چگونه می توان زبان پارسی را پاس داشت؟

+3 تراز
76 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در زبان و گویش از سوی گرشاسب (18 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی

درود بر شما

چون می توان زبان پارسی را پاس داشت؟ 

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 19, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

کارهایی که هر ایرانی باید برای پاسداری از زبان میهنی خود انجام دهد.

1 - تیزبینی و پژوهش و بررسی ریشه ی واژگان کهن

2 -شناخت و آموزش زبان پهلوی

3 - خوانش موشکافانه ی شاهنامه ی فردوسی

4 - پیروی نکردن کورکورانه از برابر ساختن واژه به واژه

5 - بهره گیری از تارنماهای " واژه یاب - بپارسی "

6 - تهیه ی یک نسخه از واژه ی نامه ی دهخدا

و ...
+2 تراز
پاسخ داده شده فروردین 19, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1395 از سوی ВОСПУҲР
درود
این باید پرسش هر ایرانی باشد. این پرسش از نگر من نشانۀ خردمندی است.
1- به کار نبردن واژگان بیگانه به ویژه عربی تا آنجا که بشود و بتوان
2- کوشش اندر درست خواندن واژگان پارسی نه واژگان بیگانه به ویژه عربی
3- به کار نبردن اَلفَنجان (جمع) شکسته و ناشکستۀ عربی و اَویاکَرَن (گرامر) عربی
4- نامگداری (ذها باید د نوشته و خوانده شوند) چیزها و کسان تنها با واژگان پارسی نه عربی نه ترکی نه مغولی نه اروپایی
5- به کار بردن نگارۀ (شکل) درست واژه ها تنها با لهجۀ پارسی نه عربی نه ترکی مانند: شاهان شاه نه شاهَنشاه (به لهجۀ ترکی)، زنگان نه زنجان (به لهجۀ عربی)، گوراب نه جوراب، پهرست نه فهرست، یاکند به جای یاقوت (به لهجۀ عربی)، نَگین نه نِگین (به لهجۀ تهرانی)، آدرپادگان نه آذربایجان (به لهجۀ عربی )

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ 104 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...