آیا بیت عرب هر که باشد مرا دشمن است را فردوسی گفته ؟

0 تراز
2,064 بازدید
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
سلام

لطفا پاسخ من را بدهید که آیا بیت عرب هر که باشد مرا دشمن است بد اندیش و کژخوی و اهریمن است را فردوسی گفته یا نه ؟

تشکر

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده مهر 15, 1397 از سوی فرزند ایران (2,054 تراز)
درود بر شما

این بیت از فردوسی نیست و در شاهنامه نیامده است .

گروهی از دین ستیزان و نژاد پرستان با آوردن چنین بیت هایی {که درست روشن نیست سروده ی چه کسی است } به نام فردوسی بزرگ می کوشند تا وانمود کنند فردوسی بزرگ نژاد پرست بوده و دشمن عرب و ترک و ... بوده است . هر کس از هر نژادی شاهنامه را بخواند درخواهد یافت که برچسب نژاد پرستی و دین ستیزی به فردوسی بزرگ نمی چسبد .

این بیت به گمان بسیار از سوی دین ستیزان در همین سالیان نه چندان دور ساخته و پرداخته شده است چرا که در لت نخست  می گوید :

عرب هر که باشد مرا دشمن است

می خواهد بگوید فردوسی گفته همه ی عرب ها از جمله امامان و پیامبر و ... دشمن من هستند و نگویید که من دشمن عرب هستم ولی به امامان باور دارم .

در لت دویم می بینیم که تا چه اندازه نژادپرستی خشک و تند نمود پیدا کرده است که نژادی دیگر را کژخوی و بد اندیش و اهریمن می داند ، در حالی که همه ی مردمان از هر نژادی آفریده ی یزدان اند و گرامی و در هر تیره ای از مردمان ، خوب و بد پدیدار است.

به راستی باید گفت : آن استاد فرزانه ی فرهیخته ی دانشمند را با این خشک مغزی ها و نابخردی ها چکار .
دارای دیدگاه 19 مهر 1398 از سوی مرزبان (146 تراز)
درست است - فردوسی بزرگ چون این ابلهان کینه توز نبود  و چون شاهنامه را میخوانیم نیکویی عرب بسیار گفته است و  چه بسیار که شاهان ایران را   به نیک و بد یاد میکند   روان  ان بزرگ مرد شادان بادا و دور بادند ابلهان  گینه توز  -

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
...