پروژه ی تغییر خط _ (اندر پاسخ پایگاه ویراستاران)

0 تراز
98 بازدید
آغاز گفتمان تیر 12, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
یک چِم (علت) ارجمند که مردم آران (آدربایگان جعلی) از گدردگ (گذشته) و شهریگری خویش آگاهی ندارند این است که ایشان را به زور از شهریگری و زوان خویش جدا کرده اند و میکنند یا آگاهانه نمیخواهند ایرانیک بودن خود را پدیرفتن.
نویسمانان انگلیک و فرانسه‌ایک هیچ دشخواری ندارند بیک املا ی ایشان دشوار است و نخواسته اند آن را ساده کردن.
«خیانت تاریخی!!!» شگفتا از پندار شما. اندر گدردگ ده بیست نویسمان دارده ایم هیچ یک نیز پیمانشکنی (خیانت) را نه‌انگیخته اند آیا آن زمان-ی که پارسیک را با نویسمان مانیگان و اِبریک نوشتند، برای پارسیک پیمانشکنی بود؟
نویسمان و زوان از دین جدا-ست. نویسمان، تنها میتواند ابزاری برای دین یا هر چیز دیگر بودن. نویسمان به تنهایی بیگناه است.
 آیا این همه کشور که با نویسمان اربیک نمینویسند اسلام آنجاها نابوده شده است؟ آیا مردم اندونزستان از کُران دور شده اند؟
با همین نویسمان اربیک هم همین اکنون نتوانسته ایم پیوندش-ی چندان خوب  با گدردگ برپا کردن.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 140 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...