میهن نما
میهن نما
گفتاورد

http://www.mehremihan.ir/images/stories/f7/karimkhan-zand.jpg

این فرنگیان همچنان که هندوستان را به مکر و خدعه و تزویر و نیرنگ مسخر کردند، میخواهند ایران را نیز مالک و متصرف شوند اگر فکر می نمایید که فرنگی صاحب حسن سلوک است، بدانید چنانچه بر ایران غالب و مسلط گردد، شما صاحب مناصب عالیه نخواهید بود. آنان همه شما را می کشند و احدی از شما را زنده نخواهندگذاشت ... اگر العیاذبالله، فرنگی ایران را مالک شود، برای اینکه خاطرش کاملا جمع شود، اسلام را بر می اندازد و بزرگان ایران را خوار و ذلیل می سازد.

کریم خان زند

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 مردم اوستایی 140
2 گلچین آموزه ها و پندهای قرآن 1199
3 میترائیسم و مسیحیت 2246
4 زندگی پس از مرگ از دیدگاه کورش هخامنشی 2536
5 پیوند کیش مهر و مسیحیت 2214
6 آفرینش آدمی در انگاره ی ایرانی 2161
7 نبرد تیشتر یشت ایزد نگاهبان باران با اپوش دیو خشکسالی 5458
8 برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا 3020
9 چند برداشت آموزنده از گاتها 2687
10 آیین مزدک به روایت دینکرد 2752
11 سدره پوشی زرتشتیان 5459
12 نام های خداوند در ایران باستان 44500
13 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت 3066
14 ادبيات پيش‌گويانه‌ی زرتشتی 2708
15 مزدیسنا و وضعیت زرتشتیان ایران 6210
16 نگارش اوستا 2995
17 آیین مزدک 8550
18 ریشه آیین مانویت 4272
19 گردانندگان دستگاه دینی ایران باستان 2525
20 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان 6553
21 نقش انسان در بینش زرتشت 3392
22 اعتقادات اسماعیلیان 8706
23 خیام و دین 3872
24 کیش و مذهب ایلامی ها 6652
25 زرتشت، کهن‌مردی که جهان را تازه و تازه و تازه‌تر می‌خواست 3264
26 اصول دین زرتشت 12660
27 رخنه کردن دین زردشت در چین 7209
28 صفویان و شیعه گرایی ایرانیان 4069
29 ویژگیهای آیین زرتشت 13700
30 پیوند زرتشتیان با مسلمانان 3055
 
<< آغاز < پیشین 1 2 پسین > پایان >>
برگه 1 از 2
برگ نخست کیش و دین


Your SEO optimized title