میهن نما
میهن نما
گفتاورد

مهدیه الهی قمشه ای

به مادران جوان پیشنهاد می کنم هر شب برای کودکان تان داستان هایی از ادبیات کهن ایران بخوانید تا بچه ها با فرهنگ و ادبیات سرزمین خود آشنا شوند.

مهدیه الهی قمشه ای

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

ابومعشر از طریقه ایرانیان در تنظیم ادوار عالم تمجید نموده و می گوید که: اهل حساب از فارس و بابل و چین و هند و اکثر امم و طوایفی که معرفت به احکام نجوم دارند متنقند بر این که صحیح ترین ادوار، دوره ای است که ایرانیان منظم ساختند و آن را به نام «سني العالم» می خوانند و مللی که از علم احکام نجوم اطلاعی نداشتند از دیر زمانی این دوره را سني العالم می خواندند و اما علماء زمان آن را سنی اهل فارس » می نامند و ایرانیان را کتب مهمه در احکام نجوم است که یکی کتاب «صوردرجات فلك منسوب به زردشت و دیگری کتاب تفسير و کتاب جاماسب می باشد که کتاب مهمی به شمار می رود.»

ویل دورانت در بخش اول کتاب عصر ایمان در باره ی دانشها وهنر ساسانی می نویسد: آنچه از علم هیات ایرانی در این دوران می دانیم این است که این علم تقویم منظمی را بنیاد کرده بود. به موجب این تقویم سال به دوازده ماه سی روزه وهرماه به دو هفته هفت روزه و دو هفته هشت روزه تقسیم می شد و پنج روز هم به آخر سال اضافه می گیرد.

استاد جلال همایی در مقدمه ای که به کتاب «التفهيم لأوائل صناعته التنجيم» ابوریحان بیرونی نوشته یادآور شده که:
«فن نجوم میراث پارسیان قدیم است و این میراث به وسیله ابومعشر و گروه دیگر منجمان که در قرون اولیه اسلامی می زیستند، به جهان رسید. و از این جهت است که بسیاری از اصطلاحات ریاضی و ستاره شناسی به زبان پارسی قدیم باقی مانده در کتاب های عربی نیز به همان صورت فارسی آمده است از قبیل: هزارات، نه بهر و هفت بهر و دوازده بهر و نیم بهر و سه بهر (دریکان = دریجان و کدخداه (از دلايل نجومی برای کمیت عمر مولود) و پری (بدر) و نیم پری (تربيع) و دستوریت و دهگ و دهگان و کندر (حرکت خاصه كوكب در فلك تدوير) و نهندر (حصته المسير) و گوی راست پتیاره (وبال) و مرز (حد در اصطلاح نجوم) و جان بختاریا جان بخشان یا بخشار (قاسم الروج یا قاسم الحياء) و فرداروکردجه (بعضی جداول و پرکار (فرجار) و زایچه (معرب زایش) و جوزهر (معرب گوزچهر).

هزاره‌ی ققنوس: ساسانیان تا سامانیان - محمود کویر

 • بازدید: 59
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست گذشته ی ایران ایرانیان و تنظیم ادوار عالم
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

عقل که نباشد جان در عذاب است

نادان راه آسان انجام کارها را نمی داند و خود را به دردسر می اندازد

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
 • تیره و نژاد لرها
  استاد گرامی اون هیژالی هست و دوما پناهنده نمیشه پیش بزرگ دلفان میره بابابزرگ لرستان و دخترشو میگیره و سوما هیژالی دو بچه داشته بیرا و باجول نمایش / پاسخ
  فرستنده : لرلک
 • تیره و نژاد لرها
  دوست عزیز اون که گفته شده نوشته از شام بر میگردن یعنی اول از ایران رفته بودن بعد بر میگردن و اشاره به کوچ از شام به لرستان نشده اصلا اونم چند تن از لرها بوده نمایش / پاسخ
  فرستنده : لر


Your SEO optimized title