پربازدیدترین گفتمانها

0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 19, 1395 در گذشته ی ایران از سوی بی نام
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1395 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان دی 16, 1395 در تیره های ایرانی از سوی spr (15 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 17, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 14, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 13 خرداد 1398 در شاهنامه از سوی بردیا خادمی
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 14, 1395 در شاهنامه از سوی سعید
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 خرداد 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزاد
+1 تراز
6 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 11 خرداد 1398 در بزرگان ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 11, 1395 در زبان و گویش از سوی اوهردخت (67 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی بی نام
+2 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 6, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اسفند 1397 در زبان و گویش از سوی سپهر ساسانی
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 1, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 20, 1397 در سرزمین ایران از سوی داود

404 پرسش / گفتمان

409 پاسخ

230 دیدگاه

82 کاربر
...