اگر زبان پارسیک را دوست دارید این را بخوانید و به کار ببندید

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده دی 14, 1395 از سوی فرزند ایران (2,080 تراز)

درود بر شما

با پذیرفتن آسیب های فراوانی که زبان پارسی را دربرگرفته است و همچنین با سپاس از دلسوزی نگارنده ی گرامی ، پیرامون این جستار و جستارهای همسان ، چند نکته را گوشزد می نمایم :

1 - در این جستارها بیش از اندازه به شیوه های نگارش در رایانامه ها و گوشی ها پرداخته شده است ، حال آنکه بهترین و درست ترین نوشته ها و پارسی نویسی ها در کتاب ها پدیدار است و نادرست نویسی در پیامک فرستادن های یک تن در گوشی همراهش نمی تواند آسیب چندانی به زبان میهنی پارسی بزند .

2 - با روی کار آمدن گوشی های همراه ، دسترسی همگانی به رسانه های گروهی فراهم شده است و ازین روی کسانی که سواد درستی ندارند نیز توانسته اند بدین رسانه ها اندر شده و از آن بهره ببرند ، این کسان در گفتارهای روزانه ی خود نیز بسیار نادرست گویی می کنند و روشن است هنگامی که می خواهند بنویسند نیز بهمان گونه ی نادرست می نویسند .

3 - خوشبختانه نگارش بگونه ی فینگلیش یا پینگلیش دیگر بسیار کم رنگ شده است و کم اند کسانی که هنوز با دبیره ی لاتین، پارسی نویسی می کنند .

گفتمان های پیشنهادی

...