میهن نما
میهن نما
گفتاورد

امیر صادقی

شاهنامه از آن روی مهم است که ایران مهم است که بشر مهم است.

استاد امیر صادقی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

به مناسبت جشن نوروز ایرانی (نوروز ۱۳۰۹) رضاشاه با وزرای خارجی مقیم تهران دیدار کرد . رضاشاه در این دیدار به من گفت :

من روح و انديشه ژاپن را عمیقا ارج می نهم. تصور نمی کنم که تمدن مادی غربی امروز به آن گرانسنگی ای باشد که غربیها به آن می نازند. بیشتر ملتهای مشرق زمین بد بخت مانده و در سلطه نظم جهانی ای که عمدة ساخته انگلیس و آمریکا و فرانسه است ، مقهورند . فکر نمی کنم که سبب آن (تمدن و پیشرفت) عظمت غرب باشد. یگانه علت تصادفی این وضع، توجه خاطر غربیها به علوم است. غربیان تا همین تازگیها در کار رخنه و تجاوز به ایران بودند. اگر تمدن مادی مایه برتری باشد، ایران هم خیابانهای ساخته شده ، چراغ برق، شبكه تلگراف و تلفن و حمل و نقل هوایی دارد . به من گفته اند که به اروپا بروم و غربیان را بیاموزم، و به آنها رهنمود بدهم. تا چند سال دیگر کاری خواهم کرد که اروپاییان به کشور من بیابند و شاهد پیشرفتهای آن باشند.

خاطرات آکیو کازاما نخستین وزیر مختار ژاپن در ایران - ترجمه و تحقیق : هاشم رجب زاده

 • بازدید: 219
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست گذشته ی ایران دیدگاه رضاشاه درباره ی تمدن مادی غرب
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

گل بی عیب خداست

تنها خداوند است که هیچگونه عیبی ندارد و انسانها هر یک دارای عیب هایی می باشند و ما نباید از یکدیگر عیب بگیریم .

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
 • تیره و نژاد لرها
  استاد گرامی اون هیژالی هست و دوما پناهنده نمیشه پیش بزرگ دلفان میره بابابزرگ لرستان و دخترشو میگیره و سوما هیژالی دو بچه داشته بیرا و باجول نمایش / پاسخ
  فرستنده : لرلک
 • تیره و نژاد لرها
  دوست عزیز اون که گفته شده نوشته از شام بر میگردن یعنی اول از ایران رفته بودن بعد بر میگردن و اشاره به کوچ از شام به لرستان نشده اصلا اونم چند تن از لرها بوده نمایش / پاسخ
  فرستنده : لر


Your SEO optimized title