آیا بند واژه "ذ" نباید در دبیره پارسی باشد؟

+1 تراز
220 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1395 از سوی
درود

آیا بند واژه "ذ" نباید در دبیره پارسی باشد؟

ذ را همانند تازیان باید تلفظ کنیم؟

4 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1395 از سوی ВОСПУҲР
نخست این که به جای بندواژه توانید از واج (خوداوا یا ناخوداوا) یا نویسه (=حرف، نشانه) بهره بردن.
دُیوم این که این واج اندر کهن زبانهای ایرانی بوده است. تا زمان تازش مغولان و ترکان (سده 7م) این واج  اندر زبان بوده است و درستانه نیز آن را بر زبان آوردندی. پس از آن از بیشتر واژه ها زدوده شد و اِواز (فقط) اندر چند واژه ماند و هممانند ز گفته شد. اکنون درست آن است که آن را با د جایگزین کنیم. مانند باذ و بوذ که به باد و بود دگرگون شده است. نمونۀ دیگر آذرخش --> آدرخش --> درخش. به جای دبیره  (با ریشۀ سومری) که بیگانه است از نویسمان بهره برم.
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 22, 1395 از سوی بی نام
این حرف الفبای فارسی در واژگان ایرانی بسیار بوده هرچند که اکنون توسط گویشوران زبان فارسی به درستی تلفظ نمی شود اما در زبان های محلی ایرانی هنوز کاربرد دارد. در زبان فارسی هم در گذشته کاربرد داشته است همچنان که حرف ث این گونه بوده است.
0 تراز
پاسخ داده شده اسفند 9, 1397 از سوی سپهر ساسانی
درود بر یاران ایرانی و پارسی‌زبان. ما اصلاً نیازی به (ذ) نداریم. زیرا ایرانیان تفاوتی در ادای آن قائل نیستند و تمامی حروف ز-ظ-ض-ذ را به یک شکل ادا می‌کنند. برای مثال دو واژه بیگانه‌ی (غذایی و قضایی)  از زبان تازی به پارسی ما راه یافته است. درصورتی که ما پارسیان دو واژه‌ی (خوراکی و دادگری) برای تعریف این موارد داریم. فرهنگستان بجای تغییر در واژه‌های انگلیسی، باید این موارد عربی را حذف کنند. اما از واژگان عربی استقبال می‌کنند، برای نمونه، بسرعت واژه‌های انگلیسی (1-هلیکوپتر - 2-سوبسید - 3-ترمینال - 4-سیستم - 5-مومنتوم - 6-کامپیوتر) به سرعت جای خود را به واژه‌های بترتیب (1-بالگرد - 2-یارانه - 3-پایانه - 4-سامانه - 5-تکانه - 6-رایانه) و غیره دادند. ولی هیچ گامی برای تغییر واژه‌ی (بین‌المللی) انجام نشد و آن را به واژه‌ی (میان‌کشوری) تبدیل نکردند.
+2 تراز
پاسخ داده شده اسفند 16, 1397 از سوی شهریار آریابد
درود بر هم میهنان فرهیخته و پایندگان زبان پارسی رسا

همانگونه که می دانید در دین دبیره اوستا دو گونه  : و ، او ، ای ، سه گونه : ش ، خ  می باشد که این فراوانی واج ها به توانمندی زبان اوستایی و یادگیری بسیار آسان  آن یاری رسانده و این دبیره را یکی از بهترین دبیره های گیتی ساخته و اگر این شیوه نگارشی در سرزمین های ایران بزرگ روایی داشت ، امروز زبان پارسی  سرآمد زبان های جهانی می شد ، از اینرو بایسته است که واج " ذ " در زبان ما کاربرد داشته باشد .

برای شکوفایی زبان پارسی تنها راه روشن : یاری گرفتن از سرچشمه خروشان آن که همان اوستا و پهلوی بوده ، می باشد ، پس ناهمسویی ها را کنار بگذاریم و با هم افزایی بر بالندگی این کهن نماد آریایی بکوشیم.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ 114 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
2 پاسخ 235 بازدید
+1 تراز
2 پاسخ 957 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...