خط در ایران قبل از اسلام

+1 تراز
139 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
در ایران قدیم پیش از اسلام سه شکل خط بکار رفته:

1.خط میخی -که در سنگ نبشته های دوره هخامنشی دیده میشود و اصل آن از سومریها و اکادیها گرفته شده.

2.خط پهلوی- که به "هزوارش" معروف است و از دوره اشکانیان و ساسانیان رواج داشته.

3.خط اوستایی-که شاخه ای از خط پهلوی بوده و کتاب اوستا به آن نوشته شده است. -  سنگ نبشته های دوره هخامنشی،غالبا به سه خط نوشته شده،یکی خط میخی و دیگر خط آشوری و خط سوم به احتمال یکی از خطوط دولت های قدیم بین النهرین بوده است. پس از حمله عرب خط پهلوی از بین رفته و خط عربی که در آن زمان شامل دو نوع  کوفی و نسخ بوده جای آن را گرفته ولی ایرانیان در آن خط تغییراتی داده خط زیبای نستعلیق را که مشابه نوعی نقاشی است و هم خط شکسته را بوجود آوردند.خط شکسته تا اواخر دوره قاجاریه مرسوم بود ولی اکنون منسوخ گشته.امروز دو نوع خط مرسوم است. یکی همان نسخ عربی که تنها روزنامه ها و مجلات و غالب کتب فارسی با آن چاپ میشوند و دیگر خط نستعلیق که خط معمولی را در مکاتبه و تحریرات رسمی و هم معمول بین مردم ایران است و احیانا بعضی از کتب مانند کتاب های دبستانی نیز با آن گرداوری شده و بچاپ رسیده است.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 173 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...