common script for writing Iranian languages (نگرسنجی)

0 تراز
78 بازدید
آغاز گفتمان دی 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)

?Which one do you prefer to be as common script for writing Iranian languages

 

گزینه ها:
1- Latin (0 تراز)
2- Cyrillic (0 تراز)
3- Avestan (1 تراز, 50%)
4- Another (1 تراز, 50%)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان همانندی یافت نشد

...