ایرانیان دورگاه

+1 تراز
62 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
آیا کسی ایرانیهای مجارستان (یاسیکان) و ایرانیهای چین (پامیریزبان) را میشناسد؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
درود بر شما

پیرامون ایرانیان مجارستان آگاهی ندارم اما می دانم گروه هایی از تیره ی ایرانی در چین زندگی می کنند و بنا بر داده های تاریخی بازماندگان شاهزادگان ساسانی اند که پس از تازش تازیان بدانجا پناهنده شده بودند.

در دوره های اسلامی نیز پیوندهای بازرگانی میان ایران و چین بسیار بوده است و ایرانیان بدانجا رفت و آمد بسیار داشته اند ، دور نیست گروهی از ایرانیان برای کارهای بازارگانی نیز در چین مانده باشند .

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...