گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

عبدالمجید ارفعی

مهم‌ترین علتی که سبب شد، کوروش خیلی از سرزمین‌ها را بدون جنگ و خونریزی فتح کند این بود که شهرت دادگری او به همه جا رسیده بود و مردمان نیز از پادشاهی او خرسند بودند؛ چراکه در سایه‌ی پادشاهی او از یورش‌ها و قتل و غارت‌های سالیانه‌ی این قوم یا آن قوم، نجات می‌یافتند. بنابراین اگر کوروش به بخش بزرگی از فرمان خود عمل کرده باشد که تاریخ این را گواهی می‌دهد، او نمونه‌ آرمانی یک شهریار دادگر در طول تاریخ است.

پروفسور عبدالمجید ارفعی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

کتاب روضه خلد

کتاب "روضه‌ي خلد اثر مجد خوافي با تصحيح "دکتر عباسعلي وفايي" است. در بخشي از اين کتاب مي‌خوانيم: مولانا مجد خوافي از علما و عرفا و شعراي قرن هشتم هجري است. او کتاب روضه‌ي خلد را به سبک گلستان سعدي به رشته‌ي تحرير درآورد. مدت سي سال از وطن دور بوده و بيشتر اين دوران را در شهر کرمان سپري کرد. شغل او وعظ بوده است. علامه عماد الاسلام و فصيح الدّين خوافي از استادان او به شمار مي‌روند. پس از بازگشت از کرمان، دوستان و نزديکان از او مي‌خواهند که آنچه را ديده و شنيده به رشته‌ي تحرير درآورد اما او نمي‌پذيرد. روزي کتاب گلستان سعدي را مي‌بيند و تصميم مي‌گيرد کتابي همچون گلستان خلق کند. کتاب روضه خلد هجده باب دارد که هر باب با توضيحاتي راجع به موضوع همان باب آغاز و سپس بابيان حکاياتي مرتبط با آن ادامه پيدا مي‌کند. حکايات موجود در اين کتاب همانند کتاب گلستان به نثر آميخته به نظم است.در لابه‌لاي حـکايـات روضه‌ي خـلـد گوشه‌هايي از زنـدگي مجـد خـوافي و تـاريخ خـواف و کــرمان را مي‌توان يافت. مجد خوافي از نويسندگان و شاعراني است که مورخان و تذکره پردازان، کمتر به او پرداخته و اطلاعات ناچيزي از او به دست داده‌اند. استاد صفا در تاريخ ادبيات خود در بندي کوتاه مي‌آورد:" در نظم و نثر پارسي استاد بود و علاوه بر مجموعه اشعار، ترجمه منظومي از جواهر اللغه زمخشري و کتاب ديگري به نام کنز الحکمه دارد. مجد خوافي کتابي به تقليد از گلستان و بر همان شيوه نوشته است موسوم به روضه خلد و آن را به سال 733 به پايان رسانيد و بار ديگر در سال 737 در آن تجديدنظر کرد."استاد صفا که به‌طور کامل و موشّح به اغلب شاعران و نويسندگان فارسي پرداخته است، در مورد مجد خوافي به سطور بالا بسنده کرده و اين مساله مي‌نماياند که ايشان ـ جدا از نبود نسخه چاپي از روضه خلد ـ به نسخ خطي اين اثر ارزشمند نيز دسترسي نداشته‌اند زيرا در کتاب مذکور، بسياري از شاعران و نويسندگان از نسخه‌هاي خطي آثار خود موردتحقيق و تتبّع قرارگرفته‌اند.


ساختار : PDF

اندازه : 4 مگابایت

شمار رویه ها : 323

  • بازدید: 1453
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست گنج نبشت دریافت کتاب روضه خلد
داستانزد ایرانی

با بدان بد باش با نیکان نکو جای گل گل باش و جای خار خار

با انسانهای خوب به نیکی رفتار کن اما با انسانهای بد مانند خودشان

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


دریافت کتاب روضه خلد