آیا خط ایرانیان ، ایرانی است؟

+1 تراز
105 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 24, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

آیا خط ایرانیان ، ایرانی است؟

برخی ها ان را ریشه در عربی ( سومری ) می دانند.

کدام درست است؟

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 25, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

درود بر شما

جستاری در همین زمینه در تارنمای مهرمیهن آورده شده است :

دبیره ی امروز ما، الفبای عربی یا الفبای آریایی؟

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 27, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
اگر راستانه نویسمان ما ایرانی است پس نکند نخست عربیزبان بوده ایم و به واجهای ص، ض، ث، ق، ع، ح، ظ، ط نیاز داشته ایم و سپس پارسیزبان شده ایم و چون نویسمانمان  پ، چ، گ، ژ را نداشته است ناچار شده ایم آنها را به نویسمانمان به افزاییم. نویسمانی که نخست از تنگدستی خجک (نقطه) هم نداشته است. هتا اگر این نویسمان ایرانی باشد آن کسان که آن را ساخته  اند راستانه دبنگ و بیخرد بوده اند که بدترین نویسمان گیتی را برای زبانمان ساخته اند. چونان نامناسب بوده است که به گفته زنده یاد معین باعث فساد واژگان شده است. من که آن را به گورستان فرستاده ام.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 140 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 179 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...