نگرسنجی ها

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
ویراست در 2 شهریور 1398 از سوی ВОСПУҲР
+1 تراز
6 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)

403 پرسش / گفتمان

390 پاسخ

217 دیدگاه

79 کاربر
...