زبان آیینگان (نگرسنجی)

+1 تراز
94 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
بهتر است زبان (های) آیینگان (رسمی) و سنجۀ ایران کدام یک از گزینه ها باشد؟
گزینه ها:
پارسی سَرَه و پالوده (2 تراز, 67%)
پارسی دری کهن (پیش از مشروطه) (0 تراز)
زبان گفتاری (لهجۀ تهرانی) (0 تراز)
یک-ی از گویشها یا لهجه ها ی ایرانی (0 تراز)
همۀ زبانها ی ایرانی (پارسی، کردی، باوچی، آسی، پشتو) (1 تراز, 33%)
دارای دیدگاه اردیبهشت 13, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود بر شما
به دیدگاه من به تر است پارسی سره و پالوده زبان رسمی ایران باشد. اگر همه زبان های ایرانی زبان رسمی ایرانیان باشد،اتحادی میان ایرانیان نمی ماند.اگر ایرانیان به زبان پارسی سخن بگویند،همانند مسلمانان که می توانند به زبان عربی سخن بگویند،اتحادی نیرومند تر پدید می آید.افزون بر آن زبان پارسی بیشتر از هزار سال است که ایرانیان با آن سخن می گویند و برای پاسداری از آن بسی کوشیده اند و اثر های بزرگی را پدید آورده اند.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 16, 1395 از سوی mziefum1372 (222 تراز)
سره گرایی به معنای خودداری از به کار بردن واژگان بیگانه به ویژه واژه های عربی و جایگزین کردن آن ها با واژه هایِ پارسی است. ویژگی فَریست (عمده) سره گرایی، راندن واژه های عربی از زبان فارسی است آن هم تنها به دلیل عربی بودن آن واژگان. رویکردی که بر هیچ پایه ی زبانیکی استوار نیست. در برابر سره گرایی گرایش دیگری هست که می توان آن را فارسی گرایی یا پارسی گرایی نامید. دیدگاهی میانه روتر. میانه رو بدین معنا که باید به فارسی برتری داد اما نباید واژه هایِ عربی در فارسی را کنار گذاشت، چرا که این واژه ها فارسی شده اند. به ویژه اینکه ادبیات کلاسیک ایران با این واژه ها نوشته شده است. گرچه هر یک از این دو  گرایش جنبه های مثبت ویژه ی خود را دارد اما هیچکدام به پرسمان و مسئله ی بنیادی زبان فارسی نمی پردازد. در کنار این دو گرایش، گرایش سومی نیز مطرح است. پیروان این دیدگاه بر این باورند که نباید در زبان دخالت کرد. بلکه باید زبان را به حال خود رها کرد تا به گونه ای زاستاری (طبیعی) دگرگون شود و پیشرفت کند. این گرایش که سخت بوی کهنگی می دهد بسیار از واقعیت به دور است. چرا که می دانیم مفهومی به نام زبان زاستاری هستی ندارد و هیچ زبان توانمندی نیست که نتوان در آن ردپایِ دخالت هوشمندانه ی انسان را نیافت. تمامی زبان های اروپایی در پی دخالت و تصمیم دانشمندان ، نویسندگان و زبانشناسان از سده ی 17 ام به این سو به توانایی کنونی خود رسیده اند. برای نمونه زبان آلمانی زبانی است نیمه مصنوعی. زبان نروژی نوین صد در صد ساختگی (مصنوعی) است.
دارای دیدگاه خرداد 16, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ما میخواهیم زبانمان از ننگ واژگان اربی پاک شود . مانید (تقصیر) نیاکانمان بود که تا توانستند واژگان اربی را برای زبانبازی و هنرنمایی به کار بردند و ما ناچار نیستیم آشغالها ی گندیده  و پلشت و بیگسارش (بیمصرف) (=واژگان اربی)آنان را تا رستاخیز نگاهداریم. همانگونه که زبانها ی کهن جای خویش را به زبانها ی نو دادند زبان بی ارزش ساختۀ دست نیاکانمان باید جایش را به پارسی بنیادیک دهد.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...