گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

ابوالفضل بیهقی

من که بوالفضلم ، کتاب بسیار فرو نگریسته ام ، خاصه اخبار ، و از آن التفاطها کرده ، در میانه ی این تاریخ چنین سخنها از بهر آن آرم تا خفتگان و به دنیا فریفته شدگان بیدار شوند ، و هر کس آن کند که امروز و فردا او را سود دارد.

ابوالفضل بیهقی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

گلستان سعدی

شمار رویه ها : 314

ساختار : PDF

اندازه : 400 کیلوبایت

برگردان : EDWARD REHATSEK


  • بازدید: 15098
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست گنج نبشت کتاب گلستان سعدی به زبان انگلیسی
داستانزد ایرانی

هندونه زیر بغل دادن

تعریف و ستایش کردن - تحویل گرفتن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


کتاب گلستان سعدی به زبان انگلیسی