میهن نما
میهن نما
گفتاورد

دولتشاه سمرقندی

اکابر و افاضل متفق اند که شاعری در مدت روزگار اسلام مثل فردوسی از کتم عدم پای به معموره وجود ننهاده و الحق داد سخنوری و فصاحت داده و شاهد عدل بر صدق این دعوی کتاب شاهنامه اوست که در این پانصد سال گذشته از شاعران و فصیحان روزگار هیچ آفریده را یارای جواب شاهنامه نبوده و این حالت از شاعران هیچکس را مسلم نیست و این عنایت خداوندگار فردوسی بود .

دولتشاه سمرقندی

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

دین و کیش ایرانیان

در این بخش جستارهایی پیرامون دینها و کیشهای ایرانیان ، آموزه های دینی و باورهای گوناگون جای گرفته است .

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 مردم اوستایی 244
2 گلچین آموزه ها و پندهای قرآن 1269
3 میترائیسم و مسیحیت 2288
4 زندگی پس از مرگ از دیدگاه کورش هخامنشی 2608
5 پیوند کیش مهر و مسیحیت 2248
6 آفرینش آدمی در انگاره ی ایرانی 2213
7 نبرد تیشتر یشت ایزد نگاهبان باران با اپوش دیو خشکسالی 5605
8 برگزیده ای از بخش های چند گانه ی اوستا 3088
9 چند برداشت آموزنده از گاتها 2728
10 آیین مزدک به روایت دینکرد 2789
11 سدره پوشی زرتشتیان 5551
12 نام های خداوند در ایران باستان 45777
13 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت 3097
14 ادبيات پيش‌گويانه‌ی زرتشتی 2744
15 مزدیسنا و وضعیت زرتشتیان ایران 6287
16 نگارش اوستا 3019
17 آیین مزدک 8621
18 ریشه آیین مانویت 4327
19 گردانندگان دستگاه دینی ایران باستان 2566
20 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان 6636
21 نقش انسان در بینش زرتشت 3458
22 اعتقادات اسماعیلیان 8762
23 خیام و دین 3938
24 کیش و مذهب ایلامی ها 6726
25 زرتشت، کهن‌مردی که جهان را تازه و تازه و تازه‌تر می‌خواست 3313
26 اصول دین زرتشت 12768
27 رخنه کردن دین زردشت در چین 7404
28 صفویان و شیعه گرایی ایرانیان 4152
29 ویژگیهای آیین زرتشت 13863
30 پیوند زرتشتیان با مسلمانان 3094
31 دین و آیین هخامنشیان 5956
32 بهشت و دوزخ در دین زرتشت 8221
33 مهرپرستی 4709
34 دين و مليت در هويت ايراني 9017
35 آیا زرتشتیان ستایشگر آتش بودند ؟ 23308
 
برگ نخست کیش و دین
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

به نام ما به کام تو

بظاهر از آن ماست اما سودش به تو می رسد

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title