گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد / بیگمان عیب تو نزد دگران خواهد برد

سعدی شیرازی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

علی اکبر ولایتی

در عصر صفوی، کتاب های متعددی در حوزه های مختلف علوم دینی نظیر فقه و حدیث و تفسیر، و علوم دقیقه نظیر ریاضیات و نجوم و در علوم پزشکی به نثر تالیف و تصنیف شد. شمار تالیفات به زبان فارسی بسیار بیشتر از قبل بود، در قرون اولیه هجری، بیشتر کتاب های علمی به زبان عربی نوشته می شد، اما رفته رفته بزرگان علم در ایران بر آن شدند تا برای ثبت هویت ایرانی خود در تاریخ، دستکم چند کتابی به فارسی بنگارند چنان که از 230 تا 240 کتاب رازی، 6 کتاب به زبان فارسی بود. ابوریحان هم کتاب التفهیم را به فارسی نگاشت، ابوعلی سینا رساله نبض و از آن مهمتر، کتاب دانشنامه علائی را به فارسی نوشت، قطب الدین شیرازی کتاب دره التاج و خواجه نصیرالدین طوسی هم کتاب اخلاق ناصری را به فارسی نوشتند.
اما این اهتمام دانشمندان ایرانی به فارسی نویسی در عهد صفوی بسیار بیش از پیش شد و این ممکن نبود مگر با تشویق پادشاهان صفوی که خود، ترک زبان بودند اما برای تحکیم پایه های فرهنگ و تمدن ایران، با تمام وجود در بسط و تعمیق زبان فارسی می کوشیدند.
علمای این دوران که ادیب بودند، برای لغات علمی غیرفارسی، معادل های فارسی نو و نغزی گزیده اند که امروزه بسیار اهمیت دارد.
امروزه بر پایه همین گنجینه غنی لغات فارسی، از مدارس ابتدایی تا عالی ترین سطوح تحصیلات دانشگاهی، قادر به تالیف و ترجمه کتاب به زبان فارسی هستیم، این در حالی است که در زبان عربی، این ظرفیت وجود ندارد زیرا همتی را که دانشمندان ایرانی، به ویژه در دوران صفوی، به کار بستند تا آثار علمی را به زبان فارسی تولید کنند، دانشمندان عرب در تولید متون علمی عربی به کار نبستند. به همین علت، امروزه در رشته های تخصصی دانشگاهی در کشورهای عرب، زبان کتاب ها، انگلیسی و بعضا دیگر زبان های غربی است.

  • بازدید: 556
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست زبان و گویش صفویان ، پارسی نویسی را گسترش دادند
داستانزد ایرانی

فکر نان کن که خربزه آب است

در اندیشه ی کارهای با ارزش باش و کارهای بیهوده را رها کن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


صفویان ، پارسی نویسی را گسترش دادند