گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

آنگاه که بی جنگ و پیکار به بابل درآمدم , همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند .من برده داری را برانداختم . فرمان دادم هر کس در پرستش خدای خود آزاد باشد .شهرهای ویران را آباد کردم.

کورش بزرگ

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

تاریخ ادبیات ایران

ساختار: PDF

اندازه : 9 مگابایت

شمار رویه ها : 447

  • بازدید: 3142
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست گنج نبشت دریافت کتاب تاریخ ادبیات ایران
داستانزد ایرانی

آب توی دلش تکان نمیخورد

آرام و آهسته حرکت می کند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


دریافت کتاب تاریخ ادبیات ایران