گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

محمدکاظم کاظمی

ما خودمان را با جامعه ایران، همزبان و هم کیش و هم دل و همراه می‌بینیم. ببینید که چقدر از هموطنان ما در جبهه جنگ تحمیلی شهید شده اند و همین الان هم در سوریه می‌جنگند، چند نفر از مهاجران با سختی ها و دشواری های زیاد، در سال‌های سخت، برای سازندگی و بازسازی کشور کار کردند. ما احساس می‌کنیم که جامعه ایران برای ما نزدیک ترین هستند، اگر از مهاجران افغان هم بپرسید که نزدیک ترین کشور به شما کدام است، می‌گویند ایران.

محمدکاظم کاظمی سراینده ی افغان

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

آب رکنی از جمله آب هایی است که از روزگار باستان تا کنون، روان و تن خسته ی مسافران تنگ الله اکبر را آرامش می بخشد.

حافظ درباره ی این آب سروده است:

فرق است ز آب خضر که ظلمات جای اوست

تا آب ما که منبعش الله اکبر است.

خوشا شیراز و وضع بی مثالش

خداوندا نگهدار از زوالش

ز رکن آباد ما صد  لوحش الله

که عمر خضر می بخشد زلالش

کاریز رکنی در سال ۳۳۸ هـ.ق به فرمان رکن الدین حسین دیلمی فرمانروای آنزمان پارس در ۱۲ کیلومتری شمال شیراز احداث و از آن جا به سوی شهر راهی شد. در روزگار زندیه، آب رکنی را به درون شهر کشیدند و همه ی مردم شیراز از آن بهره مند شدند. تاریخ نگاران درباره ی گوارایی این آب، چه زیبا نوشته اند.

ادوارد براون می نویسد:

از دیدن آب رکنی لذت بردم. آب زلالی که از سرچشمه ی کوهستانی رکن آباد بیرون می آید چشم را، و صدای ریز شش گوش را، نوازش می دهد. من نیامده بودم که آب رکن آباد را برای خود او دوست بدارم زیرا می دانستم که جز مشتی آب چیز دیگری نیست. رکن آباد را برای این دوست داشتم که نام او با چیزهای دیگری که من دوست می داشتم قرین و شاید مشابه بود. زیرا هر کس که حافظ را دوست بدارد طبعاً شیراز و رکن آباد را دوست دارد و حتی به باور من اگر کسی حافظ را هم دوست نداشته باشد نمی تواند از دوست داشتن رکن آباد خودداری کند، زیرا این نهر بر اثر اندیشه و قریحه ی یک شاعر (حافظ) جزء آثار جاویدان طبیعت شده است...».

در دهه های گذشته، باغ داران و کشاورزان، از آب رکنی برای آبیاری کردن زمین های خود بهره می بردند و در چند سال گذشته سازمان فضای سبز شیراز با کشیدن  نهر و آب راهه، این آب را دوباره به تنگ الله اکبر رسانده است. سرچشمه ی آب رکنی در جایی بالاتر از پاسگاه پلیس راه شیراز- مرودشت می باشد که در چند سال گذشته به کوشش سازمان جهاد کشاورزی فارس، در آن جا کارهای خوبی برای سرگرمی مردمان انجام شده است. کارهایی هموچون کاشت درخت، سکوسازی، سنگ چین کردن جوی آب.

 چشمه ی رکنی شیراز

  • بازدید: 1341
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست سرزمین ایران آب رکنی شیراز ، سرچشمه ی آرامش
داستانزد ایرانی

حرف مرد یکی است

مرد نباید از سخن خود برگردد

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


آب رکنی شیراز ، سرچشمه ی آرامش