شاهنامه به کدام پیرایش؟

0 امتیاز
50 بازدید
آغاز گفتمان 1 شهریور 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (423 امتیاز)
درود
شاهنامه را می‌خواهم برمیدن. از نگر شما،
آیا شاهنامه به ویرایش استاد جنیدی را ببرمم یا
شاهنامه به پیرایش استاد جلال خالقی مطلق؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 1 شهریور 1396 از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)

درود بر شما

بیگمان شاهنامه ی استاد خالقی مطلق بهترین پیرایش شاهنامه است . من اکنون هر دوی این پیرایش ها را در کنار دست خود دارم و بارها بیت های گوناگون شاهنامه در این دو پیرایش را با یکدیگر سنجیده ام و با روشنی و راستی بشما پیشنهاد می کنم که اگر می خواهید یک پیرایش از شاهنامه را بدست آورید و نزدیکترین سخن به گفتار فردوسی بزرگ را بخوانید و در آینده نیز نیاز به خرید پیرایشی دیگر نداشته باشید ، شاهنامه ی استاد خالقی مطلق را برگزینید . پیرایش نوین و واپسین استاد خالقی مطلق در 4 دفتر از سوی نشر سخن بچاپ رسیده است که از پیرایش نخستین نیز بسیار بهتر و آراسته تر است و بهای آن نیز 150 هزار تومان است . پیرایش استاد فریدون جنیدی هم اکنون به بهایی بالاتر از 300 هزار تومان بفروش می رسد .

پیشتر پیرایش های چاپی و ایرانی شاهنامه را در جستاری با یکدیگر سنجیده ام و برآیند آن نیز در مهرمیهن پخش گردیده است که می توانید بنگرید :

بررسی و سنجش چهار نسخه ی چاپی و ایرانی شاهنامه

...