گفتمان های تازه زبان و گویش

+1 تراز
0 پاسخ 444 بازدید
آغاز گفتمان آذر 14, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 608 بازدید
0 تراز
4 پاسخ 240 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...