گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

خلبان حسین خلعتبری

اگر ذره ای از خاک ایرانم به پوتين سرباز دشمن چسبيده باشد ، آن را با خون خویش ، در خاک ایران ، خواهم شست.

سرلشکر خلبان حسین خلعتبری

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

به یاد استاد روانشاد ولی الله ترابی

بخش هایی از برنامه نقالی ایرانی


مرشد ترابی

  • بازدید: 6000
 

دیدگاه خود را بنویسیدداستانزد ایرانی

مرد رود است و زن رودبند

سرمایه ی مرد مانند یک رود است و زن باید مانند یک رودبند این سرمایه را نگهداری کند

(این داستانزد پندی است به تازه عروسها تا ارزش سرمایه های زندگی خود را بدانند)

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


شاهنامه خوانی مرشد ترابی