هوای شتر كوه و دشت تيان ... سروده ی فردوسی نیست

+1 تراز
2,601 بازدید
آغاز گفتمان آذر 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

 

بیت زیر بیتی نامور و پرکاربرد در میان کوچ نشینان و لران دلاور ایران زمین است که بنادرست سروده ی فردوسی خوانده شده است . این بیت سروده ی یک سراینده ی گمنام در زمان قاجار است و در هیچ یک از دستنویس های کهن شاهنامه نیامده است .

هوای شتر كوه و دشت تيان        مرا خوشتر آيد زكل جهان

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 9, 1396 از سوی گردآفرید (154 تراز)
درود بر شما

چرا به فردوسی اشعاری که سروده خودش نبوده بسیار نسبت داده شده است؟
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 14, 1396 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

درود بر شما

از برای آنکه فردوسی و شاهنامه در میان ایرانیان از جایگاه بلند و شکوه بسیاری برخوردار بوده است و ایرانیان هرگاه بیت زیبایی را می شنیدند و نام سراینده ی آن را نمی دانسته اند ، فردوسی را سراینده ی آن می پنداشتند زیرا بر این باور بودند که بیت های زیبا و برگزیده ، سروده ی فردوسی است . پس از پایان سرایش شاهنامه ، این کتاب در هر جایی رونویسی شد و اکنون بیش از 1000 دستنویس کهن از شاهنامه در کتابخانه های سرتاسر جهان در دست است که نشان می دهد شاهنامه چه جایگاه بلندی در میان ایرانیان داشته است .گروهی نیز چنین پنداشته اند که می باید سروده های شاهنامه را افزایش دهند تا داستان های آن بیشتر شود و بگفته ی خودشان کامل تر شود بنابراین تا توانسته اند بیت و داستان از این ور و آنور آورده اند و به برخی از نسخه های شاهنامه افزوده اند . برای نمونه در شاهنامه نسخه ی امیربهادری و در داستان ایرج ، بیتی از سروده های سعدی شیرازی را از بوستان برداشته اند و به شاهنامه افزوده اند .(سیاه اندرون باشد و سنگدل ، که خواهد که موری شود تنگدل)

خوشبختانه با کوشش 50 ساله ی استادان شاهنامه پژوه بویژه استاد جلال خالقی مطلق، ما هم اکنون به نوشتار پاک و پیراسته ی شاهنامه ی فردوسی دست یافته ایم .

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...