لت میازار موری که دانه کش است

0 تراز
2,690 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 27, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
آیا این لت در پیرایش استاد خالقی نادرست نیست؟
مکش مورکی را که دانه کش است
که او نیز جان دارد و جان خوش است
به را بنگرید! پس از واژه‌ای که نکره است، را امده است. ولی این در زوان پارسی درست نیست. نگر شما؟

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده بهمن 28, 1396 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
برگزیده شده بهمن 28, 1396 از سوی ورجاوند
 
بهترین پاسخ

درود بر شما

ریخت درست این بیت بر بنیاد کهنترین دستنویسهای شاهنامه بدین گونه است :

مکش مورکی را که روزی کش است / که او نیز جان دارد و جان خوش است

این سخن فردوسی است و ریخت زیر :

میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است

سخن سعدی شیرازی در بوستان است .

سعدی این رج را از شاهنامه گرفته و به خواست خودش کمی آن را دیگرگون کرده و در بوستان آورده است . دستنویس هایی که پس از سعدی شیرازی نوشته شده اند ریخت سروده ی سعدی را گرفته و جایگزین ریخت کهن این بیت کرده اند در حالی که دستنویس های پیش از زمان سعدی همان ریخت کهن را دارند .

در زیر نمایی از ریخت درستین و کهن این بیت در دستنویس فلورانس (کهنترین دستنویس شاهنامه) را می بینید :

شاهنامه ی فلورانس - کشته شدن ایرج

از اینگونه رویدادها و دیگرگونی ها در میان سرایندگان و سروده های ایشان فراوان است .

در ویرایش شاهنامه هرگز نمی توان ریخت نو و دستکاری شده را هر چند که زیباتر و آهنگین تر باشد جایگزین ریخت کهن کرد . بویژه اینکه ریخت کهن بیت از سوی دستنویس های کهن نیز پشتیبانی می شود و نباید از آن چشم پوشید .

پیرامون بخش دویم پرسش شما یادآوری می شود که در بررسی زبان شاهنامه باید با نگاه به ریختها و ساختارهای کهن زبان پارسی به داوری بنشینیم و ساختار زبان پارسی امروزی را با پارسی زمان فردوسی بزرگ همسان ندانیم .از این دست نمونه ها در شاهنامه فراوان است و ما نمی توانیم با نگاه به ریخت کنونی زبان پارسی به گفتار فردوسی بزرگ خرده بگیریم .

در همین زمینه پیشنهاد می شود جستار زیر را بنگرید :

مکش مورکی را که روزی کش است

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
...