پربازدیدترین گفتمانها

+2 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 27, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 15, 1396 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی مهرنوش
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+3 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین

403 پرسش / گفتمان

390 پاسخ

217 دیدگاه

79 کاربر
...