گفتمان های تازه زبان و گویش

+1 تراز
0 پاسخ 509 بازدید
آغاز گفتمان آذر 14, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 654 بازدید
0 تراز
4 پاسخ 313 بازدید
...