گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

چگونه ممکن است خون ایرانی در رگ های کسی جاری باشد و مداخله اجنبی را در کشور تحمل نماید ؟

دکتر محمد مصدق

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

خودم کردم که لعنت بر خودم باد

آنچه بر سرم رفت از نابخردی خودم بود

  • بازدید: 468
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست داستانزد خودم کردم که لعنت بر خودم باد
پیشنهاد
دیدگاه کاربران


خودم کردم که لعنت بر خودم باد