گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد

پورسینا

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

دیوان فروغی بسطامی

شمار رویه ها : 353

ساختار: PDF

اندازه : 5 مگابایت


  • بازدید: 4890
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست گنج نبشت دریافت دیوان اشعار فروغی بسطامی
داستانزد ایرانی

در پوست خود نمی گنجد

بسیار شادمان و خرسند است.

( از شادمانی می خواهد پوست خود را پاره کرده و بیرون بپرد)

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


دریافت دیوان اشعار فروغی بسطامی