دوستی هممیهنان و میهن فرای مرز (نگرسنجی)

+1 تراز
1,396 بازدید
آغاز گفتمان مهر 19, 1398 در سرزمین ایران از سوی مرزبان (156 تراز)
مگرنه اینکه ایران شهر میهن  ماست ایا نباید به اندیشه یاران خود و میهن درون مرزی ایران شهر بزرگ باشیم ایا نباید بخشی از اندوخته نفت و گاز را به راه  ایرانیان خراسان بزرگ در بلخ و بخارا (افغانستان تاجیکستان پارسیان بخارا و سمرقند و هر گروه پارسی نیازمند به یاری  نهاد ؟ ایا نباید از زمامداران وو کنشگران خواست تا بخش و بهره ان گرامیان را به انان دهند ؟این نفت از تن و اندام  نیاکان انان نیز است -

نفت و گاز ایران در نشیب به سوی جنوب قرار دارد و هرچه ما نستانیم به سوی ال سعود  و ال خلیفه میرود - و دیگر اینکه میتوان به انگرامیان نفت داد و برابرش را اب به سوی ایران کشید اب خراسان به جوی پاکستان وکشورهای ازبک و قرقیز میرود  با کشیدن نهری به سووی رود کابل و هیلمند از امو  میتوان انبوهی از اب تاجیکستان را که از ان به هدر میرود هم  در شهرهای افغانستان و هم در شهرهای ایران و خراسان و کرمان سیستان کشاند - دیگر انکه میتوان با نهادن بندری  به دست دو کشور خراسانی پارسی به انان یاری رساند و انگاه که مهربانی ما را ببنیند بیشتر نزدیک میشوند و انها نیز میتوانند در برابر دشمنانشان بایستند
گزینه ها:
اری
نه
در برابر اب و تن خواه
انان بدند ما نیز بد باشیم
من مغول زاده ام دشمنم با پارسیان
درست نمیدانم
پنجاه پنجاه
مینویسم در پاسخ

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده مهر 20, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
انگرامیان = بیگانگان ؟؟

گفتمان های پیشنهادی

...