گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

حافظ شیرازی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است : با دوستان مروت با دشمنان مدارا

حافظ شیرازی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

عقل مردم به چشمشان است

بیشتر مردم همان چیزی را که می بینند ، باور و پیروی می کنند

  • بازدید: 464
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست داستانزد عقل مردم به چشمشان است
پیشنهاد
دیدگاه کاربران


عقل مردم به چشمشان است