماه موج  می زند

نقش  گنگی از عهد باستان

می درد  زهم پرده ی زمان

وز پس غبار سالهای دور میشود عیان   ---

کار و انی از خلق خسته جان

دیده  ناروا خورده ناسزا

تازیانه  از دست تازیان

مانده از ستم زیر بارغم

فقر  و احتیاج- جزیه و خراج

میکشد به دوش بار ذمه این خلق  ناتوان

تا بپاشد آن بارگاه ظلم تا بسوزد آن خانه ستم

در خیال من جلوه میکند بازبابکان

شعله میکشد در نگاه او گرم وآتشین خشم بی امان

آن یل دلیر شیر کوه بذ آن طلایه دار

در کنار او سرخ جامگان جمله جان سپار

راه بی عبور کوهها بلند قله سرفراز

لر  زه افکند کاخ  ظلم را گرد یکه تاز   ----

سال های سال - کاخ  اهرمن در تب شکست

سال های سال –در هراس و بیم دشمنان پست

سال ها نبرد رزم و کار زار

سال ها جدال فتح و افتخار----

نقش های گنگ می دود به هم

پنجه های شب نقش دیگری میکشد کنون

میشود عیان نقش مکر و خون

یار نیمه راه --حیله و جنون

آنکه میزدی لاف دو ستی  از برای او

خنجر جفا می کشد کنون در قفای او---

آسمان سیاه چهره ها دژم خلق ناامید

میکشد به بند شیر شرزه را روبه پلید

آه روز گار روزگار دون روزگار تار بخت واژگون

بابک دلیر زیر یوغ و بند! ژنده شیر نر بسته در کمند؟

آه از این ستم وای از این  فسون ---

شهسوار یل میرود اسیر تا به سامرا نزد گرگ پیر

فوج دشمنان ترک و تازیان روز و شب همه در کنار او

لیک در قفا قلب ملتی میتپد زغم سوکوار او

معتصم همان خصم بدنهاد

بار گاه او خانه فساد خود نشسته در انتظار او

پیر و نوجوان کودک و کلان

گر د دارالعام  صف کشیده اند

بابک غیور با ردای سرخ

بر نشسته بر پیل کوهوار

همچو شیر نر پر دل و جسور همچو کوه بذ سخت و استوار

جمع تازیان  گرد او به صف

نیز ه ها به دست تیغ ها به کف

معتصم بر او بانگ میزند  :

"مرد نا خلف کیستی ؟ بگو..

نیست پاسخی بهر پرسشش

دیدگان خلق سوی بابکان خیره میشود

آن دلیر  گرد میرود به پیش

خورده بر لبش مهری از سکوت

نیش خنجری در نگاه او

بار دیگر ش میدهد ندا:

آی خیره سر – کر شدی مگر ؟ نام خود بگو

بابک و سکوت یک جهان پیام در سکوت او

زهرنفرتش میچکد ز رو

معتصم ز خشم نعره میکشد: ای بریده کام با من و سکوت  ؟

آنگه از جنون میکشد غریو  :  "مردتیغ  زن کتف او بزن" -----

مردک پلید میرود به پیش می درد به تن سرخ جامه اش

خون روشنش میچکد به خاک تیره میشود آن نگاه پاک

لیکن از غرور تا نبیند آن دشمن دنی روی زرد او

می  زند به رخ رنگ لاله از زخم خون فشان

چهره میکند از گلاب خون رنگ ارغوان

آنگه از زمین سوی آسمان خیره می شود

شاد و پر توان بر خدای جان سجده میبرد

" آه کردگار – ای همیشه یار- در ره  وطن سهل باشدم مرگ و افتخار –"

باز معتصم می زند نهیب   :

تیغ زن بزن کتف دیگرش برکنش زبان مثله کن تنش"

بابک دلیر در زلال خون  آوردخروش

واپسین ندا از گلوی او میرسد به گوش

"اینک ای وطن ای همیشه پاک

مرگ را چه باک

بی بها سری خونبهای تو گر فتد به خاک؟"----

باز نقش ها می دود به هم

سایه های شب می کشد مرا سوی آسمان

تا شکوه عشق تا سرای نور تا ستارگان

بینم آن زمان درسکوت  شب

روح خرمش جلوه میکند پشت کوهسار

بانگ مبهمی میرسد به گوش از پس حصار  ---

"بابک دلیر خرمی تراست ای بهین تبار

کی فتد به  خاک آن درخت سبز

آنکه زاده شد از برای  عشق

کی شود فنا آن که شد فدا

در ره وطن بهر افتخار ؟

تهران، بیست و نهم دیماه هزار و سیسد و هشتاد

هما ارژنگی

  • بازدید: 10341
 

دیدگاه ها 

 
+3 # حامد 23 بهمن 1391 ساعت 01:52
سروده ی حماسی و زیبایی بود، فقط ملی گرایانه بود که همین نکته به سندیت تاریخی اثر لطمه می زد. اصولاً مفهوم وطن و درکی کنونی ما از آن، مفهوم نسبتاً جدیدی است بنابراین نباید دریافت های امروزی خود را به دوران های پیشین تعمیم دهیم. بر همین اساس قیام بابک خرم دین را باید بر اساس عقاید اجتماعی مزدکی(که بابک پیرو آن بود)توضیح داد، نه بر اساس درک امروزی ما از وطن. به عبارت دیگر، قیام بابک، جنبشی روستایی علیه بیدادگری های خلافت عباسی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود، نه قیامی در راستای عظمت ایران.
پاسخ | |
 
 
0 # بابکان 16 امرداد 1398 ساعت 12:52
بابک یک سردار تالش از قوم کادوس
پاسخ | |
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های میهنی شعر شیرکوه بذ بابک خرمدین از هما ارژنگی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

از تو حرکت از خدا برکت

خداوند به کسی که کوشا باشد،روزی می دهد

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title