گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

کاشفی سبزواری

اگر پرسند که چهار ادب کدام است؟ بگوي اول به دو زانو نشستن هم پير را و هم جماعت را. دويم سخن بسيار ناگفتن. سيّم بسيار در خود نگه ناکردن. چهارم آب دهن نا انداختن.

روانشاد حسین واعظ کاشفی سبزواری

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

کتاب انسان کامل

اندازه : 1 مگابایت

ساختار : PDF

شمار رویه ها : 175


  • بازدید: 37760
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست گنج نبشت دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی
داستانزد ایرانی

دروغگو کم حافظه است

دروغگو خودش را رسوا می کند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی