میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هرقلبی که برای ایران نمی تپد بهترآن است که هرگز نتپد. 

پروفسور محمود حسابی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

شبيخون زدن رستم به ايوان افراسياب

اي فرزند! رستم ، منيژه را با بار و بنه به اشكش سپرد تا او را هرچه زودتر در مرز ايران به مرزبانان ايراني برساند . و خود شب هنگام ، زماني كه همه در خواب بودند با هفت دلاور ديگر به كاخ و ايوان افراسياب حمله برد . رستم همچون شير ژيان دست زد و قفل و بست در را با يك فشار از هم گسست . در كه باز شد ، برق شمشير يلان در تاريكي شب درخشيد ، از آن سو آواي بگير و ببند قراولان بلند شد ، هر كس كه نزديك مي شد سر از تنش جدا مي كردند و به خاك مي افتاد . رستم در دهليز آواز داد .

اي توراني :« خواب خوشت ناخوش باد ، كه تو درگاه مي خوابي و بيژن در چاه ، برخيز كه بند و زندانت را شكستم و دامادت بيژن را رها كردم ، رزم و خونخواهي سياوش بس نبود كه كين خواهي بيژن را بر آن افزودي .» بيژن نيز خروشيد : اي بد گهر خرفت ، مرا چون سگ بستي و در چاهم افكندي پس اكنون دست گشاده ام را ببين كه شير هم حريفش نخواهد بود . افراسياب چون اين سخنان را شنيد از بيم و اندوه جامه بر تن دريد و فرياد زد : مگر رزم آوران در خوابند . راهها را بر آنها بگيريد و نابودشان كنيد . اما آن دلاوران هر كه را بر سر راهشان مي آمد ، از شمشير گذراندند و كاخ را بر هم زدند . افراسياب كه وضع را چنين ديد از بيم جان از كاخ گريخت . آنگاه تهمتن وارد كاخ شد و با يارانش آنچه گنج و دينار و اسب گرانمايه با زين زرين بود از ايوانش برداشتند و به سوي لشكريان تاختند رستم پيامي هم براي سپاه فرستاد كه بي درنگ آماده رزم شوند چه بي گمان افراسياب با لشكري انبوه حمله خواهد كرد .

هنگامي كه رستم به لشكرگاه رسيد آنها را با شمشيرهاي كشيده ، آماده جنگ يافت و منيژه را نيز آسوده درون خيمه ديد كه پرستاران كمر به خدمتش بسته بودند.

آمدن افراسياب به رزم رستم

اي فرزند! با برآمدن خورشيد ، شهر توران به جوش و خروش درآمد . سواران و كمر بستگان افراسياب به درگاهش آمدند و صف بستند ، سپهداران سرافكنده از ننگي كه بر آنها رفته بود ، با دلهاي پر از كينه ايرانيان آماده جنگ شدند افراسياب نيز بر آشفته چون پلنگ به آراستن لشكر پرداخت . چپ سپاه را به پيران و راست را به هومان سپرد و گرسيوز و شيده را نيز در فلبگاه گماشت و به پيران دستور داد تا كوس و ناي جنگ بنوازند . از سوي ديگر ديده بان به رستم خبر داد گرد و خاك سوران توران ، زمين و آسمان را سياه كرده است . رستم باكي به خود راه نداد ، آماده كارزار شد .

نخست منيژه را با بنه به سوي ايران فرستاد آنگاه به آراستن لشكر پرداخت. راست سپاه را به اشكش و گستهم و چپ را به زنگنه و رهام سپرد و خود با بيژن در قلب سپاه قرار گرفت . رستم پس از آنكه گرداگرد سپاهش را گشت و همه را آماده رزم ديد رخش را برانگيخت و تاخت تا به نزديك افراسياب رسيد پس فرياد برآورد : اي شوريده بخت اين چندمين بار است كه به جنگ من ميآيي و هر بار چون روباه مي گريزي اينك خوب مي داني كه اين بار از رستم رهائي نخواهي داشت . به انبوهي سپاهت مناز كه شير از يك دشت گور نمي هراسد و هزاران ستاره نور يك خورشيد را ندارند . شاه سبكسري چون تو مباد كه پادشاهي را بباد دادي .

افراسياب با شنيدن اين سخنان بر خود لرزيد و برآشفته بر سپاهيانش فرياد زد : اينجا جاي بزم و سور نيست ، بكوشيد و جهان را بر اين بدانديشان تيره كنيد ، من پاداش رنج شما را با گنج خواهم داد . آنگاه خروش كوس و شيپور برآمد و دو سپاه بر يكديگر تاختند . بانگ سواران برخاست و تيغ و شمشير در هوا درخشيد و تگرگ گرز بر كلاه خودها و جوشن ها باريدن گرفت . رستم از قلب سپاه با گرز گاوسارش پيش آمد و به هر سو تاخت و سپاه بزرگ تو ران را از هم پراكنده كرد . و آنها را چون برگ درخت بر زمين ريخت . يلان ايران نيز هر يك كينه خواه و تيز چنگ بر دشمن تاختند و رزمگاه را درياي خون كردند ، دليران توران همه نابود شدند . افراسياب كه بخت را برگشته و درفش را سرنگون ديد بر اسب تازه نفسي سوار شد و همراه با بازمانده سپاهش ، ناكام به توران گريخت . رستم تا ده فرسنگ از پي آنها تاخت و گرز و تير بر سرشان باريد . آنگاه به رزمگاه باز آمد و با غنائم بسيار و هزاران اسير جنگي ، پيروز به سوي ايران آمد .

چون خبر پيروزي رستم و آزادي بيژن به خسرو رسيد به نيايش جهان آفرين ايستاد . شهر غرق در شور و شادماني شد ، طبل و شيپور پيروزي به صدا درآمد و گروه گروه به پيشباز جهان پهلوان رفته و بر او درود گفتند . سپس همگي به درگاه شاه آمدند . كيخسرو به پيشبازشان شتافت ، رستم را در بر گرفت و هنر و پيروزيش را ستود . تهمتن نيز دست بيژن را گرفت و او را به شاه و پدرش گيو سپرد . كيخسرو به رستم گفت :

سرت سبز باد و دلت شادمان

كه بي تو نخواهم زمين و زمان

خوشا بحال ايران و فرخ بخت من كه پهلواني چون تو داريم . اي فرزند! كيخسرو دستور داد تا بزمي بيارايند و خاني بگسترند پس طبقهاي مشك و گلاب پيش آوردند و همگي به خوردن و نوشيدن پرداختند . سحرگاهان رستم اجازه بازگشت خواست . شاه دستور داد تا خلعت گرانبهايي براي رستم پيش آوردند و رستم نيز به هر يك از بزرگان هديه اي پيشكش نمود و بر شاه آفرين كرد پس راه سيستان را در پيش گرفت .

آنگاه شهريار بر تخت نشست و بيژن نزد او آمد . كيخسرو پرسيد داستان تو چه بود ؟ بيژن داستان خود را از روزگار سخت بند و زندان و درد و رنج منيژه همه را بازگفت . دل شاه از شنيدن آنچه بر آن دختر تيره بخت گذشته بود ، به درد آمد و دستور داد تا جامه هاي ديباي زربفت و گوهر نشان و تاج و دينار و كنيز و غلام و فرش و آنچه لازم بود آوردند و آنها را به بيژن سپرد و به او گفت : اينها را به منيژه بده و بخاطر رنجي كه از تو بر او رسيده از اين پس در آسايشش بكوش و جهان را با او به شادي بگذران .

 نبرد رستم و افراسیاب

 • بازدید: 24444
 

دیدگاه ها 

 
-27 # وطن پرست 26 اردیبهشت 1393 ساعت 16:13
مي گويند ادم ضعيف چون نمي تواند در عمل كاري را انجام دهد خيالبافي مي كند تا ضعفش جبران شود مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد زمان فردوسي چون ايرانيان مغلوب عرب و ملتهاي ديگر شده بودند خيالبافي كرده شخصيت رستم مبارزه اش با ديو و .. هم كه معلومه ما نمي توانيم بر خيالات فردوسي بباليم براي پيروزي هاي ايران مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد
پاسخ | |
 
 
+2 # رهرو فردوسی 27 اردیبهشت 1393 ساعت 08:33
گفتاورد وطن پرست:
مي گويند ادم ضعيف چون نمي تواند در عمل كاري را انجام دهد خيالبافي مي كند تا ضعفش جبران شود مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد زمان فردوسي چون ايرانيان مغلوب عرب و ملتهاي ديگر شده بودند خيالبافي كرده شخصيت رستم مبارزه اش با ديو و .. هم كه معلومه ما نمي توانيم بر خيالات فردوسي بباليم براي پيروزي هاي ايران مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد


شاهنامه ژرف ترین و درست ترین تاریخ جهان است .
تو این را دروغ و فسانه مخوان / بیکسان روشن زمانه مدان
ازو هرچه اندر خورد با خرد / دگر بر ره رمز معنی برد

بهتر است ما شاهنامه بخوانیم و سپس به داوری بپردازیم . شما اگر دیباچه شاهنامه را خوانده بودید چنین داوری نمی کردید .
یکی نامه بود از گه باستان / فراوان بدو اندرون داستان
درون مایه ی شاهنامه تاریخ رسمی ایران و جهان است و از فردوسی نیست . فردوسی تاریخ راستین ایرانیان را با گفتار شورانگیز و ستایش برانگیز خود بپیوند در آورده است.
پیشنهاد می شود کتاب :
تاریخ و تمدن ایران کهن - نوشته هوشنگ طالع
زندگی و مهاجرت آریاییان - نوشته فریدون جنیدی
را بخوانید.
پیروزی ملت ایران بمانند دیگران نه در جنگ و خونریختن بلکه در فرهنگ است .
پیروز باشید
پاسخ | |
 
 
+7 # شیدا شیری 17 امرداد 1393 ساعت 02:02
زنده و جاوید باد یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی که زنده نگاه داشت یاد و نام نژاد پاک آریایی را
پاسخ | |
 
 
+4 # قاسم 21 مهر 1394 ساعت 01:26
گفتاورد وطن پرست:
مي گويند ادم ضعيف چون نمي تواند در عمل كاري را انجام دهد خيالبافي مي كند تا ضعفش جبران شود مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد زمان فردوسي چون ايرانيان مغلوب عرب و ملتهاي ديگر شده بودند خيالبافي كرده شخصيت رستم مبارزه اش با ديو و .. هم كه معلومه ما نمي توانيم بر خيالات فردوسي بباليم براي پيروزي هاي ايران مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد

یه چیزی رو شما یادت رفته شاید فردوسی مورخ نباشه اما کسی بوده که زبان پارسی رو تا حالا و تا ابد زنده نگه داشتهبه گفته خودش
بسی رنج بردم در این سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی
پاسخ | |
 
 
+1 # علی 14 بهمن 1394 ساعت 20:48
خدا روح حکیم فردوسی را شاد گرداند و همین طور کار خواجه نظام الملک وزیر حکومت سلجوقی را باید ستود که دستور داد از شاهنامه هزار جلد بنویسند...
اگر ما نظام الملک ها نداشتیم اگر فردوسی ها نداشتیم هم اکنون مانند مصر فرهنگ خود را فراموش کرده و ...
پاسخ | |
 
 
0 # علی 14 بهمن 1394 ساعت 20:53
گفتاورد وطن پرست:
مي گويند ادم ضعيف چون نمي تواند در عمل كاري را انجام دهد خيالبافي مي كند تا ضعفش جبران شود مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد زمان فردوسي چون ايرانيان مغلوب عرب و ملتهاي ديگر شده بودند خيالبافي كرده شخصيت رستم مبارزه اش با ديو و .. هم كه معلومه ما نمي توانيم بر خيالات فردوسي بباليم براي پيروزي هاي ايران مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد

مرجع و منبع خود را در انسان هایی مانند خواجه نظام الملک و عبید الملک کند ری بیابید اگر نمی خواهید تحقیق کنید اگر فرزندتان کلاس هشتم است میتوانید کتاب اورا مطالعه کنید.
پاسخ | |
 
 
0 # بابک 17 دی 1396 ساعت 13:17
گفتاورد وطن پرست:
مي گويند ادم ضعيف چون نمي تواند در عمل كاري را انجام دهد خيالبافي مي كند تا ضعفش جبران شود مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد زمان فردوسي چون ايرانيان مغلوب عرب و ملتهاي ديگر شده بودند خيالبافي كرده شخصيت رستم مبارزه اش با ديو و .. هم كه معلومه ما نمي توانيم بر خيالات فردوسي بباليم براي پيروزي هاي ايران مرجع و منبعي غير از شاهنامه بياوريد

عزیز دل شما لطف کن که برو کتب تاریخی رو بخون و با شاهنامه تطبیق بده.میفهمی که همش تاریخیه ن افسانه و حماسه ی خیالی.فردوسی بدون شک یکه تاز میدان حماسه و شاعریه که این وقایع رو با زبانی رسا و زنده و شورانگیز بیان کرده
پاسخ | |
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست داستان داستان های شاهنامه نبرد رستم و افراسیاب
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

پنیر رایگان تنها در تله موش یافت می شود

برای بدست آوردن چیزهای با ارزش باید بهای آن را پرداخت.

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
 • سوزاندن نانوا به فرمان رضاشاه
  باسلام ندا خانم باید جان های امثال این متقلب ها گرفته شود تا میهن ها آباد گردند، اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت آن کارگران بدبخت هم که معلوم نیست قوط چند خانواده را متحمل بودند رو از کار بی کار می‌کرد، پس تلنگر و تنبیح به جا و به موقع واجبه که همچین بی وجدان هایی حساب کار دستشون بیاد و مسبب نان بریدن ه... نمایش / پاسخ
  فرستنده : کامران
 • هر که بامش بیش برفش بیشتر
  البته کسانی که تلاش کنند میتوانند بر سختی غلبه کنند نمایش / پاسخ
  فرستنده : سلام بر مهدی عج
 • گیل و دیلم در شاهنامه
  خیلی ممنون و متشکر از این مطالب ارزنده و مفیدتان که سبب شد با قومیت و فرهنگ خودم بیشتر آشنا بشم و بهش افتخار هم میکنم. نمایش / پاسخ
  فرستنده : رضا یزدی
فرتورهای دیدنی
پذیرش آگهی


Your SEO optimized title