گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

عباسعلی کیوان قزوینی

در سخنان نغز خود تا توانید دم از واژه‏‌هاى پارسى زنید و دیگران را هم وادارید که تا "دانش و کردار" هست "علم و عمل" نگویند و تا "پیکر زیبا و جان و اندیشه‌ی توانا و روانِ روشن" هست "بدن و روح و فکر و قادر و ضمیر منیر" ننویسند. "این بنده" را "اینجانب" نسازند و "طا" را به جاى "تا" بر سر "تهران" ننهند و "صاد و فا" را به سینه و دل "اسپهان" نگذارند و "سد و شست" را با "صاد" ننگارند.

عباسعلی کیوان قزوینی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

بهار غلامی سملی

نمایش (نقالی) بانو بهار غلامی سملی از شاهنامه

سه خان از هفت خان رستم پهلوان


اندازه : 66 مگابایت
ساختار : MP4
زمان : 14 دقیقه

  • بازدید: 931
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست چندرسانه ای گفتگو / سخنرانی / نمایش شاهنامه خوانی بهار غلامی - هفت خان رستم
داستانزد ایرانی

خدا جای حق نشسته است

خداوند دادگر (عادل) است . ستمکار کیفر کارهای زشت خود را می بیند و نیکوکار پاداش کارهای نیک خود را دریافت خواهد کرد.


پیشنهاد
دیدگاه کاربران


شاهنامه خوانی بهار غلامی - هفت خان رستم