گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

میرزا کوچک خان جنگلی

آنها که خواهان ترقی و تعالی وطنند، نباید از هیچ چیز پروا کنند.

میرزا کوچک خان جنگلی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

ساختار:PDF

اندازه : 2 مگابایت

شمار رویه ها : 119

  • بازدید: 2450
 

دیدگاه خود را بنویسیدبرگ نخست گنج نبشت دریافت دیوان هاتف اصفهانی
داستانزد ایرانی

ریش و قیچی دست شماست

صاحب اختیار شمائید و هرطور بخواهید عمل نمائید

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


دریافت دیوان هاتف اصفهانی